Regler för medlemskap

  •  Medlemmen får inte använda bilder eller text tillhörande GlömdHistoria utan tillstånd.
  •  Medlemmen ska vid delning av egna bilder och information ange GlömdHistoria som arrangör. Exempel: GlömdHistoria anordnar visning på objekt där individ tar kort för eget bruk. Delar individen dessa bilder på ex. Facebook, instagram ska Glömdhistoria skrivas med i textstycke som arrangör för besöket.

Vid bristande lojalitet mot organisationen Glömd Historia men även lagar och förordningar avslutas medlemskapet.