Scroll to Content
Katrineholms Atomskydd

Under 1950-talet var kärnvapenhotet överhängande och man befarade att Sverige kunde drabbas. Runt om i landet påbörjades planering och byggnation av skyddsrum i berg som skulle  klara av en kärnvapenexplosion på avstånd. Platsen för ett utav dessa skyddsrum blev 20 meter rakt under kommunhuset i Katrineholm, med plats för flera hundra skyddssökande personer.

Skyddsrummet fick stor uppmärksamhet i media efter färdigställandet år 1957 då denna var en av de första större skyddsrum som var klassat som fullträffsäkert. Från kommunhuset slingrar sig trapphuset nedåt mot underjorden och anläggning som än idag skall kunna tas i bruk inom 48 timmar.

I berget under kommunhuset

De grönområde som kommunhuset står på avslöjar inte avsevärt mycket att någonting skulle finns där under. Här finns nämligen inget mäktigt berg som tornar upp sig, utan endast en liten kulle. Uppe på kullen står kommunhuset omgivet av park och grönska. Väl inne i den gamla byggnaden från år 1900 finns en trappa som sträcker sig ned mot källarplanet. Väl nere i källarplanet finns ett väl skyddat arkiv som med sina två stötvågsdörrar håller värdesakerna säkra från obehöriga.
 
Längst bort i källarkorridoren finns en plåtdörr som vid första anblick inte skiljer sig från de andra dörrarna i korridoren. Bakom den dörren leder en trappa ned ett par våningar innan den ansluter till ett större trapphus mot atomskyddet djupare ned i berget. Trapphuset sträcker sig ytterligare fyra våningar nedåt innan man mötts av ett par tjocka ståldörrar. Detta är det första skyddet mot skyddsrummet och innanför finns gasslussen med saneringsduschar för skyddssökande som är kontaminerade. Utöver själva utrymmet där personer ska vistas finns också maskinlokaler för ventilation och elkraft.
Bergrum Katrineholm
En del av skissen som berättar hur utrymmet är format under stadshuset.

Skicket på anläggningen är vid besöket till synes förhållandevis bra. Det är torrt och fint inne i det skyddade utrymmet bakom stötvågsgränsen. Personal underhåller kontinuerligt skyddsrummet och ska fortfarande kunna användas om beslut om höjd beredskap tas. Storleken på skyddsrummet gör att över 500 personer ska kunna söka skydd i upp till tre dygn. Skyddsrummet självförsörjande gällande elkraft och vattentillförsel. Bergrummet är anslutet till stadens elnät och skulle elnätet slås ut får anläggningen elektricitet från det installerade reservkraftaggregat. Det finns en djupborrad brunn som kan förse de skyddsökande individerna med vatten.

I anslutning till den skyddade delen av bergrummet med ingång via den stora ingången med den runda betongdörren finns ett bankvalv som Sparbanken valde att husera i. Kostnaden för bankvalvet var 70.000 kr i dåtidens valuta.

På en av skisserna som fanns inne i berget var flera viktiga företag och industrier utmarkerat. Bl.a Televerket, Civilförsvarsförbundet, FRO och Rödakorset hade huserat här under en övning.

Hotet från kärnvapen

Efterkrigstiden som sedan blev kalla kriget var en start på många bergrumsbyggen. Misstänksamheten mellan andra världskrigets segrarmakter och hotet från atombomben gjorde att risken för ett nytt världskrig många gånger kändes överhängande.

Nu började landet planera in i minsta detalj hur man skulle skydda så mycket av befolkningen som möjligt. Detta gjorde man bl.a genom att ha utbildningar, utställningar och skyddsrumsbyggen. Civilförsvarsstyrelsen styrde projekten av byggnationen angående skyddsrummen. De större skyddsrummen likt detta byggdes på ett dussin platser i landet och kom att kallas för befolkningsskyddsrum.

När detta bergrumGröna Kulle i Katrineholm stod klart år 1957 hade det kostat ungefär 1,2 miljoner kronor att bygga. På den tiden finansierades två tredjedelar av kostnaden av statsbidrag och resten fick Katrineholms stad stå för. När detta skyddsrum var färdigt så uppmärksammandes det i media världen över. En brittisk reporter från LIFE konstaterade att skyddsrum av detta slag inte fanns i Storbritannien.

