Bodens Fästning – Radiobunkern

Radiobunkern byggdes för att kunnda tillgodose radiokommunikationen inom Bodens Fästning då det fanns ett behov av kustradio till fartyg i bottenviken. Idag står denna mäktiga bunker och förfaller sakta men säkert. Denna anläggning utgick ur krigsorganisationen 1985 och har sedan dess inte används till någonting speciellt. På insidan finns fortfarande detaljer kvar från den tid då den var högaktiv.

Längs med Degerbergsvägen fanns tidigare många hemligheter. Idag står mycket övergivet eller är rivet då anläggningarna gått ur tiden. En bit in på den norra fronten finns avfartsvägen som leder fram till denna bunkern. Grusvägen är bred och nylagd med nytt grus för att göra det mer framkomligt. En stor öppen yta tornar upp sig runt om bunkern med den i centrum. Man ser redan på håll att skicket på bunkern är ganska dåligt och att den har varit med i många år.

Radiobunkern - Bodens Fästning
Ingången med dessa ståldörr in mot betongbyggnaden.

 

Armeringsjärn stack och var från bunkerns väggar, som troligtvis används till maskering av byggnaden under tiden då kriget härjade. Både fönstren och porten in till bunkern var förseglade med tjocka stålluckor som skulle skydda mot splitter från olika vapen. Rosten hade visat sig allt mer och täcker de stora bultar som genomborrar stålluckorna. Ovanpå betongtaket låg ett grässkikt som växer vilt. Ett lager av tjära syndes på taket, som användes till tätning och för att avleda regnvatten.

Ett fräscht stort hänglås satt i ståldörren och detta visar ganska tydligt att någon fortfarande ser om bunkern. Låset öppnades och den tjocka ståldörren likaså. Innanför skyddade en ytterligare ståldörr insidan och även trappen ned till källarvåningen. Temperaturen var ganska sval på insidan och de nya LED-lamporna gav ett mysigt ljus. Väggarna på insidan var kala och det enda som prydde var färgskiftningen i betongen. Här på entrévåningen var det flera rum av varierande storlek, där tidigare en stor mängd utrustning funnits. Idag finns endast en bråkdel kvar som visas upp tillsammans med en guide som tillhör föreningen “Bodens radio”. Mer om föreningen nedan.

Radiobunkern - Bodens Fästning

Man blev imponerad av hantverket som är nedlagt på dessa försvarsinstallationer. Socklar och lister tillsammans med fina innerdörrar av trä gjorde rummen lite trevligare. Bakom de tjocka stålluckorna fanns fönsterrutorna kvar som fint utgjorde en del av varje rum. På insidan vid varje fönster fanns även upphängning av gasluckor som skulle skydda personalen mot stridsgaser.

Läs även: Bodens Fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin

Trappan ned mot källarvåningen löpte i en högersväng och väl nere kände man hur luften var annorlunda. Här hade vattennivån tidigare varit omkring en meter innan personal upptäckte att pumpen gått sönder. Detta innebar att materialet som legat under vattenytan nu tagit mycket skada. Man kan tydligt se på väggarna vart vattennivån tidigare stod. Idag finns en nyare dräneringspump som personalen regelbundet använder för att pumpa bort vatten som tränger in, som oftast sker på vårkanten.

Källarvåningen utgjordes av flera rum till olika storlek, ungefär som på våningen ovanför. Här nere fanns ställverk och annan utrustning för elektriciteten i byggnaden, men även vattentank och aggregat för värme. Senare installerades element som gjorde att klimatet genast blev bättre. I ett utav utrymmena fanns “ett rum i rummet” där man på senare tid gjutit tjocka väggar och tak till något som såg ut som ett bankvalv. Det är oklart vad som förvarades här men troligtvis någon form av handlingar.

Från stationshus i trä till armerad betong

Beläget vid den Norra Fronten i fästningen ligger denna ovanjordsanläggning som är byggd helt i betong. Men innan denna betongkonstruktion uppfördes på platsen fanns ett trähus som agerade station. Detta stationshus skulle via trådlös telegrafi hålla kontakten med riksledningen och Bodens fästning. Utöver det använde man även anläggningen till att förmedla telegram mellan olika länder där bland annat “krigsfångetelefram” var exempel på detta. I och med krigets utbrott togs ett gemensamt beslut av militären och Kungliga Telegrafstyrelsen som lät uppföra detta armerade stationshus.

Denna nya radiobunker öppnades officiellt 1916 och för allmän “trafik” 1919. Den första sändare som användes i bunkern var en långvågs gnistsändare, som också var den första typen av radiosändare.

I samband med utbrottet av andra världskriget skall radiobunkern även då blivit förstärkt gällande skalskyddet. Man kan tydligt se hur väggarna runt om blivit utökad med ungefär en halvmeter. Då gjöt man även splitterskyddet framför ingången som skyddar ståldörren in till bunkern. Stålluckor installerades vid varje fönster både på insidan som utsidan. Här var tanken att de yttre luckorna skulle ta emot splittret medans de inre luckorna skulle agera gasluckor och göra bunkern tätare mot stridsgaser.

I källarvåningen fanns tidigare reservkraft som skulle förse bunkern med elektricitet om den ordinarie strömmen bröts.

Radiotelegram och Rundradio

Sändaren med sina 16Kw tillsammans med tre höga master som mätte 108m var bunkern förberedd på att sända samt ta emot signaler under ett bra tag framöver med anropssignalen BODEN RADIO/SAI. Till en början var det en stor mängd krigsfångetelegram som skickades via stationen. I juni 1919 öppnades stationen för radiotrafik med båtar i Bottenviken och agerade dessutom som sjöräddningscentral i många år. Något år senare började trafik äga rum mellan den svenska kolgruvan på Spetsberget och huvudkontoret i Stockholm.

Radiobunkern i Boden var först i landet med flera olika sändningar. Här gjordes även den första officiella rundradiosändningen den 21 juli 1921 och man kan därför betrakta radiobunkern som rundradions födelseplats. Här fortsatte utsändningar av olika föredrag under en lång period och under tiden övertogs programverksamheten av Bodens Radioklubb samt senare Radiotjänst. Under den första tiden provades olika programidéer som än idag används vid de flesta programbolag än idag.

Radiobunkern - Bodens Fästning
Här syns det tydligt den betongförstärkning som gjordes på Radiobunkern.
Radiobunkern - Bodens Fästning
Källarvåningen med sina gamla installationer. Här syns också tydligt hur vattnet tagit skada på det som finns här nere.
Radiobunkern - Bodens Fästning
Här är det gjutna rummet i källaren som är gjort på senare tid. Både väggar och tak är otroligt tjocka och skulle med stor sannolikhet skydda något viktigt i det lilla rummet.
Radiobunkern - Bodens Fästning
En äldre tank som förvarade dricksvatten. Man hade även en tank med drivmedel till reservkraften.
Radiobunkern - Bodens Fästning
Större utrymmen användes till elförsörjningen med ställverk, reservkraft mm.

Läs även mer om anläggningarna i Bodens Fästning:

Bodens Fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin
Bodens Fästning – Anläggning 8/ Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern
Bodens Fästning – Rödbergsfortet
Bodens Fästning – Gammelängsfortet
Bodens Fästning – Leåkersfästet
Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet
Bodens Fästning – Sveriges guldreserv
Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet
Bodens Fästning – Mjösjöfortet
Bodens Fästning – Radiobunkern
Bodens Fästning – Ballonghallen 

Källa:
Broschyr "Boden radio" av föreningen "Boden radio - Först i etern"

Leave a Comment