Utbildningsbatteri Satelliten

Satelliten I anslutning till Rödbergsfortet anlades på 1970-talet ett för många okänt batteri. Detta kom att benämnas som Satelliten och bestyckades med två 12 cm kanoner m/24 och byggdes som utbildningsanläggning. Batteriet användes i regel vid larmövningar då pjäserna var av samma modell som Rödbergsfortet men speglade också flera andra […]

Read More

View More

Var finns ditt närmaste skyddsrum?

Var finns ditt närmaste skyddsrum? Skyddsrummen har under lång tid legat utan fokus, men nu har dessa åter igen blivit mer aktuella. Många frågetecken höjs inom ämnet och frågor kring befolkningsskydd ökar. Förutom att veta var skyddsrummen finns är det av vikt att veta vem som är ansvarig för iordningsställande […]

Read More

View More

Sandträsk sanatorium

Dödens väntrum Det ståtliga byggnadskomplexet breder ut sig i Norrlands inland, med en utsikt över berg och skog. Sanatoriet i Sandträsk var under en lång tid ett sjukhem åt personer med tuberkulos (TBC) och en stor mängd människor fick tyvärr denna plats som sista vilan innan jordelivet var över. Uppfört […]

Read More

View More

Oscar II Fort

Oscar II Fort Skyddet för hamninloppet och Göteborg behövde förstärkas och beslut togs därför att bygga en ny anläggning. Oscar II fort stod klart år 1907 och hade med sina stora pjäser järnkoll ut över vattnet. Fortet utgjorde en del av Älfsborgs fästning och försvarade inloppet till Göteborgs hamn fram […]

Read More

View More

Ellenabbens Fort

Ellenabbens fort Försvaret av landets gränser har inneburit byggnationer av stora fortifikatioriska projekt, främst vid inlopp till en rad viktiga hamnar och städer. Ett av dessa viktiga inlopp att försvara var in till Karlskrona, där örlogshamnen finns. För att tillgodose kraven som ställdes på fortifikationen togs beslut att anlägga Ellenabbens […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Leåkersfästet

Leåkersfästet På Leåkersberget strax utanför Boden anlades ett fäste som skulle utgöra en del av fästningen på den norra fronten. Från byggnationen i början på 1900-talet har Leåkersfästet tjänat syfte som både artilleribatteri och luftvärnsskans. Det finns även rykten som menar att ytterliager funktioner doldes i skogarna kring Leåkersfästet. Den […]

Read More

View More

Bodens fästning – Gammelängsfortet

Gammelängsfortet Längs med Gammelängsgatan som leder till fortet passeras en mängd före detta försvarsinstallationer. Halvvägs upp kan hjässan på Mjösjöfortet skymtas som med sina pjäser utgör en symbol av den gamla fästningen. Grindarna som höll de obehöriga utanför står nu öppna och möjliggör att vi kan observera detta otroliga byggnadsverk. […]

Read More

View More

Austrått fort

Austrått fort Trondheimsfjorden har länge varit en plats varit värd att försvara och därför uppfördes stora befästningar som skydd sig mot fientligt anfall. Austrått fort med sina enorma 28 cm kanonen hade till uppgift att försvara inloppet till fjorden. Långt under markytan slingrar sig tunnelsystemen med förråd, logement och reservkraft […]

Read More

View More

Bodens fästning – Södra Åbergsfortet

Södra Åbergsfortet Den stora grusplanen utanför fortets grindar ger en känsla av att platsen är övergiven. Vid grindarna tar asfalten vid och vegetationen har börjat växa genom sprickorna i ytan. Intrycket från insidan av inhägnaden förstärker känslan av att anläggningen inte varit i aktiv tjänst under lång tid. De gråa […]

Read More

View More

Gålå Camping

Gålå Camping En gång i tiden blomstrade denna camping och turister från delar av landet passerade denna fina plats. Ett motorvägsbygge i campingens direkta närhet medförde att antalet campare minskade till den grad då ägaren blev tvungen att avsluta verksamheten. Efter många år väntar dock en helt ny vändning för […]

