Ballonghallen

Beläget långt ut i skogarna på den norra fronten ligger denna tidigare så viktiga anläggning. Härifrån skulle nämligen spaning bedrivas mot den tänkta fienden men även fungera som eldledning för artilleriet av de fem forten. Idag är Ballonghallen ett statligt byggnadsminne.

Långt upp på den norra fronten inom fästningen vilar den gamla byggnaden. På vägen passeras flertalet gamla militära installationer, bland annat radiobunkern. Naturen har trängt sig tätt inpå ballonghallen nu på senare år, vilket inte var fallet när den byggdes. Då fanns det stora öppna ytor framför hallen där själva ballongen skulle få rum att hanteras innan den skickades upp i skyn. De enda spår som syntes runt hallen vid besöket var skoterspår i den djupa snön.

På främre kortsidan finns den gigantiska porten som då öppnades när ballongen skulle ut eller in ur byggnaden. På långsidan finns mindre dörrar för personalutrymmen samt lite mindre förråd. Idag är dock den stora porten inte i brukligt skick och man har även installerat en mindre port i den stora, som är mer praktisk till användningsområdet idag.

Idéer från 1700-talet

Denna metod med att använda stora ballonger av dessa slag har sedan länge använts i bland annat Frankrike där militären använde dessa till spaning och ledning av egna förband. Svenska militären såg detta som en lösning även här i landet och organiserade nya avdelningar som ansvarade för verksamheten. 1896 var det svenska ballongvapnet igång och man höll till på bland annat Vaxholm innan utbyggnaden till Boden. 

Läs även: Bodens Fästning

Ballong- och Brefdufveavdelningen i Boden påbörjade sin organisation några år senare och 1909 stod det klart hur det hela skulle se ut. Man hade lagt upp en organisation som bestod av ungefär 50 soldater och flertalet befäl som skulle lösa uppgifterna. Utöver detta krävdes en hel del annan personal som skulle ta hand om hästar och materiel men även ballongsömmare.

Ballonghallen - Bodens Fästning
Ballonghallen med sin röda fasad.
Ballonghallen - Bodens Fästning
Vegetationen ligger tätt kring ballonghallen.

Den första augusti 1914 lyfte den första ballongen från Boden och den första ballongflygningen var nu genomförd. Detta var strax efter att första världskriget hade utbrutit och framtiden för Europa såg oroligt ut. I ungefär 30 år skulle ballongen tjäna ett viktigt syfte genom eldledning av fästningens artilleri. När flygplanen utvecklades i allt snabbare takt förlorades syftet med ballongen då det inte ansågs lika effektivt och ballongavdelningen lades ned i samband med andra värlskriget. Nya förbättrade alternativ till inhämtning av information samt eldledning utvecklades i allt snabbare takt med åren och involverade alltmer teknik.

Den röda ladan

Denna stora röda lada stod klar 1913, har en längd på 35 meter och tio meter i takhöjd samt 10 meter i bredd. Där fanns en stor drakballong som hade en volym på 750 Kbm och en längd på ca 27 meter som skulle segla upp mot skyn via en vajer som var närmare tusen meter lång. De ballonger som kom att användas i Boden var ursprungligen från Tyskland och var formade för att skona personalen från yrsel likt sjösjuka. Vid en normal arbetsdag kom ballongen att flyga upp till runt 600 meter, vilket var den nivå som var mest optimal.

“Den faluröda ballonghallen av trä står fortfarande kvar på samma plats i Boden och är den enda i sitt slag i Sverige.” -FortV

Till ballongen användes vätgas som lagrades i en skyddad anläggning ett stenkast från platsen. Därifrån fraktades den ned till ballonghallen där man fyllde ballongen. Då vätgasen är så pass farlig var man tvungen att prioritera bort bland annat elektricitet och värme i ballonghallen. Det sista man ville var att ballongen skulle explodera, ännu mindre med personalen runt omkring.

Bergrum vätgasverk
Det gamla vätgasverket låg ett stenkast från ballonghallen. Idag är det privat verksamhet på platsen.

Läs även mer om anläggningarna i Bodens Fästning:

Bodens Fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin
Bodens Fästning – Anläggning 8/ Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern
Bodens Fästning – Rödbergsfortet
Bodens Fästning – Gammelängsfortet
Bodens Fästning – Leåkersfästet
Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet
Bodens Fästning – Sveriges guldreserv
Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet
Bodens Fästning – Mjösjöfortet
Bodens Fästning – Radiobunkern
Bodens Fästning – Ballonghallen

Källor:

https://www.fortifikationsverket.se/fastighetsforvaltning/fastighetsbestand/byggnader/byggnadsminnen/ballonghallen/
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000357859
Leave a Comment