Scroll to Content
Den övergivna upplagsplatsen

En liten titt i ett utav vårat lands Upplagsplatser/omformarstationer som ligger skyddad i ett berg och vid krig är tanken att elen till järnvägen ska komma från just dessa platser. Här inne omvandlas elnätets 50 Hz till 16 2/3 Hz med hjälp av den nyare generationen med roterande omformare. Antalet anläggningar som den här finns lite överallt i landet och storleken varierar också beroende på hur järnvägsnätet såg ut.

Detta rum ligger i ett lungt område utanför en mindre stad i södra delen av landet. Just denna anläggning har inte en extrem storlek ,endast en centraltunnel finns. En orsak till att denna inte är så stor kan vara för att ytterligare en anläggning finns inom ett begränsat område. Djupt in i berget finner man anläggningen som har ett gott skydd från bomber ovanifrån med sitt höga bergtak. Spåret som tog omformarvagnarna in i anläggningen finns fortfarande kvar ,men även detta kommer bli återförenat med naturen.

Portarna som skyddar ingången till anläggningen är uppbyggd som en stor gallerbur som är packad med större stenar. Detta ger ett bra skydd men även släpper även genom luft och agerar då som ventilationsintag. Längst in i tunneln finns ett schakt som leder upp på toppen av berget med en betongbunker som också är försedd med stenfilter, precis som portarna. Hit trycks den gamla och varma luften ut.

Gammalt skrot som ligger vid sidan av spåret. Elanslutningar till det fasta nätet. Här börjar det märkas att berget inte tagits hand om på ett tag. Belysning i tunneln. Typisk design från eran då detta byggdes.Ventilavledare till högspänningen som ligger på kajen.Här sitter dom fortfarande monterade vid en ställning intill betongväggen.

Inslaget i berget med kamouflagenätet fortfarande hängandes över. Sly och buskar gör det omöjligt att se bergrummet från vägen precis utanför.
Inslaget i berget med kamouflagenätet fortfarande hängandes över. Sly och buskar gör det omöjligt att se bergrummet från vägen precis utanför.
Upplagsplats 01
Den stora stenfilterporten som både skyddar Omformarvagnarna som står i berget och samtidigt agerar ventilationsgenomsläpp för frisk luft.
Upplagsplats 01
Huvudtunneln med lastkaj som underlättar vid arbete av vagnarna. Fukten har börjat angripit sig på det mesta i anläggningen
Upplagsplats 01
Huvudtunneln där omformarvagnarna stod. Längre bort i tunneln finns schakt till ventilationen som skulle suga ur luften via stenfiler
Upplagsplats 01
Stegen som tar en upp mot ventilationsschaktet på toppen av berget.
Upplagsplats 01
På botten av schaktet är det grusbelagt golv. Vattnet från det trasiga röret finner ner i marken och runt om finns det massa skrot från ventilationssystemet.
Upplagsplats 01
Huvudtunneln sett mot utgången och dom stora stenfilterportarna.

Upplagsplats 01

Upplagsplats 01 Upplagsplats 01
Leave a Comment