Scroll to Content
 Skyddsrum

Detta är då ett utav alla våra skyddsrum som finns i Sverige. Denna är lite annorlunda än resterande som oftast finns i hyreshus och källarlokaler. Mitt i city under en fyra-filig väg leder denna tunnel som i ofred ska kunna anordnas med stötvågs- och gasbarriärer. En intressant lösning på skyddsrumsyta.

En gångtunnel som kan utrustas med skjutbara väggar för skydd vid krig och liknande. Tunneln går under en stor väg mitt i Västerås city. Olika luckor i väggarna finns där man kan nå aggregaten till ventilationen. Ovanpå vägen syns dom ventilationsrör som förser tunneln med luft. Tunneln är stor nog att ge plats för 170 personer men under en kortade period skulle den nog kunna ge skydd åt en större mängd människor samtidigt, även då kravet tidigare varit 0,75m2/person.

 

Från ena inslaget. Väggen är delad och skjuts in från bägge håll. Men undrar hur bra skydd detta kunde ge ,men tanken kanske mer var att kunna ge ett skydd mot olika stridsgaser. Att bli instängd i denna tunnel under en kris skulle nog inte vara så roligt.
Från ena inslaget. Väggen är delad och skjuts in från bägge håll. Men undrar hur bra skydd detta kunde ge ,men tanken kanske mer var att kunna ge ett skydd mot olika stridsgaser. Att bli instängd i denna tunnel under en kris skulle nog inte vara så roligt.
Skyddsrum tunnel
Här är skyddsdörren monterat på den skjutbara väggen som är uppemot 2dm tjock. En kombinerat stötvågs- och gasgräns i samma utförande. Här syns hur väggen skulle skjutas genom skenan tills den hamnar på plats och kan fästas i den mittkonsol som man skulle montera på plats med hjälp av bultar. Förmodligen finns något förråd med skyddsrumstillbehör innanför.
Skyddsrum tunnel
Hela tunneln ,hade säkerligen hyfsad stor kapacitet om man räknar på 0,75m²/person. Jag har dock aldrig sett någon tunnel förut som kan agera som skyddsrum.
Skyddsrum tunnel
Hela tunneln ,hade säkerligen hyfsad stor kapacitet om man räknar på 0,75m²/person. Jag har dock aldrig sett någon tunnel förut som kan agera som skyddsrum.

 Skyddsrum tunnel
Skyddsrum tunnel
Olika luckor till ventilation som kommer från rören på ytan.
Skyddsrum
Dom tre ventilationsrören på ytan som skulle förse skyddsrummet med luft.
Leave a Comment