Utbildningsbatteri Satelliten

Satelliten I anslutning till Rödbergsfortet anlades på 1970-talet ett för många okänt batteri. Detta kom att benämnas som Satelliten och bestyckades med två 12 cm kanoner m/24 och byggdes som utbildningsanläggning. Batteriet användes i regel vid larmövningar då pjäserna var av samma modell som Rödbergsfortet men speglade också flera andra […]

Read More

View More

Var finns ditt närmaste skyddsrum?

Var finns ditt närmaste skyddsrum? Skyddsrummen har under lång tid legat utan fokus, men nu har dessa åter igen blivit mer aktuella. Många frågetecken höjs inom ämnet och frågor kring befolkningsskydd ökar. Förutom att veta var skyddsrummen finns är det av vikt att veta vem som är ansvarig för iordningsställande […]

Read More

View More

Sandträsk sanatorium

Dödens väntrum Det ståtliga byggnadskomplexet breder ut sig i Norrlands inland, med en utsikt över berg och skog. Sanatoriet i Sandträsk var under en lång tid ett sjukhem åt personer med tuberkulos (TBC) och en stor mängd människor fick tyvärr denna plats som sista vilan innan jordelivet var över. Uppfört […]

Read More

View More

Oscar II Fort

Oscar II Fort Skyddet för hamninloppet och Göteborg behövde förstärkas och beslut togs därför att bygga en ny anläggning. Oscar II fort stod klart år 1907 och hade med sina stora pjäser järnkoll ut över vattnet. Fortet utgjorde en del av Älfsborgs fästning och försvarade inloppet till Göteborgs hamn fram […]

Read More

View More

Ellenabbens Fort

Ellenabbens fort Försvaret av landets gränser har inneburit byggnationer av stora fortifikatioriska projekt, främst vid inlopp till en rad viktiga hamnar och städer. Ett av dessa viktiga inlopp att försvara var in till Karlskrona, där örlogshamnen finns. För att tillgodose kraven som ställdes på fortifikationen togs beslut att anlägga Ellenabbens […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Leåkersfästet

Leåkersfästet På Leåkersberget strax utanför Boden anlades ett fäste som skulle utgöra en del av fästningen på den norra fronten. Från byggnationen i början på 1900-talet har Leåkersfästet tjänat syfte som både artilleribatteri och luftvärnsskans. Det finns även rykten som menar att ytterliager funktioner doldes i skogarna kring Leåkersfästet. Den […]

Read More

View More

Bodens fästning – Gammelängsfortet

Gammelängsfortet Längs med Gammelängsgatan som leder till fortet passeras en mängd före detta försvarsinstallationer. Halvvägs upp kan hjässan på Mjösjöfortet skymtas som med sina pjäser utgör en symbol av den gamla fästningen. Grindarna som höll de obehöriga utanför står nu öppna och möjliggör att vi kan observera detta otroliga byggnadsverk. […]

Read More

View More

Austrått fort

Austrått fort Trondheimsfjorden har länge varit en plats varit värd att försvara och därför uppfördes stora befästningar som skydd sig mot fientligt anfall. Austrått fort med sina enorma 28 cm kanonen hade till uppgift att försvara inloppet till fjorden. Långt under markytan slingrar sig tunnelsystemen med förråd, logement och reservkraft […]

Read More

View More

Bodens fästning – Södra Åbergsfortet

Södra Åbergsfortet Den stora grusplanen utanför fortets grindar ger en känsla av att platsen är övergiven. Vid grindarna tar asfalten vid och vegetationen har börjat växa genom sprickorna i ytan. Intrycket från insidan av inhägnaden förstärker känslan av att anläggningen inte varit i aktiv tjänst under lång tid. De gråa […]

Read More

View More

Gålå Camping

Gålå Camping En gång i tiden blomstrade denna camping och turister från delar av landet passerade denna fina plats. Ett motorvägsbygge i campingens direkta närhet medförde att antalet campare minskade till den grad då ägaren blev tvungen att avsluta verksamheten. Efter många år väntar dock en helt ny vändning för […]

