Scroll to Content
Bergrummet – Pionen

30 meter ner under Södermalm ligger detta datacenter. Från början byggdes bergrummet som en Framskjuten Enhet (FE) och ledningscentral för civilförsvaret. Tillsammans med denna anläggning fanns det totalt fem stycken anläggningar av denna typ i Stockholms innerstad. Denna är nog den mest omtalade p.g.a den ombyggnation som ägt rum på senaste tiden av den nya hyresgästen.

Bahnhof och Bergrummet

2007 gjorde Bahnhof en stor total förändring på berget och sprängningar ägde rum för att få större yta. Den del som utgjorde fordonsskyddet blev serverhall och den f.d ledningscentralen byggdes om till kontor och konferensrum. Detta är ett av världens säkraste och häftigaste serverhallar enligt många personer.

Övervakningskameror är det första man ser när man befinner sig invid ytterdörren. En stark lampa tänds rakt i ansiktet tillsammans med en kamera som fångar personen på bild. Allt tekniskt sköts inifrån berget ,därmed också öppningen av dörrar för att bibehålla säkerheten för personalen. Med tanke på den mängd viktig information och data som ligger lagrad i servrarna så ansågs man behöva denna säkerhet.

“En säker plats där servrar kopplas upp mot internet. Här finns reservkraft, kylning, automatisk brandsläckning, etc.” -Bahnhof

Innanför entrén sträcker sig en lång tunnel genom anläggningen som agerar stötvågstunnel till den f.d ledningscentralen. En bit in på vänstersidan står dom ståtliga V12 dieselmotorerna som ska ge reservkraft om det vanliga elnätet slås ut. Lampor i olika färger lyser upp det råa berget och tillsammans med all växtlighet som finns planterad så blir det en häftig miljö att vistas i. Mycket glas och med ett futuristiskt tema i berget blir detta till något unikt.

Bergrum Stockholm Pionen
Ingången in till berget. Ånga från anläggningen strömmar ut genom ventilationen i tunnelmynningen. Det finns en ingång alldeles bredvid denna som agerar skyddsrum för befolkningen.

Nere i tunneldelen innan den stora vändplattan fanns för räddningsfordonen, finns ingång till den skyddade delen av berget som tidigare var Ledningscentralen. Den tjocka stötvågsdörr finns kvar som ska skydda mot chockvågorna. Det är ljust och fräscht i lokalerna som nu innehåller kontor, pentry och relaxutrymmen. Tidigare bestod ledningscentralen av två våningar, men som Bahnhof nu gjort om till endast en våning med en riktigt hög takhöjd. Härinne sitter nu de personal som ska ta hand om supportfrågor och service till Bahnhof kunder.

I de utrymme som tidigare var ett fordonsskydd innehåller idag själva serverhallen. De fyra fordonsfickorna har gett plats åt radvis med serverskåp. Känslan i denna hall är även den ganska rå med tanke på att utrymmet har väggar och tag av rått urberg. Här i hallen står drygt 130 rackskåp som arbetar dygnet runt med massvis av information.

Från början en Framskjuten Enhet

Året var 1943 och runt om i världen rasade bomberna i takt med klockan. Man behövde skyddade arbetsplatser för viktig personal där man kunde jobba även om Stockholm skulle bli drabbad. Beslut togs och man påbörjade byggnationen av bergrummet som vid färdigställande skulle tjäna syfte som en Framskjuten Enhet åt civilförsvaret. Inne i berget skulle vissa insatser ledas som rörde Stockholms innerstad. Den här anläggningen skulle även skydda räddningsfordon undan ett anfall. Personalen i en Framskjuten Enhet skulle i regel bestå av räddningstjänst, sjukvårdspersonal och representanter från kommunen. Härifrån skulle lägesrapporter angående skador, behov av materiell mm. skickas vidare till en Huvudcentral (HC) som låg en bit utanför staden och längre ifrån katastrofområdet.

Anläggningen uppfördes 1943 för Svenska totalförsvaret och skulle tjäna som fullträffsäker ledningscentral i krigstid.

På 70-talet renoverades berget och det skulle tåla en direktträff av en konventionell flygbomb. Man förstärkte även anläggningen för att kunna tåla en kärnvapenattack. Detta gällde dock inte en direktträff mot bergrummet, utan det var dimensionerat för en detonation i närheten. Skyddet gällde då endast själva ledningscentralen i berget. Att kunna göra även fordonsskyddet skyddat mot stötvågen skulle kräva för stora resurser och kostnader. Bergrummet kallas “Fullträffsäker” men är då endast mot en viss storlek på bomben som detonerar i direkt anslutning.

Likt majoriteten av dessa bergrum finns även skydd mot stridsgaser och radioaktivt nedfall (radiak) efter en kärnexplosion. Men det dom flesta anläggningarna har gemensamt är egenborrad brunn med vatten samt reservkraftverk som ska driva anläggningen med el om ordinarie elnätet slås ut. Skydd mot EMP finns också i vissa modernare anläggningar då man klädde in hela anläggningen i stål för att motverka att elektroniken skulle slås ut.


IMG_9280

Här är den gamla ledningscentralen ,som nu är en kontorsdel och där en bro går ut till en sektion på andra våningen.

