Oscar II Fort

Skyddet för hamninloppet och Göteborg behövde förstärkas och man tog beslut att bygga en ny anläggning. Oscar II Fort stod klart 1907 och hade med sina stora pjäser järnkoll ut över vattnet. Fortet utgjorde en del av Älfsborgs Fästning och försvarade inloppet till Göteborgs hamn fram till 1955.

1. Som en del av en längre utflykt i södra delarna av landet är detta ett självklart stopp. Vädret är perfekt och antalet besökare till Oscar II fort är många, det är ju ändå nationaldagen. Redan vid grinden till området finns det flera tält uppställda där olika event äger rum och längre in syns fordon i terrängen. Intill dem står personal från Försvarsmakten med nationella skyddsstyrkorna som visar upp en del av sin materiel, vilket uppskattas väldigt mycket av besökarna. Här ställs många frågor till soldaterna som väldigt gärna svarar på dem.

Vidare in på området tar vägen en lutning nedåt och ett spår avviker in mot bergets sida där tunneln till själva fortet uppenbarar sig. Efter en promenad på ca 80 meter når man slutligen fortgraven som löper runt fortet och rakt framför finns ett par gluggar i bergsidan där kaponjärkanonerna skulle skjuta ut krut och skrot i tunneln för att försvara fortet mot fienden. Längden på ena sidan av fortgraven mäter nästan 200 meter och man känner sig väldigt liten härnere. Intill finns ingången till berget.

En ståldörr håller obehöriga utanför fortet. När man kliver in känner man direkt att temperaturen sjunker i jämförelse till sommarvärmen utanför och fukten i berget finns även här. Vakten hade sitt rum direkt in till vänster och det krävdes säkerligen viss behörighet för att få tillgång hit, även då man tjänstgjorde här. Rakt farm löper trappan upp mot hjässan där det tidigare funnits mindre pjäser. Mitt emot vaktkuren löper tunneln iväg förbi mindre utrymmen och vidare ett trettiotal meter innan den vrider upp sig och blir större både på bredden men även längden. Detta är huvudtunneln i berget som löper förbi majoriteten av rummen i fortet. Dörrarna in till de olika utrymmena varierar kraftigt i material, vissa är nyare och gjorda av stål och de äldre är trädörrar. Golvet är på många ställen fortfarande smyckat med stenar i olika mönster och längs med väggarna finns små rännor för vatten som trängt ner genom berget.

Det mesta är vid besöket urplockat ur berget och ytorna står tomma. Här och var finns inventarier och tavlor kvar, men inte mer än så. I och för sig så spelade det nästan ingen roll då det som man kommit hit för att bevittna denna dag finns uppe på hjässan, nämligen de pjäser som man än idag använder för att skjuta salut vid olika tillfällen.

2.Planering av Oscar II Fort

Placeringen av Oscar II fort kom till att hamna på Västerberget och det skulle komma att bli ett omfattande arbete. Främst då med tanke på den byggnadstekniska biten, om man jämför mot vilka hjälpmedel man kunde ta assistans av under andra halvan på 1900-talet. Första förslaget om fortet och dess bestyckning kom år 1899 såg väldigt annorlunda ut än vad som sedan kom att konstrueras. I detta förslag med namnet “Fort Elfsborg” skulle fortet omfatta sju 15 cm kanoner i pansartorn samt tre 24 cm kanoner. Detta var en väldans massa kraft mot fienden, men tyvärr blev detta förslag inte aktuellt.

År 1903 fick man lov att reducera förslaget till två av vardera pjäser, men fyra nya pjäser av annan modell fanns med. Nu skulle alltså bestyckningen på hjässan bestå av två 24 cm kanoner, två 15 cm kanoner samt fyra stycken 57 mm kanoner i torn.

3. Byggskedet

Byggnationen av fortet tog fart efter att Kung Oscar II i augusti 1899 bevittnat den första sprängningen. Det första steget i sprängarbetet var att spränga ut de två infartstunnlarna som sedermera skulle mynna ut i stormgraven, som är motsvarigheten till vallgrav med vatten. När själva stormgraven var utsprängd och klar kunde man påbörja på kamrarna där bl.a logement, kök, toaletter och andra faciliteter skulle finnas. Vid varje hörn av stormgraven sprängdes utrymmen ut som som skulle fungera som närskyddet. Här monterades oftast kaponjärkanoner som man kunde ladda med skrot för beskjutning mot fienden.

Denna anläggning skulle komma att bli väldigt modern och inneha en stor del moderniteter som för dåtiden var exklusiva. Där ibland elektricitet, inneha varm ventilationsluft, telefon och toaletter kopplat till avlopp. Jämför man Oscar II fort med Rödbergsfortet i Boden som byggdes under samma tidsperiod innehöll Rödbergsfortet inte alls samma faciliteter, detta moderniserades många år efteråt forten stod klara i norr.

Givetvis behövde man bergtäckning ovanför tunnlarna i berget för att motverka tunnelras vid träff av bomber, men inte alls samma skydd som berganläggningarna med skydd mot kärnvapen. Oscar II fort kunde ha några meter i bergtäckning medans en anläggning från kalla krigets tid kunde inneha ett tjugotal meter berg över tunnlarna.

4. Resultatet

Efter att det senaste förslaget lades fram klubbades det tillslut fast och projektet tog fart. Man skulle nu få fyra stycken separata batterier i fortet där tre skulle finnas med kanonerna på hjässan. Den slutgiltiga bestyckningen i Oscar II fort blev enligt följande och placerades på Västerberget.