Read More

View More

Civilförsvarets ledningscentral Södermanland

LEDNINGSCENTRAL TYP F, FRILIGGANDE  Staden var tidigare strategiskt viktig och hade flera anläggningar med funktioner inom totalförsvaret. Antalet har på senare tid blivit färre och vissa försvarsanläggningar står utan användningsområde sedan lång tid tillbaka, precis som denna anläggning. Runt det lilla skjul som döljer nedgången till underjorden är gräset välskött […]

Read More

View More

Leningscentral Hönan

Ledningscentral Hönan Längs en mindre grusgång finns det inhägnade området med inslaget till bergrummet. Med tanke på ingångens placering ligger anläggningen dold och är möjligtvis okänd för de allra flesta. Bergrummet fick en sifferbenämning och byggdes tillsammans med ett hundratal liknande anläggningar för att inhysa personal med ledningsansvar för samhället […]

Read More

View More

Civilförsvarets ledningscentral Leoparden

Berget med flera funktioner inom totalförsvaret Berget innehåller flera före detta hemligheter, däribland civilförsvarets ledningscentral Leoparden. Bakom en fasad av sten vid bergets mynning löper tunneln in i berget som slutar vid några tjocka ståldörrar. Inne i berget skulle personalen anmäla sig till vakten och därefter påbörja arbetet med ledning […]

Read More

View More

Ledningscentral Nejlikan

Berget i Mälardalen Civilförsvarsstyrelsen behövde precis som det militära försvaret platser som var skyddade mot fientligt anfall. På grund av andra världskrigets framfart ökade takten på byggnation av skyddade anläggningar runt om i staden där personal i kris och krig skulle styra samhällets viktigaste funktioner. Året var 1939 och andra världskriget […]

Read More

View More

Bodens fästning – Rödbergsfortet

Rödbergsfortet Rödbergsfortet, med sina artilleripjäser på toppen, var ett av de fem fort som ingick i Bodens fästning. Fortet byggdes under början av 1900-talet och är sannolikt den anläggning som mest förknippas med Bodens fästning. Dessa fem fort utgjorde bara cirka 25% av hela fästningen, vilket betyder att området runt […]

Read More

View More

Katrineholms atomskydd

Katrineholms atomskydd Under 1900-talets andra halva var kärnvapenhotet från öst överhängande. Det befarades att Sverige kunde bli indragen i en konflikt där fienden hade kärnvapen i sin arsenal. Runt om i landet uppfördes fullträffsäkra befolkningsskyddsrum i berg som skulle klara en kärnvapendetonation på avstånd. Platsen för ett av dessa skyddsrum […]

Read More

View More

Ledningscentral Tisteln

Ledningscentral Tisteln Bergrummet placerades i utkanten till en av landets största städer och har genom åren haft flera funktioner inom civilförsvaret. Idag har verksamheten sedan länge avstannat och vegetationen har  smugit sig inpå anläggningens inslag i betongen. Insidan på den tidigare anläggningen har med åren blivit allt sämre då fukt […]

Read More

View More

Västerås skydd om bomben föll

Mariabergets Bergrumsanläggning Anläggningens huvudinslag med sin port utmärker sig inte särskilt i terrängen. Men innanför detta yttre skydd finns en helt annan värld som var världsunik i sitt slag. Längs den långa nedåtsluttande tunneln skulle människor rusa ner till skyddet mot explosionen från ett kärnvapen. När anläggningens personal tog beslut […]

Read More

View More

Pionen – Bahnhofs ultramoderna serverhall

Berganläggning Pionen 30 meter ned i Vita bergen på Södermalm ligger detta moderna datacenter. Berganläggningen konstruerades ursprungligen som en distriktcentral för Södermalm och Gamla stan inom civilförsvarsområdet. Totalt byggdes fem stycken anläggningar av denna typ i Stockholm med omnejd. Pionen är troligtvis den mest omtalade av dessa på grund av den […]

