Bodens Fästning

Bodens Fästning – Leåkersfästet

Leåkersfästet På Leåkersberget i Boden anlades ett fäste som skulle utgöra en del av fästningen på den norra fronten. Från byggnationen i början på 1900-talet har Leåkersfästet tjänat syfte som både  artilleribatteri och luftvärnsskans. Det finns rykten som säger att det dolde sig ytterligare funktioner i skogen kring Leåkersfästet. Den […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Gammelängsfortet

Gammelängsfortet Längs med Gammelängsgatan upp mot fortet passeras en uppsjö av gamla försvarsinstallationer. Efter en bit längs med grusvägen mot Gammelängsfortet anas en del av hjässan på Mjösjöfortet som med sina pjäser utgör en symbol av den gamla fästningen. Grindarna som höll de obehöriga utanför står nu öppna och möjliggör […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet

Södra Åbergsfortet Den stora grusplanen utanför fortets grindar ger en känsla av att platsen är övergiven. Vid grindarna tar asfalten vid och vegetationen har börjat växa genom sprickorna i ytan. Intrycket från insidan av inhägnaden förstärker känslan av att anläggningen inte varit i aktiv tjänst under lång tid. De gråa […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Rödbergsfortet

Rödbergsfortet Rödbergsfortet med sina mäktiga pjäser på dess hjässa var ett av de fem fort som utgjorde en del utav Bodens fästning. Fortet uppfördes under 1900-talets första år och är troligtvis den anläggning som oftast förknippas med Bodens fästning. De fem forten utgjorde endast runt 25% av fästningen, vilket innebär […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Ballonghallen

Ballonghallen Beläget långt ut i skogarna på den norra fronten ligger denna tidigare så viktiga anläggning. Härifrån skulle nämligen spaning bedrivas mot den tänkta fienden men även fungera som eldledning för artilleriet av de fem forten. Idag är Ballonghallen ett statligt byggnadsminne. 1. Långt upp på den norra fronten inom fästningen […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Radiobunkern

Bodens Fästning – Radiobunkern Radiobunkern byggdes för att tillgodose radiokommunikationen inom Bodens Fästning men också för att täcka upp behovet av kustradio till fartyg i Bottenviken. Idag står denna mäktiga betonganläggning utan egentlig arbetsuppgift, utöver den förening som bedriver visningar och guidade turer. Radiobunkern utgick ur krigsorganisationen 1985 och har […]

Read More

View More

Anläggning 8 – LFC ÖN3 Illern

Anläggning 8 Bergrummet i Klinten fick benämning “Anläggning 8” och var en hemlig berganläggning under lång tid. Militäranläggningen bestod av ett komplex på flera våningar som var beläget långt ner i urberget där bland annat militärområdes- och försvarsområdesstaben huserade i GPL/ UPL Rutger tillsammans med ett enormt krigssjukhus. Berganläggningen fick […]

Read More

View More

Bodens fästning – Mjösjöfortet

Mjösjöfortet Boden har mycket att bjuda på när det gäller platser knutna till försvaret. Mjösjöfortet med sina artilleripjäser är en utav de platser som tidigare hade en betydande roll för försvaret av staden. Man kan skymta fortet ända från samhället även då det ligger en bit bort. Man känner igen […]

Read More

View More

Bodens fästning – Sveriges guldreserv

Degerbergsfortet Degerbergsfortet var en del av Bodens Fästning och togs i bruk 1908. Fortet var byggt för att klara en längre belägring, precis som de andra forten. Här fanns logement och mässar där soldaterna skulle kunna ta det lungt när dom inte är i tjänst. Även sjuksalar tandläkare fanns att tillgå till den […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet

Norra Åbergsfästet Ett stenkast ifrån det stora fortet på Åberget finns denna anläggning som tidigare hade den viktiga uppgiften att försvara terrängen mot en fiende från öst. Fyra stycken 8,4 cm kanoner tillsammans med strax över hundra soldater skulle Norra Åbergsfästet få stopp på fiendens framryckning. Från Sävastvägen slingrar sig […]

Read More

View More

Bodens fästning

Bodens fästning Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin var just byggandet av Bodens fästning. I media har Rödbergsfortet fått stor uppmärksamhet men fästningen som helhet desto mindre. Det blir allt mer imponerande när storleken förklaras och att fästningen innehöll tusentals olika objekt och anläggningar i och omkring Boden. 1. […]

Read More

View More