Bahnhof blir grönare

Redan vid öppnandet av denna serverhall hade man planer på att göra något med överskottsvärmen som blev över från berget. I början trycktes värmen ut med hjälp av fläktar vid huvudingången till bergrummet. Det var en ganska häftig syn att på kalla vinternätter se den tjocka ångan stå som en pelare ut från bergrummets ventilationsutblås. Detta var något som man kunde ta vara på istället för att låta den stora mängd värme blåsa rakt ut i tomma intet.

Man bestämde sig för att ansluta bergrummet till stadens fjärrvärmenät via rörförbindelse. En ny skarv på 67 meter drogs till fjärrvärmenätets huvudledning i området och värmen kunde på så vis ledas till hundratals lägenheter i området och istället tjäna en slant på värmen som Bahnhof delar med sig. Fortum behövde nya testpiloter till deras projekt som kallades för Öppen Fjärrvärme där företag fick chansen att sälja sin överskottsvärme till fjärrvärmenätet och där tog Bahnhof givetvis chansen att kunna bidra.

Bahnhof Pionen
Den mäktiga glasgången ut till konferensrummet som hänger över servrarna. Rummet är inspirerat och designat med “mån-tema“. Det är tydligen inte alla som vågar sig på utmaningen att gå ut till platsen då det är glasgolv.

 

Bahnhof är en svensk internetleverantör som grundades 1994 av Oscar Swartz. Företaget är omtalat för dom snabba ,säkra och prisvärda internettjänster som erbjuds. Bahnhof har flera serverhallar runt om i landet där man valt att placera lokalerna centralt i städerna, just för att det finns en hel del fördelar med den centrala placeringen.

Bland annat så har WikiLeaks sin databasserver här ,med en stor mängd hemligstämplade dokument som offentliggörs på internet. Man strävar efter fri tillgång till viss typ av information och föreningen hålls igång av många frivilliga anonyma källor som delar med sig av det man vet och publicerar det på deras hemsidan ,men som nu är nedstängd. Samma gäller Lexbase som också hade sin plats hos Bahnhof. Hemsidan visade domar och andra uppgifter om personer och företag offentligt efter en hackerattack . Sidan är nu också avstängd.

Läs även: Anläggning 261F3

 

Bahnhof and the Civil defence

30 meters down in the White Mountains you will find this data center. It was first built as a prominent unit and command center for civil defense. From here, some actions be led concerning Stockholm. This facility would also protect rescue vehicles from an attack. In the 70s, the facility was renovated  and reinforced to withstand a nuclear attack. Together with this command center, there were a total of five prominent Units () in Stockholm.

The staff at this unit would usually consist of rescue, medical personnel and representatives from the municipality. From here, progress reports regarding the damage, need for substantive mm. sent on to a main Command Central (HC).

2007, Bahnhof made a total change of the shelter and explosions took place in order to get more space. The part that constituted vehicle protection became the server room and the former command center was converted into offices and conference rooms. This is one of the world’s safest and coolest server rooms according to many.

Bahnhof is a Swedish Internet service provider that was founded in 1994 by Oscar Swartz. The company is renowned for the fast, safe and affordable Internet services.

CCTV cameras is the first thing people see when they are outside the front door. A strong light comes in the face with a camera that captures the person on the picture. Everything is handled inside the mountain, including opening of the doors so unauthorized persons do not enter. Because of the amount of important information and data that is stored on servers they need this security.

archide.files.wordpress.com200811
En skiss över anläggningen som arkitekten ritat. Här syns det tydligt hur upplägget var tänkt att se ut. Foto: https://archide.wordpress.com/2008/11/28/pionen-white-mountain-albert-france-lanord-architects-stockholm/ Albert France-Lanord.

The shelter

Inside the entrance ,a long tunnel stretches through the facility acting like a shock wave tunnel. On the left side in the tunnel, the two huge V12 diesel engines stands that will provide backup power if the regular power grid fail. Lamps in various colors light up the raw mountain and together with all the vegetation that is planted, it becomes a cool environment to stay in. The shelter is constructed  with a lot of windows that makes a futuristic theme.

Among other things, the WikiLeaks have their database server here, with a large amount of secret documents published on the Internet. It seeks free access to certain types of information and the association is kept alive by many volunteer who is anonymous sources who share what they know and publish it on their website, but that site is now shut down. The same applies lexbase who also had their place in Bahnhof underground shelter. The website showed judgments and other information about people and businesses in public after a hacker attack. The page is now turned off.

Pionen,_Södermalm_ritning
Skiss över Pionen i sin ursprungliga form när det tjänade syfte som Framskjuten Enhet. Foto: Holger Ellgaard, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pionen
Bergrum pionen
Innanför möts man av ett par rejäla dörrar som ska hålla anläggningen sluten. Till vänster kan man skymta reservkraften och stötvågstunneln rakt fram i bild.
Bergrum pionen
I slutet av tunneln och reservkraften till vänster. Två väldiga maskiner som är i toppskick precis som resten av anläggningen. Dörrarna längst bort i korridoren leder in till serverhallarna via en luftsluss.
Bergrum Pionen
Det är dessa som ska hålla allt vid liv om elnätet slås ut. Det skulle räcka med att endast en motor är igång för att försörja ,och den andra motorn är som reserv.
Bergrum Pionen
Här ,ståendes på trappan upp till det konferensrum som hänger och vakar över serverhallarna. Stötvågsdörren till vänster leder in till den gamla ledningscentralen som nu är kontor och även konferensrum. Mycket växtlighet härinne och det finns ett par vattenfall.

Leave a Comment