Read More

View More

Bodens fästning – Ballonghallen

Ballonghallen Beläget långt ut i skogarna på den norra fronten ligger denna tidigare så viktiga anläggning. Härifrån skulle nämligen spaning bedrivas mot den tänkta fienden men även fungera som eldledning för artilleriet av de fem forten. Idag är Ballonghallen ett statligt byggnadsminne. Norrut på den norra fronten inom fästningen vilar den […]

Read More

View More

Laver – det övergivna gruvsamhället

Laver Långt ut i Norrbottens skogar finns denna ödsliga plats som tidigare var ett blomstrade samhälle byggd kring gruvan. Här fanns faciliteter likt ett vanligt samhälle, vilket medförde att tillväxt och trivsel markant ökade. Idag finns endast de hundratals betongfundament kvar i samhället som husen tidigare stod på. Det är […]

Read More

View More

Den övergivna villan

Den övergivna villan Efter ett besök vid en större berganläggning fick vi syn på denna fastighet intill landsvägen som såg ut att förfalla. Vid närmare anblick såg vi att ytterdörren stod på vid gavel och tomtens dåliga skick. Byggnaden hade fortfarande en förhållandevis hel och fin fasad där färgen fortfarande […]

Read More

View More

Bodens fästning – Radiobunkern

Bodens fästning – Radiobunkern Radiobunkern byggdes för att tillgodose radiokommunikationen inom Bodens Fästning men också för att täcka upp behovet av kustradio till fartyg i Bottenviken. Idag står denna mäktiga betonganläggning utan egentlig arbetsuppgift, utöver den förening som bedriver visningar och guidade turer. Radiobunkern utgick ur krigsorganisationen år 1985 och […]

Read More

View More

Den militära stabsplatsen

Den militära stabsplatsen Berganläggningen var tidigare en viktig punkt för det svenska försvaret inom sitt geografiska område. Komplexet konstruerades med stora infartstunnlar och betecknades som atombombsäkert. Djupt inne i berget skulle sedan materiel förvaras i de olika kamrarna med gott skydd mot vapenverkan. Utöver förrådsdelarna byggdes ett tvåvåningshus i berget […]

Read More

View More

Övergivna cisterndepån Västerås

Denna tidigare cisterndepå vid djuphamnen hade under sina sista årtionden stod övergiven och förföll. Där det tidigare var daglig aktivitet med lagring och förvaring av petroleumprodukter fanns istället besökare som bosatt sig i de övergivna lokalerna samt andra individer som vandaliserade området. Anläggningen var belägen vid Västerås oljehamn tillsammans men […]

Read More

View More

Bunkern i Bålsta

Bakom tjocka dörrar Det finns givetvis olika storlekar på dessa typer av anläggningar och skyddsklassen som anläggningarna hade kunde också variera kraftigt. Dem ligger/låg ofta nära till staden eller till och med inne i staden då personalen var tvungen att ta sig dit snabbt. Men platsen där dessa byggdes är nästan alltid […]

Read More

View More

Räddningscentralen under jorden

Räddningscentralen Västerås har länge varit förberedda för att kunna hantera en kris eller rent utav krig på en del punkter. Dels så finns många evakueringsvägar ut från staden som civilbefolkningen ska använda om så krävs men det finns även underjordiska Ledningscentraler där de olika myndigheterna ska leda samhället. Just den […]

Read More

View More

Batteri OD – Femörefortet

Batteri Oxelösund En av Sveriges hemliga platser befann sig mitt i ett område där civila fick röra sig fritt. Lösningen var att maskera huvudingången till anläggningen med en hus likt vilken stuga som helst. Batteri Oxelösund var en viktig anläggning med uppgift att försvara inloppet till Bråviken och som sista […]

Read More

View More

Gemensam stabsplats – Övre Norrland

Ammunitionsförråd och gemensam stabsplats Kalla kriget var i full gång och man behövde en skyddad plats för den militära ledningen i en krigssituation. Man bestämde sig för att spränga ut en stor anläggning som skulle kunna vara självförsörjande om elnätet slogs ut och om ett kärnvapen detonerade i närheten. Under […]

