Leåkersfästet

Denna omfattande och viktig anläggning byggdes på Leåkersberget i Boden och skulle agera inom den norra fronten. Genom åren i aktiv tjänst tjänade fästet flera syften där bland annat artilleribatteri och luftvärnsskans är ett par exempel. Men det finns rykten som säger att det dolde sig ytterligare funktioner i skogen kring Leåkersfästet.

Längs en mindre grusväg tar man sig tillslut fram till Leåkersfästet som finns beläget inom norra fronten. Grindarna står på vid gavel vid infarten till området och strax innanför finns en informationstavla från SFV. Några meter bort sträcker sig nedförsbacken nedåt mot ingången till berget och man hamnar slutligen i fortgraven. Utrymmet här är inte speciellt stort, men längs fortgravens sidor finns en handfull ståldörrar som leder in till olika utrymmen i bergets inre. Detta är den kasern som sprängdes ut ur berget där infanteristerna skulle bosätta sig.

Leåkersfästet - Bodens Fästning
Det urgröpta berget håller idag på att återtas av naturen.

Känslan som Leåkersfästet ger påminner om de andra forten runt om i Boden. Vegetationen har tagit tillbaka del för del genom att växa sig genom betongen och angripit det organiska materialet väldigt hårt. Tyvärr har folk hittat hit och målat på den grågröna betongen.

1. Ett omfattande fäste

Syftet som detta fäste hade var att förhindra en fientlig framryckning genom den norra fronten. Fästet placerades geografiskt sätt mellan Degerbergsfortet och Lule älv. 

1.1 Huvudanläggningen
Leåkersfästet Bodens Fästning
På bergets hjässa vid huvudanläggningen syns platserna där både artillerister och infanterister skulle slåss tillsammans mot fienden.

Leåkersfästet är mer än bara den större anläggning som presenteras i de flesta bilder man ser på nätet. Men själva huvudanläggningen är ändå inget litet komplex. Den bestyckades nämligen med tio stycken 8,4 cm kanoner m/94-06 i hjullavett. Dessa var placerade uppe på bergets hjässa bakom öppen vall. Dessa bemannades av 66 stycken artillerister som skyndsamt skulle ta sig upp till bergets hjässa från bergrummen under pjäsplatserna. Bergrummen, även kallade tunnlar, byggdes in från den tio meter djupa fortgraven som löper längs ena sidan på anläggningen. Runt om anläggningen fanns stormhinder, skytte-/förbindelsevärn samt skyttevärn i stort antal. Detta då man ville gardera upp sig mot en eventuell sammanstöt med fienden.

1.2 Bergkasernen

Ett hundratal meter sydöst om huvudanläggningen byggdes bergkasernen ut som skulle inhysa de 229 infanteristerna ur fästningsgevärskompaniet. Dessa personer hade till uppgift att bemanna värnen och i regel ta hand om närförsvaret till fästet. Denna så kallade kasern byggdes även den genom att man sprängde ut ett hål som blev graven, för att sedan spränga sig in i bergets sidor och bilda tunnlar. Från marknivå ner till botten på graven löper en brant nedförsbacke som tar stopp vid inpasseringsgrindarna. Dessa är två till antalet för att bilda en form av sluss för att alltid kunna hålla en stängd. Innanför syns än idag ståldörrarna in i bergets sidor som döljer före detta förläggningsplatserna till den stora bemanningen. Runt denna bergkasern och huvudanläggning löpte ännu ett stormhinder samt skytte-/förbindelsevärn som omgav båda anläggningarna, utöver det stormhinder som skyddade endast huvudanläggningen.

Leåkersfästet - Bodens Fästning
Bergkasernen har likt de större forten en urgröpt fortgrav och från denne leder tunnlar in i berget.
1.3 Närförsvaret av huvudanläggningen

Inte långt efter man svängt av från Degerbergsvägen nådde man tidigare de första hindren för en obehörig. Området var omgärdat med högt stängsel, som troligtvis monterats dit under en senare tidsepok. Utanför fanns stormhinder som bestod av stora mängder taggtråd. I höjd med stormhindren fanns även skytte-/förbindelsevärn som löpte runt området. Inom detta område fanns en stor mängd skyttevärn. Strålkastare för belysning av stridsfältet fanns på öster samt väster sida om huvudanläggningen. När dessa inte användes kördes dem via räls in i en skyddad betongbunker.

1.4 Övriga installationer i Leåkersfästet

Precis som vid många andra anläggningar finns en hel del med än bara huvudanläggning. Runt om hela Leåkersfästet ytterligare ett stormhinder, detta ett par hundra meter längre ut än det inre hindret. Längs med västra sidan om Leåkersfästet fanns stora pansarhinder i tre rader som byggdes av granit- och betongblock. Dess skulle motverka en fiendes framfart med olika fordonstyper. För att komplettera både stormhindren samt pansarhindren anlades ett enormt antal skyttevärn. I nära anslutning fanns även tre stycken skyddsrum, varav ena hade kapacitet för 24 man.

Innanför dessa hinder fanns flankeringsbatteri med kaliber på 7,5cm som hade eldområde över Vittjärvsträsket samt norr och söder om träsket.

Leåkersfästet - Bodens Fästning
Den västra strålkastarställningen ligger dold en bit från resten av komplexet.

En kort bit västerut ned i slänten fanns Leåkersskansen som med sin “korv” skulle hålla koll på skogen samt vägen ned mot Vittjärvsträsket. Detta var då en lång betongbunker som längs med långsidorna hade skottgluggar och/eller öppna luckor där soldaterna skyddat kunde skjuta på fienden. Då skogen låg tät var det viktigt att fientliga förband inte skulle kunna ta sig in i Boden via vattenlinjen.

Går man norröver från Leåkersberget längs en del av stridsvagnshindret som än finns kvar parallellt med Vittjärvsträsket når man platser där norra 40mm Lv-skansen fanns, tillsammans med flera betongbunkrar. Söderöver från Leåkersberget längs med Vittjärvsträsket finner man Abrahamsskansen med ett par större beredskaps-/skyddsrum på 35 man stycket.

2.

Vid ett träd innanför staketet som avskärmar området finns det en skylt med texten “I19/P5 Piratrunda”, som är väldigt gammal. Kanske var detta någon slags tävling i skogarna invid fästet.

Läs även mer om anläggningarna i Bodens Fästning:

Bodens Fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin
Bodens Fästning – Anläggning 8/ Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern
Bodens Fästning – Rödbergsfortet
Bodens Fästning – Gammelängsfortet
Bodens Fästning – Leåkersfästet
Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet
Bodens Fästning – Sveriges guldreserv
Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet
Bodens Fästning – Mjösjöfortet
Bodens Fästning – Radiobunkern
Bodens Fästning – Ballonghallen

Leåkersfästet - Bodens Fästning
Rostiga stålluckor som skydd mot ventilationen i betongen. Emellan finns en plomberad ingång.
Leave a Comment