Scroll to Content
Del av Säters mentalsjukhus

En bit in i landet ligger det som en gång var en plats där personer med svåra psykiska svårigheter samlades, Säters hospital. Längs med den fina sjön Ljustern finns en bit historia som sedan lång tid varit övergiven. Säters sjukhus finns dock än kvar och har avdelningar öppna för viss typ av sjukvård men längst bort på sjukhusområdet skymtar något iögonfallande omgiven av skog. Den Fasta paviljongen ger ett intryck likt en skräckfilm.

Säters Mentalsjukhus
Synd att klottrare har hittat hit ,annars vore detta en häftigare plats. Det är lite kusligt här på de undre planet i Mentalsjukhuset

Vid parkeringen intill den fasta paviljongen finns elstolparna kvar som personalen använde till sina fordon, dock väldigt uråldriga och delvis vandaliserade. Det som utmärker den fasta paviljongen mot resterande byggnader på området är de galler som täcker dess fönsterrutor samt den höga betongmur som omringar bakgården. En förstår att säkerheten vid den fasta paviljongen var betydligt högre än vid sjukhusets resterande byggnader, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på vilka som inhystes på insidan.

Byggnadens entré finns på ena långsidan och vätter mot sjukhusområdet. Innanför dörrarna sträcker sig en trappa ned till källarvåningen och en halv trappa upp till första våningen. Vi påbörjar upptäcksfärden i källarvåningen och arbetar oss uppåt. Trappan slingrar sig nedåt och putsen från väggarna har lagt sig som ett lager på trappstegen. Utöver allt bråte och skräp som ligger slängt gör fönstrens obetydliga storlek att det är väldigt mörkt. En lång korridor löper genom källarvåningen tillsammans med en mängd rör och ledningar. Utöver utrymmen för drift av byggnaden finns kaklade duschutrymmen i separata rum, vilka troligtvis användes av personalen då dessa är utanför vakten. Utöver dessa finns inte mycket mer att se här nere, lika bra att fortsätta upp en våning.

Väl uppe på första våningen i den fasta paviljongen finns ett rum med direkt anslutning till en sluss som måste passeras för att ta sig till huvudkorridoren på våningsplanet. Det här rummet har vid flera tillfällen blivit inrett med en säng, några tavlor på väggarna och dockor placerade i sängen. Med tanke på byggnadens historia är det lite lustigt att någon tar sig tid att genomföra detta. Resultatet får nog besökare att vid första anblick hoppa till en aning. På golvet i rummet ligger massvis med gamla tidningspapper som troligtvis användes som underlag till tapeten. Vidare ut från rummet och in genom vakten med dess sluss tar vi oss ut i huvudkorridoren som löper genom våningsplanet. Det är en häftig syn att se de tjugotal dörrar till patientrummen stå på vid gavel, precis som det skulle kunna se ut i en skräckfilm. Färgen på väggarna har torkat ihop och fallit till backen. Genom de gallerförsedda hålen där fönsterrutorna tidigare fanns hörs regn och blåst från höstvädret på utsidan och bidrar till en kuslig känsla.

Vägen upp mot andra våningen är inte den säkraste. Puts och tegel har rasat från väggarna och fyller upp trappstegen. Denna våning är nästintill identisk sett till utformning av den långa korridoren och alla dess rum som löper längs med sidorna. I ett av rummen står ett ensamt badkar placerat i mitten, vilket väcker vår uppmärksamhet. Det var säkerligen här som patienterna fick tvätta sig, dock under sträng uppsikt. Även denna våning är vandaliserad och till stor del förstörd. Uppfattningen är att inte en enda fönsterruta var hel på byggnaden.

Ytterligare en våning upp finns den till del nedbrunna vindsvåningen. Denna blev kraftigt förstörd i en brand för ett antal år sedan. Nu är skaderisken överhängande om en skulle vara nyfiken nog att kliva upp på det lilla som finns kvar av utrymmet. Takplattor ligger på utbrända bjälkar som hotar att rasa ned och även ned på marken runt om den övergivna byggnaden. En får verkligen passa sig för nedfallande föremål nära fasaden, för att undvika tegelplattor och putsbitar från fasaden.

Säters Mentalsjukhus
Klinkerplattorna i golvet ligger i småbitar runt om i hela huset. Innanför dörrarna finns rummen till dom som låg inlagda in gång i tiden.

Säters Hospital inviges

För att förstå den fasta paviljongen och varför dess existens så inleds ett avsnitt om sjukhusområdet i stort. Sjukhuset öppnades 1912 under namnet Säters hospital och var då ett av Sveriges största och modernaste sinnessjukhus (senare benämnt mentalsjukhus). Området bestod av 37 byggnader och var nästan att jämföra med mindre städer i storlek. Vid öppnandet fanns 830 vårdplatser som snabbt togs upp på de 20 paviljongerna där indelningen gjordes efter grad av orostillstånd (Mentalvårdsmuseet, u.å).

Sjukhusområdet delades upp på två delar med en manlig och en kvinnlig sida. Samtliga avdelningar och kategorier byggdes i dubbel upplaga för att anpassas till de behov som fanns på sjukhusområdet (Mentalvårdsmuseet, u.å).