Read More

View More

Anläggning 8 – LFC ÖN3 Illern

Anläggning 8 Bergrummet i Klinten fick benämning “Anläggning 8” och var en hemlig berganläggning under lång tid. Militäranläggningen bestod av ett komplex på flera våningar som var beläget långt ner i urberget där bland annat militärområdes- och försvarsområdesstaben huserade i GPL/ UPL Rutger tillsammans med ett enormt krigssjukhus. Berganläggningen fick […]

Read More

View More

Upplagsplats 05

En av landets före detta upplagsplatser vars syfte var att kunna överta verksamheten från den ordinarie omformarstationen längs sträckan. Vid en krigs- eller krissituation skulle de mobila vagnarna rulla in bakom skyddsportarna och överta uppgiften med att leverera elektricitet till järnvägsnätet. Idag ligger denna anläggning dold bakom vegetationen och står […]

Read More

View More

Den hemliga dörren i berget

Bergrummet i Skellefteå Platsen syns redan på långt håll med sina tre stora master som pekar rakt upp i skyn. Berget ligger strax utanför stadskärnan Skellefteå och är idag väl känt av invånarna. På tiden när berget blev intressant för staten begränsades tillträdet runt den nya byggnationen för att hålla […]

Read More

View More

Kalixlinjens hemlighet – Siknäsfortet

Det var vid andra världskriget som det nya försvarsområdet bildades och detta skulle komma att stanna under en lång tid. Vid startskottet för kriget började militärens närvaro att öka explosivartat i området, medans det innan hade varit på en mycket lägre nivå. Efter krigets slut startade en ny epok och […]

Read More

View More

Bodens fästning – Mjösjöfortet

Mjösjöfortet Boden har mycket att bjuda på när det gäller platser knutna till försvaret. Mjösjöfortet med sina artilleripjäser är en utav de platser som tidigare hade en betydande roll för försvaret av staden. Man kan skymta fortet ända från samhället även då det ligger en bit bort. Man känner igen […]

Read More

View More

Vattenverket i berget

Vattenverket Det är inte ofta som vattenverk förekommer djupt nere i ett berg ,men när man måste skydda verksamheten mot krig och attacker så är detta den enda lösningen. När det var som oroligast vid andra världskriget så byggdes många olika anläggning runt om i landet som skulle stå emot […]

Read More

View More

Area 66

  Area 66 Ingångstunneln till nuvarande anläggning 66. Ett bergrum byggt under kalla Kriget under hot från Sovjet för att att stå emot kärnvapenattacker. Denna bergrum ligger placerade tillsammans med två andra anläggningar i samma berg. Just den här anläggningen är en f.d Civilförsvarscentral som idag har en annan funktion. […]

Read More

View More

Krutfabriken – Anläggning II

Hemliga krutfabriken Andra världskriget tog fart och Sveriges försvar ansågs inte vara starkt nog att hålla tillbaka en fiende. Totalförsvarets upprustning tog fart och beredskapen blev allt bättre med tiden. Anläggningar av olika karaktär konstruerades långt ute i skogarna, där denna underjordiska berganläggning utgjorde en viktig del i det svenska […]

Read More

View More

Bodens fästning – Sveriges guldreserv

Degerbergsfortet Degerbergsfortet var en del av Bodens Fästning och togs i bruk 1908. Fortet var byggt för att klara en längre belägring, precis som de andra forten. Här fanns logement och mässar där soldaterna skulle kunna ta det lungt när dom inte är i tjänst. Även sjuksalar tandläkare fanns att tillgå till den […]

Read More

View More

Bascentralen

BasC Varje flygbas behövde en säker(fortifikatorisk) plats där det mesta skulle kunna skötas ifrån i ofred. Detta var en Bascentral (BasC) till en av landets alla militära flygplatser. Det är vid utbyggnaden av Bas90 systemet som en fortifikatorisk skyddad central som på tal för att ta hand om Basbataljonen och dess […]

