Övergivet

Sandträsk sanatorium

Dödens väntrum Det ståtliga byggnadskomplexet breder ut sig i Norrlands inland, med en utsikt över berg och skog. Sanatoriet i Sandträsk var under en lång tid ett sjukhem åt personer med tuberkulos (TBC) och en stor mängd människor fick tyvärr denna plats som sista vilan innan jordelivet var över. Uppfört […]

Read More

View More

Laver – det övergivna gruvsamhället

Laver Långt ut i Norrbottens skogar finns denna ödsliga plats som tidigare var ett blomstrade samhälle byggd kring gruvan. Här fanns faciliteter likt ett vanligt samhälle, vilket medförde att tillväxt och trivsel markant ökade. Idag finns endast de hundratals betongfundament kvar i samhället som husen tidigare stod på. Det är […]

Read More

View More

Den övergivna villan

Den övergivna villan Efter ett besök vid en större berganläggning fick vi syn på denna fastighet intill landsvägen som såg ut att förfalla. Vid närmare anblick såg vi att ytterdörren stod på vid gavel och tomtens dåliga skick. Byggnaden hade fortfarande en förhållandevis hel och fin fasad där färgen fortfarande […]

Read More

View More

Övergivna cisterndepån Västerås

Denna tidigare cisterndepå vid djuphamnen hade under sina sista årtionden stod övergiven och förföll. Där det tidigare var daglig aktivitet med lagring och förvaring av petroleumprodukter fanns istället besökare som bosatt sig i de övergivna lokalerna samt andra individer som vandaliserade området. Anläggningen var belägen vid Västerås oljehamn tillsammans men […]

Read More

View More

Krutfabriken – Anläggning II

Hemliga krutfabriken Andra världskriget tog fart och Sveriges försvar ansågs inte vara starkt nog att hålla tillbaka en fiende. Totalförsvarets upprustning tog fart och beredskapen blev allt bättre med tiden. Anläggningar av olika karaktär konstruerades långt ute i skogarna, där denna underjordiska berganläggning utgjorde en viktig del i det svenska […]

Read More

View More

Krutfabriken – Anläggning I

Krutfabriken Långt in i Dalarnas djupa skogarna ligger platsen som under andra världskriget var en vital del i det svenska totalförsvaret. Från den underjordiska berganläggniggningen kom nitrocellulosan ned till denna fabriksdel som genomförde tillverkningen av krutet. Efter andra världskrigets slut avstannade verksamheten och övergick i malpåse i mitten av 1950-talet. […]

Read More

View More

Övergivna beredskapsdepån

  Den övergivna beredskapsdepån Under kalla kriget och redan vid andra världskriget ansåg man allvaret i att man behövde ha beredskapslaget av olika varor i händelse av ofred. Tanken var att kunna hålla igång samhällets funktioner även om någonting slutat fungera ,att oljan tagit slut te.x. Man behövde reserver för […]

Read More

View More

Cisternrummet

Cisternrummet Inte långt från stadskärnan finns detta komplex gjutet flera våningar under marknivå. Industrin och företaget som huserade på platsen tidigare har under lång tid varit känd på marknaden. Idag ser det lite annorlunda ut och det mesta på området tillhör nu flera mindre företag men flera lokaler står även tomma, […]

Read More

View More

Övergivna bensinstationen

Västerås En övergivet mack sedan några år tillbaka. OKQ8 höll till här innan det slog igen. Det finns många “gör det själv” hallar och en butiksdel. Bensinmacken hade funnits på platsen sedan lång tid tillbaka i Västerås. Det var bara till för några år sedan som den togs ur bruk […]

Read More

View More

Säters fasta paviljong

Del av Säters mentalsjukhus En bit in i landet ligger det som en gång var en plats där personer med svåra psykiska svårigheter samlades, Säters hospital. Längs med den fina sjön Ljustern finns en bit historia som sedan lång tid varit övergiven. Säters sjukhus finns dock än kvar och har […]

Read More

View More

Försöksanläggningen i Grängesberg

Försöksanläggning Försöksanläggningen i Grängesberg byggdes för studier gällande lagring av naturgas. Verksamheten upphörde inte långt efter försöken genomförts där slutsatsen gav varierande resultat. Berganläggningen byggdes i slutet av 1980-talet och har på senare tid stått orörd och sakta låtits förfalla. Efter att behovet av naturgas ansågs öka i Norden, växte […]

Read More

View More

Grängesbergs övergivna

Staden som övergavs Grängesberg, en liten ort där livet en gång i tiden flödade men som nu består av en stor mängd övergivna byggnadskomplex. Orten med sina 3500 invånare har minskat kraftigt sedan gruvdriften lades ned 1989. Här har man brutit malm sedan 1500-talet men så sent som 1970 började man […]

Read More

View More

Stationen i underjorden

Stockholms Underjord Våran huvudstad har ett stort system av tunnlar och passager under markytan som få vet om. Många säger att tunnelsystemen under Stockholm är lika stort som vad staden är ovan jord. Alla dess olika kloaker och vattentunnlar utgör ett stort nät under marken, lika så de utsprängda tunnelbanesträckor […]

Read More

View More

Det övergivna mentalsjukhuset

Det övergivna Mentalsjukhuset Den stora anläggningen var ämnad för rehabilitering till människor med olika psykiska besvär och låg placerad ett stenkast utanför samhället där det var omgivet av skog, vattendrag och åkermark. Valet av platsen hade sin grund i patientens rehabilitering då en lugn och harmonisk plats kunde bidra till en […]

Read More

View More

Ödehuset mitt i samhället

Villan – Förfallet och övergiven Ett snabbt besök till ett övergivet och förfallet hus som har sett bättre dagar. Växtligheten på tomten hade tagit över ganska rejält ,och det syntes att det var länge sen folk hade bott där. Men att stället har varit välbesökt den senaste tiden finns det iförsig […]

Read More

View More

De övergivna hyreshusen i Grängesberg

Övergivna stadsdelen Grängesberg har länge varit omtalat för att ha haft stort avtal övergivna byggnader och anläggningar. Öraberget är ett området en bit öster om stadskärnan och här fanns nio stycken hyreshus ,varav fyra av dem var helt övergivna sedan en tid tillbaka. Invånarna i området har sedan länge fruktat […]

Read More

View More

Hålahults sanatorium

Folksjukdom och sjukhem Omgärdad av kuperad terräng och naturreservat ligger Hålahults sanatorium. Vårdhemmet invigdes år 1900 av kung Oscar II som ett jubileumssanatorium med kapacitet att ta emot över 100 patienter med sjukdomen lungtuberkulos. Stora sanatorier konstruerades runt om i riket, beläget på natursköna platser där förhållandena ansågs hjälpa läkandeprocessen […]

Read More

View More

Bergrummen med många rykten

Mystiska dörrar i berget Många har nog sett dom stora portar som finns i bergväggarna längs landets vägar och undrat vad som döljs innanför. Många tänker nog direkt på militären och alla deras hemligheter. Tankarna kanske börjar fara omkring i huvudet på vad som kan finnas i berget ,man berättar […]

Read More

View More