 

Läs även:

Bergrum, katrineholm, bie
Detta är då början av det stora trapphus som löper nedåt i berget. Upp för den lilla trappen i bild och till höger mot den gula väggen är vägen upp mot kommunhuset. Upp till vänster bakom trädörrarna fortsätter trappan upp mot en dold ingång från ytan.
Bergrum, katrineholm
Blickar man nedåt ser trappan ut såhär. Som ett stort gjutet schakt i berget. Fyra våningar längre ner finns stötvågsportarna.
Bergrum, skyddsrum, katrineholm
Öppen och redo att ta emot skyddssökande. Sensorn ovanför dörren indikerar när dörren är stängd. Till vänster utanför bild finns saneringsduschen.
Bergrum, hemlig, katrineholm
Saneringsduchen för att göra sig ren från olika partiklar. Här är det enbart kallvatten som gäller då det drar ihop kroppens porer bättre.
Stötvågsdörr, katrineholm, hemlig
Tar man den stora nedfarten i berget så stöter man på denna gigantiska port som ska rullas på plats som skydd mot atomvapen. Nedanför syns gasdörrarna som skall täta mot stridsgaser.
Skyddsrum, bergrum, katrineholm
När man precis passerad gasdörrarna fortsätter nedfarten mot skyddet. Rakt fram i bild syns det ena av de skeppen i berget. Till höger syns cisternen.
Skyddsrum katrineholm
Det krävs många tandfat och toaletter för att tillgodose antalet skyddssökande.
Kragg, dieselverk, katrineholm
ALBIN, stationär dieselmotor typ G-4 D. Dieselverket som skall driva anläggningen när det befintliga elnätet slås ut.
Katrineholm, skyddsrum
En gammal radio som ligger på hög tillsammans med några andra elektriska apparater.
Bergrum, skyddsrum, katrineholm
Ett skåp innanför stötvågsdörrarna där reservdelar ligger och väntar.
Stötvågsdörr, katrineholm
Vredet på stötvågsdörren som förhindrar att hela kraften från en explosion skall ta sig hela vägen in i skyddet.
Bergrum, skyddsrum, katrineholm
Ett utav skeppen i berget. Dörrarna rakt fram i bild tar dig ut mot den stora bilinfarten. Till höger kommer du till nästa skepp.
Skyddsrum, gasfilter, bergrum, katrineholm
En hög med gamla filter till ventilationssystemet. Dessa kommer nog säkerligen att kastas då nya kommer in.
Skyddsrum, bergrum, katrineholm
Säkerheten är viktig. Både att kunna förse människorna med dricksvatten men även att kunna släcka en brand som utbryter.
Bandvalv, bergrum, katrineholm
Bandvalvet där Sparbanken haft sitt valv. Detta kostade runt 70.000 Kr att byggas i dåtidens pengavärde.
Bergrum, stötvågsdörr, Katrineholm
En titt mot den stora rullporten och vidare upp genom stötvågstunneln som tar en högersväng efter betongkanten.
Stötvågstunnel, bergrum, Katrineholm
Ytterligare en vinkel ,denna gång ned mot porten och gasstoppet. Ventilationstgallret i betongen fungerar som luftgenomsläpp med stenfilter när porten är stängd.
Stötvågssluss, Katrineholm, Bergrum
När den stora stötvågsporten är stängd så får man slussa sig igenom några andra mindre dörrar.
Porttelefon, stötvågsdörr, Bergrum, katrineholm
Porttelefonen som du kan samtala med vakten för att få ett godkännande om insläpp i berget då det är skyddsdrift.
Gasgräns, bergrum, Katrineholm
Gasdörrarna som kan demonteras och sedan användas som bilnedfart om så krävs.
Skyddsrum, bergrum, katrineholm
Längst bort i det andra skeppet finns det sängplats för de ansvarige för skyddsrummet i skyddsdrift (vaktchef). Till höger syns toalettutrymmena.
Toalett, Bergrum, Katrineholm
En närmare titt på sanitetsutrymmet. Lika många toaletter finns på andra sidan väggen.
Bergrum, Ritning, Katrineholm
Vaktchefsrummet tillsammans med dokument och ritningar liggandes.
Bergrum, Katrineholm, ritning
En utav ritningarna över anläggningen. Här syns en liten del av bergets utformning.
Gasfång, bergrum, Katrineholm
Ett monterbart gasfång för upp till 6 personer. Detta sitter monterad mellan stötvågsgräns och gasgräns.
Bergrum, Skyddsrum, Katrineholm
En blick mot den lilla ingången igen ,sett från den långa trappan. Nu bär det upp sex våningar innan man kan se dagsljus igen.

Leave a Comment