Read More

View More

Krutfabriken – Anläggning I

Krutfabriken Långt in i Dalarnas djupa skogarna ligger platsen som under andra världskriget var en vital del i det svenska totalförsvaret. Från den underjordiska berganläggniggningen kom nitrocellulosan ned till denna fabriksdel som genomförde tillverkningen av krutet. Efter andra världskrigets slut avstannade verksamheten och övergick i malpåse i mitten av 1950-talet. […]

Read More

View More

Övergivna beredskapsdepån

  Den övergivna beredskapsdepån Under kalla kriget och redan vid andra världskriget ansåg man allvaret i att man behövde ha beredskapslaget av olika varor i händelse av ofred. Tanken var att kunna hålla igång samhällets funktioner även om någonting slutat fungera ,att oljan tagit slut te.x. Man behövde reserver för […]

Read More

View More

Ledningscentralen Arthur

Ledningscentralen Arthur Allmänt Det finns givetvis olika storlekar på dessa typer av anläggningar och skyddsklassen som anläggningarna hade kunde också variera kraftigt. Dem ligger/låg ofta nära till staden eller till och med inne i staden då personalen var tvungen att ta sig dit snabbt. Men platsen där dessa byggdes är nästan alltid […]

Read More

View More

Framskjuten enhet för civilförsvaret

Framskjuten enhet (FE) Under 1970-talet infördes en ny typ av anläggningar där räddningspersonal skulle kunna uppehålla sig vid  krävande situationer. Dessa anläggningar byggdes numera som betongkonstruktioner men äldre varianter fanns insprängda i berg. Tanken var att i ofred lämna de ordinarie anläggningarna och istället fördelas ut på de skyddade anläggningarna […]

Read More

View More

Det underjordiska sjukhuset

Södersjukhusets bergrum Under andra världskrigets utbrott projekterades och påbörjades byggnationen av Södersjukhuset på Södermalm i Stockholm. Detta skulle komma att bli nordens största sjukhus vid färdigställandet och ha kapacitet för 1000 ambulerande patienter per dygn. I och med det oroliga omvärldsläget valde man att spränga ut ett enormt bergrum som […]

Read More

View More

Upplagsplats 01

Den övergivna upplagsplatsen En liten titt i ett utav vårat lands Upplagsplatser/omformarstationer som ligger skyddad i ett berg och vid krig är tanken att elen till järnvägen ska komma från just dessa platser. Här inne omvandlas elnätets 50 Hz till 16 2/3 Hz med hjälp av den nyare generationen med […]

Read More

View More

Kommandocentralen

Kommandocentralen Inom planen för utbyggnaden av flygvapnet som kom via försvarsbeslutet 1958 beslutades att en kommandocentral skulle finnas till varje bas. Kommandocentralen skulle ansvara för den minutoperativa verksamheten till flygbasen. Från början anlades kommandocentralen i en barack utan något vidare skydd för personalen, de skulle dock få ett skyddsrum intill. […]

Read More

View More

Skyddsrumstunnel

 Skyddsrum Detta är då ett utav alla våra skyddsrum som finns i Sverige. Denna är lite annorlunda än resterande som oftast finns i hyreshus och källarlokaler. Mitt i city under en fyra-filig väg leder denna tunnel som i ofred ska kunna anordnas med stötvågs- och gasbarriärer. En intressant lösning på […]

Read More

View More

Skyddsbunkern

Västerås – Hässlö Ett skyddsrum beläget på området runt en gammal flygflotilj som ligger hyfsat dolt. Det finns två ingångar till skyddet med tre ståldörrar vardera som agerar stötvågsdörr och gasdörr. Ingångarna är riktade från riskområdet för att inte dörrarna ska ta emot den största smällen. Väl inne i bunkern […]

Read More

View More

Skyddsrum ångkraftverket

 Övergivna bergrummet Bergrummet byggdes under 1940-talet placerad mellan det för tiden viktiga ångkraftverket och regementet. Anläggningens syfte var att agera skyddsrum åt personal och driftvärn vid industrin under en kris- eller krigssituation. Via tre ingångar i berget sträcker sig trappor ned i djupet med skydd mot bombanfall. Idag är anläggningens […]