  • Batteri O 1: Två 24 cm självsänkande kanoner m/04.
  • Batteri O 2: Två 15 cm kanoner m/30B i pansarkupol.
  • Batteri O3: Fyra 57 mm kanoner i tornlavettage.
  • Götiska batteriet: Fyra 57 mm kanoner m/99.

De två stora 24cm pjäserna m/04 hade en räckvidd på 15000m. För att komplettera skyddet fanns två 15,2cm pjäser m/30B i pansarkupol tillsammans med fyra 57mm pjäser på hjässan. Detta var ett skydd som skulle få fienden att hålla sig på avstånd. I den torra vallgraven fanns även 57 mm kanoner för närskyddet.

Fortet stod klart 1907 men tankarna kring uppdateringar hade funnits med sedan länge. Man ville nu förstärka och bygga ut fortet, även då vissa delar inte ens var klara. Ett utav förslagen var även att komplettera Oscar II fort med ett haubitsbatteri för att öka kraften mot fienden, men så blev inte fallet. Fortet lämnades i oförändrat skick men fick väldigt bra betyg i utredningar som gjordes under tidens lopp.

5. Götiska Batteriet

Det Götiska batteriet ingick som en del i Älfsborgs fästning men även i “Spärren Älfsborg”. Batteriet anlades och stod redo 1905 med sina fyra 57mm kanoner m/99 i kasemattlavettage. Detta var och är en fristående anläggning som finns granne med Oscar II Fort. Här inrymdes ammunitionsdurk, förläggning, kök och officersförläggning. Detta batteri var inte någon stor anläggning, om man jämför med fortet bredvid.

Till detta batteri fanns även en lysstation med strålkastare som inrymdes i ett sprängt utrymme i berget. Under andra världskriget konstruerades en kommandoplats på berget ovanför Götiska batteriet med en direktlänk via telefon till pjäserna och dess personal. Innan sköttes eldledningen direkt från pjäserna.

Medans de stora pjäserna från fortet flyttades ut till nya batterier fanns Götiska batteriet kvar. Tillsammans med minspärrarna intill tillhörde dessa anläggningar “Spärren Galterö” fram till 1966. Därefter ingick Götiska batteriet i “Spärren Göteborg” ända fram till 1986 då det går ur krigsorganisationen.

6. Behovet av kustbefästningar

Under en längre period ifrågasättes behovet av kustbefästningar men man ville även skjuta fram befästningarna till öar längre ut i skärgården, något som inte gick hand i hand. Redan 1914 kom ett förslag om att förlägga ett batteri på Stockholmsskär men det var inte förrän efter revisionsrapporten 1921 som detta förslag fastställdes. Man ansåg återigen den viktiga rollen att försvara Göteborg samt örlogsdepån i området.

Trots detta gick det inte åt det ljusa hållet för Älfsborgs fästning och riksdagen beslutade år 1925 att fästningen skulle läggas i reserven. Mellan denna tidsperiod och starten för andra världskriget lades inga större resurser vid fästningen men först 1939 anvisades medel för utbyggnad av batterier längre ut mot kusten. Nu skulle anläggningar byggas på Galterö samt Styrsö och pjäserna från Oscar II fort skulle flyttas dit. Innan flytten ut till de yttre öarna genomgick pjäserna en renovering och modernisering. De större 24 cm pjäserna m/04 flyttades till Torslanda och två pansarkupoler från fortet användes som kommandoplats vid batteri Styrsö (SY).

Bodens Fästning
Klicka på bilden för att komma till Bodens Fästning

7. Fortets upprustning

Tidens gång har tagit hårt på fortet och dess inredning. Berget har inte varit helt tätt mot fukt, vilket gjort att vatten trängt in och utrymmena blivit fuktiga. På bilden där kökets grytor är i fokus syns det tydligt att fukten angripit materialet väl och rosten tittat fram. Man har dock under årens lopp försökt restaurera anläggningen och dess innehåll, vilket man har lyckats med bra. I många av rummen i berget har man satt upp nya innertak för att leda bort vatten som sipprar från taket. Detta gör att utrustningen inte förstörs på samma sätt. Ett exempel på rum där man byggt ett nytt innertak är maskinrummet där värmepannan och reservkraften finns. Denna motor har även gått igenom en renovering.

Pjäserna som tillhört batteri SY (Styrsö) under många år flyttades åter tillbaka till Oscar II fort efter dess nedläggning i början på 2000-talet. Idag är dessa 15 cm pjäser funktionsdugliga och används vid bland annat salutskjutning. Även de större 24 cm pjäserna kom åter efter en omfattande flytt från Torslanda, där dem tjänat ett betydande syfte sedan kriget.

8. Oscar II fort idag

Idag drivs fortet av en stiftelse vars syfte är att visa upp anläggningen med främst guidade turer för allmänheten. Man håller succesivt på att bygga upp delar av fortet där bland annat bestyckningen på hjässan är en del.

Vill du ha tips på nästa nationaldagsfirande?
När Glömd Historia besökte nationaldagsfirandet för ett par år sedan var firandet i full gång med aktiviteter. Förutom att fortet stod öppet för visning var även Försvarsmakten där och visade upp sig. På eftermiddagen var det dags att skjuta salut från de båda 15,2cm pjäserna samt från Götiska batteriet som ligger intill fortet. Det är en häftig upplevelse som kan vara kul att se vid nästa Nationaldagsfirande för er som inte tidigare sett det.
Källa

Bok: 100 år av försvar i väst, Leif Högberg

http://www.o2fort.se/historik.html

Leave a Comment