Var finns ditt närmaste skyddsrum?

Var finns ditt närmaste skyddsrum? Skyddsrummen har under lång tid legat utan fokus, men nu har dessa åter igen blivit mer aktuella. Många frågetecken höjs inom ämnet och frågor kring befolkningsskydd ökar. Förutom att veta var skyddsrummen finns är det av vikt att veta vem som är ansvarig för iordningsställande […]

Read More

View More

Sandträsk Sanatorium

Dödens väntrum Det ståtliga byggnadskomplexet breder ut sig i Norrlands inland, med en utsikt över berg och skog. Sanatoriet i Sandträsk var under en lång tid aktivt som sjukhem åt personer med sjukdomen tuberkulos (TBC) och en stor mängd människor fick tyvärr denna plats som “sista vilan” innan jordelivet var […]

Read More

View More

Oscar II Fort

Oscar II Fort Skyddet för hamninloppet och Göteborg behövde förstärkas och man tog beslut att bygga en ny anläggning. Oscar II Fort stod klart 1907 och hade med sina stora pjäser järnkoll ut över vattnet. Fortet utgjorde en del av Älfsborgs Fästning och försvarade inloppet till Göteborgs hamn fram till […]

Read More

View More

Ellenabbens Fort

Ellenabbens fort Försvaret av landets gränser och inloppen till de olika städer har inneburit byggnation av gigantiska fortifikatioriska projekt skapats i och färdigställts. Ett utav dessa viktiga inlopp att försvara var in till Karlskrona, där bland annat örlogshamnen finns. För att kunna tillgodose de krav som ställdes så valde man […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Leåkersfästet

Leåkersfästet Denna omfattande och viktig anläggning byggdes på Leåkersberget i Boden och skulle agera inom den norra fronten. Genom åren i aktiv tjänst tjänade fästet flera syften där bland annat artilleribatteri och luftvärnsskans är ett par exempel. Men det finns rykten som säger att det dolde sig ytterligare funktioner i […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Gammelängsfortet

Gammelängsfortet Längs med Gammelängsgatan som slingrar sig upp för bergen passerar man massor av gamla försvarsinstallationer. Vägen har en konstant stigning mot Gammelängsfortet och man skymtar även hjässan på Mjösjöfortet som med sina pjäser utgör en symbol för vad som tidigare fanns. Allra längst bort på denna grusväg möts man […]

Read More

View More

Austrått Fort

Austrått Fort Trondheimsfjorden har länge varit en plats som varit värd att försvara och därför uppförde man stora befästningar föra tt skydda sig mot detta. Austrått Fort en anläggning som tidigare hade till uppgift att försvara inloppet med sina gigantiska 28cm pjäser. Långt under markytan slingrar sig tunnelsystemen med förråd, […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet

Södra Åbergsfortet Den stora grusplanen utanför grinden till fortet ger en direkt känsla av att platsen är övergiven. Skräp och skrot ligger spritt i vallgraven och detta kan ge intryck av att verksamhet inte ägt rum här under lång tid. Den gråa och trista utsidan på fortet döljer en spännande värld […]

Read More

View More

Gålå Camping

Gålå Camping En gång i tiden blomstrade campingen riktigt ordentligt och turister från stora delar av landet passerade denna fina plats. Ett motorvägsbygge gjorde att attraktionen hit minskades drastiskt och tillslut blev man tvungen att slå igen. Nu väntar dock en helt ny vändning. Vid Gålåviken beläget invid riksväg 332 […]

Read More

View More

Civilförsvarets Ledningscentral Oxelösund

DC OXELÖSUND  LEDNINGSCENTRAL TYP F – 1 ATÖ  FRILIGGANDE  Oxelösund, en ort som tidigare ur en strategisk syn varit väldigt viktig gällande totalförsvaret. Förr var de fasta anläggningarna många men på senare tid har de blivit färre. I vissa fall står försvarsanläggningarna kvar med annat användningsområde och i andra fall […]