Read More

View More

Kjula flygbas

Kjula flygbas Kjulabasen var tidigare en utav försvarsmaktens alla flygbaser som låg avskiljt ute i skogarna. Basen utgjorde en del av det nya Bas90-systemet som var toppmodernt när det togs i bruk.Under årens gång moderniserades flygbasen och två nya kortbanor anlades tillsammans med huvudbanan. Under en kort period testades även […]

Read More

View More

Cisternrummet

Cisternrummet Inte långt från stadskärnan finns detta komplex gjutet flera våningar under marknivå. Industrin och företaget som huserade på platsen tidigare har under lång tid varit känd på marknaden. Idag ser det lite annorlunda ut och det mesta på området tillhör nu flera mindre företag men flera lokaler står även tomma, […]

Read More

View More

Kungl Västmanlands Flygflottilj (F1)

Kungl Västmanlands Flygflottilj (F1) Den militära flygverksamheten i Västerås tog fart i mitten på 1920-talet och skulle vara framträdande fram till 1983. Från att ursprungligen ha bedrivits vid vattenbrynet under Första Flygkåren inom Viksängs kaserner, flyttades verksamheten till Hässlö där flottiljen senare etablerades. Flytten och byggnation av nya faciliteter på […]

Read More

View More

Övergivna bensinstationen

Västerås En övergivet mack sedan några år tillbaka. OKQ8 höll till här innan det slog igen. Det finns många “gör det själv” hallar och en butiksdel. Bensinmacken hade funnits på platsen sedan lång tid tillbaka i Västerås. Det var bara till för några år sedan som den togs ur bruk […]

Read More

View More

Säters fasta paviljong

Del av Säters mentalsjukhus En bit in i landet ligger det som en gång var en plats där personer med svåra psykiska svårigheter samlades, Säters hospital. Längs med den fina sjön Ljustern finns en bit historia som sedan lång tid varit övergiven. Säters sjukhus finns dock än kvar och har […]

Read More

View More

Kustspaningsradarstationen

Kustspaningsradarstation – KSRR Fåret (Gruvan) Beläget ute i Karlskronas skärgård hade denna kustspaningsradarstation en viktig roll under andra halvan av 1900-talet. Berganläggningen benämndes Fåret men kom att få smeknamnet Gruvan av personalen på platsen. Runt detta centralt placerade stridsledningsorgan fanns en stor mängd andra viktiga hemligheter som skulle möta anfallet […]

Read More

View More

Försöksanläggningen i Grängesberg

Försöksanläggning Försöksanläggningen i Grängesberg byggdes för studier gällande lagring av naturgas. Verksamheten upphörde inte långt efter försöken genomförts där slutsatsen gav varierande resultat. Berganläggningen byggdes i slutet av 1980-talet och har på senare tid stått orörd och sakta låtits förfalla. Efter att behovet av naturgas ansågs öka i Norden, växte […]

Read More

View More

Grängesbergs övergivna

Staden som övergavs Grängesberg, en liten ort där livet en gång i tiden flödade men som nu består av en stor mängd övergivna byggnadskomplex. Orten med sina 3500 invånare har minskat kraftigt sedan gruvdriften lades ned 1989. Här har man brutit malm sedan 1500-talet men så sent som 1970 började man […]

Read More

View More

Sveriges största kärnvapensäkra skyddsrum

Katarinagaraget – atomskyddsrummet Under 1900-talets andra hälft tog utvecklingen av skyddsrum ett nytt kliv där nya hotbilder ställde större krav på konstruktionen. Det befarades att en atombomb kunde detonera i huvudstaden och skyddsrummen var tvungna att dimensionerades för scenariot. Långt ned i urberget på Södermalm placerades detta skyddsrum med ett […]