Read More

View More

Civilförsvarets ledningscentral Södermanland

LEDNINGSCENTRAL TYP F, FRILIGGANDE  Staden var tidigare strategiskt viktig och hade flera anläggningar med funktioner inom totalförsvaret. Antalet har på senare tid blivit färre och vissa försvarsanläggningar står utan användningsområde sedan lång tid tillbaka, precis som denna anläggning. Runt det lilla skjul som döljer nedgången till underjorden är gräset välskött […]

Read More

View More

Leningscentral Hönan

Ledningscentral Hönan Längs en mindre grusgång finns det inhägnade området med inslaget till bergrummet. Med tanke på ingångens placering ligger anläggningen dold och är möjligtvis okänd för de allra flesta. Bergrummet fick en sifferbenämning och byggdes tillsammans med ett hundratal liknande anläggningar för att inhysa personal med ledningsansvar för samhället […]

Read More

View More

Civilförsvarets ledningscentral Leoparden

Berget med flera funktioner inom totalförsvaret Berget innehåller flera före detta hemligheter, däribland civilförsvarets ledningscentral Leoparden. Bakom en fasad av sten vid bergets mynning löper tunneln in i berget som slutar vid några tjocka ståldörrar. Inne i berget skulle personalen anmäla sig till vakten och därefter påbörja arbetet med ledning […]

Read More

View More

Ledningscentral Nejlikan

Berget i Mälardalen Civilförsvarsstyrelsen behövde precis som det militära försvaret platser som var skyddade mot fientligt anfall. På grund av andra världskrigets framfart ökade takten på byggnation av skyddade anläggningar runt om i staden där personal i kris och krig skulle styra samhällets viktigaste funktioner. Året var 1939 och andra världskriget […]

Read More

View More

Bodens fästning – Rödbergsfortet

Rödbergsfortet Rödbergsfortet, med sina artilleripjäser på toppen, var ett av de fem fort som ingick i Bodens fästning. Fortet byggdes under början av 1900-talet och är sannolikt den anläggning som mest förknippas med Bodens fästning. Dessa fem fort utgjorde bara cirka 25% av hela fästningen, vilket betyder att området runt […]

Read More

View More

Katrineholms atomskydd

Katrineholms atomskydd Under 1900-talets andra halva var kärnvapenhotet från öst överhängande. Det befarades att Sverige kunde bli indragen i en konflikt där fienden hade kärnvapen i sin arsenal. Runt om i landet uppfördes fullträffsäkra befolkningsskyddsrum i berg som skulle klara en kärnvapendetonation på avstånd. Platsen för ett av dessa skyddsrum […]

Read More

View More

Ledningscentral Tisteln

Ledningscentral Tisteln Bergrummet placerades i utkanten till en av landets största städer och har genom åren haft flera funktioner inom civilförsvaret. Idag har verksamheten sedan länge avstannat och vegetationen har  smugit sig inpå anläggningens inslag i betongen. Insidan på den tidigare anläggningen har med åren blivit allt sämre då fukt […]

Read More

View More

Västerås skydd om bomben föll

Mariabergets Bergrumsanläggning Anläggningens huvudinslag med sin port utmärker sig inte särskilt i terrängen. Men innanför detta yttre skydd finns en helt annan värld som var världsunik i sitt slag. Längs den långa nedåtsluttande tunneln skulle människor rusa ner till skyddet mot explosionen från ett kärnvapen. När anläggningens personal tog beslut […]

Read More

View More

Pionen – Bahnhofs ultramoderna serverhall

Berganläggning Pionen 30 meter ned i Vita bergen på Södermalm ligger detta moderna datacenter. Berganläggningen konstruerades ursprungligen som en distriktcentral för Södermalm och Gamla stan inom civilförsvarsområdet. Totalt byggdes fem stycken anläggningar av denna typ i Stockholm med omnejd. Pionen är troligtvis den mest omtalade av dessa på grund av den […]

Read More

View More

Bodens fästning – Ballonghallen

Ballonghallen Beläget långt ut i skogarna på den norra fronten ligger denna tidigare så viktiga anläggning. Härifrån skulle nämligen spaning bedrivas mot den tänkta fienden men även fungera som eldledning för artilleriet av de fem forten. Idag är Ballonghallen ett statligt byggnadsminne. Norrut på den norra fronten inom fästningen vilar den […]

Read More

View More