Read More

View More

Leningscentral Hönan

Ledningscentral Hönan Längs en nästan obefintlig grusväg finns det inhägnade området med ingången till bergrummet som är ganska okänd för de flesta, även då det ligger i samhället. Bergrummet fick en sifferbenämning och byggdes tillsammans med ett hundratal liknande anläggningar för att kunna styra samhället under en kris. Bergrummet var […]

Read More

View More

Civilförsvarets Ledningscentral Leoparden

  Berget med flera funktioner inom totalförsvaret I ett berg som inte gör allt för mycket anspråk ligger flera hemligheter bevarade, bland annat Civilförsvarets Ledningscentral med namnet Leoparden. Bakom en fasad av sten löper tunneln in i berget som sedan slutar vid tjocka ståldörrar. Vidare in genom stötvågsdörrarna för att […]

Read More

View More

Ledningscentral Nejlikan

Berget i Västerås Civilförsvarsstyrelsen behövde precis som militären ett skyddat ställe att kunna spendera tid i utom fara för bomber och gaser. Just därför byggde man skyddade anläggningar runt om i Västerås där man skulle i krig kunna styra samhällets viktigaste funktioner. Det finns givetvis olika storlekar på dessa typer av […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Rödbergsfortet

Rödbergsfortet Rödbergsfortet med sina mäktiga pjäser på bergets hjässa var ett utav de fem fort som utgjorde en del utav Bodens Fästning. Detta är uppfört under 1900-talets första tid och är troligtvis den anläggning som flest folk känner till när man nämner Bodens Fästning. Det många inte vet är att […]

Read More

View More

Katrineholms Atomskydd

Katrineholms Atomskydd Under 1950-talet var kärnvapenhotet överhängande och man befarade att Sverige kunde drabbas. Runt om i landet påbörjades planering och byggnation av skyddsrum i berg som skulle  klara av en kärnvapenexplosion på avstånd. Platsen för ett utav dessa skyddsrum blev 20 meter rakt under kommunhuset i Katrineholm, med plats […]

Read More

View More

Ledningscentral – OC Tisteln

Ett kärnvapen har exploderat i Oslo Centralt men dolt Bergrummet som ligger beläget en bit ner i landet med anslutning till en större stad, närmare bestämt Göteborg. Ganska dolt från allmänheten ligger detta bergrum även då en större motorväg passerar bara en ett stenkast bort. Vegetationen har verkligen smugit sig […]

Read More

View More

Västerås skydd om bomben föll

Mariabergets Bergrumsanläggning Står man utanför huvudporten till anläggningen så ser det kanske inte värst imponerande ut. Men innanför plåtporten finns en helt annan värld som är världsunik i sitt slag. Längs den långa nedåtsluttande tunneln skulle man i panik rusa ner och inte veta om man skulle överleva vistelsen i […]

Read More

View More

Pionen – Bahnhof ultramoderna serverhall

Bergrummet – Pionen 30 meter ner under Södermalm ligger detta datacenter. Från början byggdes bergrummet som en Framskjuten Enhet (FE) och ledningscentral för civilförsvaret. Tillsammans med denna anläggning fanns det totalt fem stycken anläggningar av denna typ i Stockholms innerstad. Denna är nog den mest omtalade p.g.a den ombyggnation som ägt rum på senaste […]

Read More

View More

Bodens Fästning – Ballonghallen

Ballonghallen Beläget långt ut i skogarna på den norra fronten ligger denna tidigare så viktiga anläggning. Härifrån skulle nämligen spaning bedrivas mot den tänkta fienden men även fungera som eldledning för artilleriet av de fem forten. Idag är Ballonghallen ett statligt byggnadsminne. Långt upp på den norra fronten inom fästningen vilar […]

Read More

View More

Det övergivna gruvsamhället

Laver – Det övergivna gruvsamhället Långt ut i ingenmansland finns denna ödsliga plats som en gång i tiden hade full aktivitet och ett samhälle som var byggd kring gruvan. Här fanns skola och faciliteter som skulle göra det bekvämt för de boende i området. Idag ser man de hundratals om […]

Read More

View More