Read More

View More

Hötorgets undre värld

Andra världskriget och skyddet Ned för en av trapporna på Hötorget i Stockholm ligger ett av stadens större skyddsrum kombinerat med parkeringshus. Via glasskjulet leder trappan ned till garaget med dom tjocka ståldörrarna som är överdimensionerade än vad som vanligtvis behövs i ett garage. Det är inte många som tänker på […]

Read More

View More

Hemsö fästning – Mätstationen

Träskjulet gömde den hemliga anläggningen Innanför det oansenliga skjulet fanns mätstationen som stod klar år 1970. Detta var den sista militära enheten som byggdes på ön. Vid mätstationen säkerställdes eldledningen för pjäserna vid de två batterierna på Hemsön. Under markytan sträcker sig anläggningen ned fyra våningar och innehöll allt som […]

Read More

View More

Bodens fästning – Norra Åbergsfästet

Norra Åbergsfästet Ett stenkast från Södra Åbergsfortet finns denna anläggning som tidigare hade den viktiga uppgiften att försvara terrängen mot en fiende från öst. Tillsammans med fyra stycken 8,4 cm kanoner skulle strax över hundra soldater vid Norra Åbergsfästet få stopp på fiendens framryckning. Från Sävastvägen slingrar sig en sämre […]

Read More

View More

Stationen i underjorden

Stockholms Underjord Våran huvudstad har ett stort system av tunnlar och passager under markytan som få vet om. Många säger att tunnelsystemen under Stockholm är lika stort som vad staden är ovan jord. Alla dess olika kloaker och vattentunnlar utgör ett stort nät under marken, lika så de utsprängda tunnelbanesträckor […]

Read More

View More

Ammunition i säkra händer

Bergförrådet Anläggningarna användes till flera olika ändamål och har varit en viktig del för att försvara området och inloppet om fienden från öst skulle komma. Placeringen kom att bli alldeles söder om Gustavsviks örlogsdepå och var operativ under en lång period. En häftig och spännande plats i norr som hade […]

Read More

View More

Omformarstation 03

Söderhamns stora bergrum Strax utanför stadskärnan finns berget med sina tydliga markeringar. Master och betongkonstruktioner syns på långt håll, men skvallrar inte uppenbart om vad som döljer sig under ytan. Under de oroliga säkerhetspolitiska tiderna efter andra världskriget konstruerades två stora anläggningar i berget, där omformarstationen var en av dessa. […]

Read More

View More

Omformarstation 01

Under 1940-talet påbörjades byggnation av anläggningen vars syfte var att förse järnvägen med elektricitet, även i kris- och krigssituationer. Anläggningen skulle med skydd från berget komma att bli en omformarstation där elnätets nätfrekvens på 50 Hz omvandlades till järnvägsnätets 16 2/3 Hz med hjälp av roterande omformare placerade på vagnar.  […]

Read More

View More

Kärnvapensäker Granattillverkning

Bergverkstaden i underjorden   Vi fick chansen att med kamera gå ner och titta i denna gigantiska anläggning som tidigare varit en viktig del inom försvarsindustrin. Med en storlek på ca 15000m² bedrevs här tillverkning och hantering av materiel inom flera kategorier som dessutom har ett skydd mot kärnvapen inte […]

Read More

View More

Det övergivna mentalsjukhuset

Det övergivna Mentalsjukhuset Den stora anläggningen var ämnad för rehabilitering till människor med olika psykiska besvär och låg placerad ett stenkast utanför samhället där det var omgivet av skog, vattendrag och åkermark. Valet av platsen hade sin grund i patientens rehabilitering då en lugn och harmonisk plats kunde bidra till en […]

Read More

View More

Hemsö fästning

Hemsö fästning Hemsö är en plats som tidigare haft flera hemligheter och där verksamhet bedrevs långt under markytan. Hotbilden från öst var allvarlig och krigsmakten ville därför bygga en försvarsspärr med syfte att sakta ned och försvaga fienden så pass mycket att det inte var lönsamt med ett anfall. Stora […]

