Visningar och arrangemang

Här under listas kommande visningar och event som arrangeras av GlömdHistoria och/eller annan arrangör. Till dessa kan man anmäla sig genom att klicka på den aktuella länken. Även event som arrangeras av annan arrangör kan komma att listas.


Aktuella visningar:

Urval av tidigare visningar:

KA under kalla kriget – av övlt Åke Blomberg – Hemliga besök

Specialguidning Rindö med f.d officer – Hemliga besök

Tur med Robotbåt Ystad – Hemliga besök

AW/ Pubkväll Stockholm – Hemliga besök

Ledningscentral Misteln – Hemliga besök

Drivmedelsanläggning i Nässundet

HC Enköping

DC Kunsör

Stabsplats Duvan

DC Oxelösund

Femörefortet

RRGC Rockan


Har du tips på en plats/anläggning som skulle vara intressant att besöka, skicka gärna detta till kontakt@glomdhistoria.se.

  •  Individ ska vid delning av egna bilder och information ange aktuell arrangör. Exempel: GlömdHistoria anordnar visning på objekt där individ tar kort för eget bruk. Delar individen dessa bilder på ex. Facebook, instagram ska Glömdhistoria skrivas med i textstycke som arrangör för besöket.