Read More

View More

Omformarstation 02

Omformning i berget Längs med huvudlinjen Göteborg – Gävle byggdes omformarstationen skyddad av berget där elkraften skulle omvandlas och anpassas till järnvägsnätet. De två långa tunnlarna in i berget inhyste tidigare ett antal vagnar med mobil utrustning som vid behov kunde flyttas till en annan liknande plats. Efter anläggningen togs […]

Read More

View More

Ödehuset mitt i samhället

Villan – Förfallet och övergiven Ett snabbt besök till ett övergivet och förfallet hus som har sett bättre dagar. Växtligheten på tomten hade tagit över ganska rejält ,och det syntes att det var länge sen folk hade bott där. Men att stället har varit välbesökt den senaste tiden finns det iförsig […]

Read More

View More

De övergivna hyreshusen i Grängesberg

Övergivna stadsdelen Grängesberg har länge varit omtalat för att ha haft stort avtal övergivna byggnader och anläggningar. Öraberget är ett området en bit öster om stadskärnan och här fanns nio stycken hyreshus ,varav fyra av dem var helt övergivna sedan en tid tillbaka. Invånarna i området har sedan länge fruktat […]

Read More

View More

Aseas Bergverkstad

ASEA  Västerås Under andra världskriget började bergverkstäder att byggas för att kunna skydda de arbetande samt att kunna ha en fortsatt produktion av material medans kriget pågick utanför dörren. Det finns ett antal bergverkstäder runt om i landet där viktiga delar skulle ha tillverkats ,i första hand till försvaret. Texten […]

Read More

View More

Hålahults sanatorium

Folksjukdom och sjukhem Omgärdad av kuperad terräng och naturreservat ligger Hålahults sanatorium. Vårdhemmet invigdes år 1900 av kung Oscar II som ett jubileumssanatorium med kapacitet att ta emot över 100 patienter med sjukdomen lungtuberkulos. Stora sanatorier konstruerades runt om i riket, beläget på natursköna platser där förhållandena ansågs hjälpa läkandeprocessen […]

Read More

View More

Hemliga berget som skulle styra staden

Ledningscentralen Civilförsvarsstyrelsen behövde precis som militären ett skyddat ställe att kunna spendera tid i utom fara för bomber och gaser. Just därför byggde man skyddade anläggningar runt om i hela landet där man skulle i krig kunna styra samhällets viktigaste funktioner. Det finns givetvis olika storlekar på dessa typer av […]

Read More

View More

Bergrummen med många rykten

Mystiska dörrar i berget Många har nog sett dom stora portar som finns i bergväggarna längs landets vägar och undrat vad som döljs innanför. Många tänker nog direkt på militären och alla deras hemligheter. Tankarna kanske börjar fara omkring i huvudet på vad som kan finnas i berget ,man berättar […]

Read More

View More

Omformarstation 04

Omformarstationen Längs med sträckan Grängesberg – Oxelösund finns resterna av en fjärrblockeringscentral med tillhörande berganläggning. Vid tiden för byggnationen uppfördes bostadshus i direkt närhet där personalen skulle bosätta sig. Från mitten av 1950-talet och fram tills dess nedläggning ska denna fjärrblockeringscentral alltid varit bemannad. Numera är stora delar rivna och […]

Read More

View More

Kärnvapenskyddet under kyrkogården

Om kriget kom till Stockholm Under en av Stockholms centrala kyrkogårdar finns ett utav landets största skyddsrum med uppdrag att skydda befolkningen från en eventuell kärnvapendetonation uppe på markytan. Under 1950-talet konstruerades majoriteten av befolkningsskyddsrummen där man dimensionerade anläggningarna efter de två bomber som föll under andra världskriget. Långt ned […]

Read More

View More

Bodens fästning

Bodens fästning Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin var just byggandet av Bodens fästning. I media har Rödbergsfortet fått stor uppmärksamhet men fästningen som helhet desto mindre. Det blir allt mer imponerande när storleken framhålls med faktumet att fästningen innehöll tusentals olika objekt och anläggningar i Boden. 1. Boden […]

Read More

View More