“År 1956 fanns under Säters sjukhus överinseende sammanlagt 1578 patienter” (Mentalvårdsmuseet, u.å).

Paviljongernas utformning tillsammans med det låga antalet intagna patienter per avdelning möjliggjorde att patienten alltid skulle kunna övervakas i respektive sal. Normalt fanns mellan 20-45 patienter på en avdelning och när tillsyn av patienten blev prioriterat framför tvångsmedel fick vissa avdelningar omorganiseras. Detta ledde till en strävan efter att byta ut fönster med cellkonstruktion mot större öppnare lösningar med ett tjockare glas i syfte för ett större välbefinnande hos patienten. Detta gällde dock inte den fasta paviljongen där galler för fönstren fortfarande var aktuellt (Mentalvårdsmuseet, u.å).

Sinnessjukhuset i Säter genomgick renoveringar och tillbyggnader under hela 1900-talet och det finns idag bara ett fåtal byggnader kvar från seklets början; museibyggnaden, bageriet, verkstadshuset och den fasta paviljongen. En stor del av byggnaderna revs redan på 1950-talet och ersattes med större komplex. Efter några år insågs att det fanns för få enkelrum och badrum på anläggningen, vilka då tillkom efterhand (Mentalvårdsmuseet, u.å).

Sinnessjukhuset placerades i ett naturskönt läge med stora grönområden och vatten nära till hands i ett område som heter Skönvik. De stora grönområdena var typiskt för denna typ av sinnessjukhus. När byggnationen av sjukhuset planerades stod det mellan att placera det på nuvarande plats eller i Slätta, en bit utanför Falun

Avdelning 30/31 Stormen

Utöver den fasta paviljongen som skulle inhysa de farligaste patienterna öppnades år 1924 ett par nya avdelningar med 120 vårdplatser. Dessa avdelningar (30 och 31) var en kvinnlig respektive manlig avdelning för heloroliga patienter vid Säter. Dessa kom i folkmun att kallas för “stormen” då det ofta var väldigt lyhört från avdelningarnas patienter och skrik hördes ibland över hela sjukhusområdet. Avdelningarna hade en bakgård omgärdad av ett högt staket där patienterna kunde nyttja som rastgård (Mentalvårdsmuseet, u.å).

Här skulle patienter kunna isoleras på ett helt annat sätt i jämförelse med resterande avdelningar på området. På stormen fanns sängar som var fastskruvade i golvet tillsammans med extra säkerhetsanordningar och luckor för fönstren som skulle skydda både glaset men också patienten. Som behandling fanns här ett långbad där patienten kunde övervakas nattetid när denna metod genomfördes (Mentalvårdsmuseet, u.å).

Säters Mentalsjukhus
Ett av alla rum ,samma storlek och allt ser lika dystert ut överallt.

Den fasta paviljongen

Den fasta paviljongen har stått sedan det öppnades 1912 och var en så kallad säkerhetsavdelning där man man placerade dem farligaste och oroligaste patienterna, som ofta hade ett kriminellt förflutet. Denna avdelning placerades i utkanten på sjukhusområdet med en rastgård på baksidan, ut mot skogen. Då man var tvungen att ha större överblick av patienterna här byggdes ett högt trästaket som löpte runt rastgården, som sedermera revs och ersattes av den nuvarande stenmur klädd i puts. Utöver detta kläddes även samtliga fönsterrutor med kraftigt galler som satt fast i byggnadens skal, som även det var tjockare än resterande byggnader på området. Patienterna här på denna avdelning skulle inte få en chans att fly och man ansåg att dessa skalskydd var tillräckligt. För att komplettera fanns här en större mängd personal samt larmsystem och en portvakt som reglerade vem som fick gå in och ut.

Verksamheten lades ned 1989 och har sedan dess stått övergiven med förfall som resultat. Kommunen hade en plan om att göra den fasta paviljongen till ett museum ,men vilket stoppades då en stor brand förstörde delar av byggnaden år 2002.

Tecknen på att byggnaden stått övergiven är påtagliga. Fasaden har på många ställen rasat samman till den grad att tegelstenarna är synliga. Detta gäller även taket och andra delar runt om byggnaden. På insidan så har nästan all färg på väggar och tak flagnat och torkat sönder. Huvudentrén har man en gång i tiden bommat igen med tanke på säkerheten ,men besökare som har kommit dit efter har hittat nya vägar in från olika håll. Även skadegörelse förekommer på olika håll i byggnaden.

Säters Mentalsjukhus
Och korridoren som sträcker sig genom våningen är stor och smutsig. Här ser man också hur taket har börjat vittra sönder och samma vad det gäller väggarna. Tillsammans med klottret och glassplittret på golvet gör att man måste titta lite extra vart man sätter fötterna.

Krigssjukhus

Under 1970-talet revs en av de centrala byggnaderna i sjukhusområdet för att ge plats åt en ny centralbyggnad, det nya medicinska centrat. Utformningen av den nya byggnaden gjordes väldigt speciell med ett stort antal byggnadstekniska lösningar som inte var vanligt förekommande. Detta nya komplex skulle nämligen tjänstgöra som ett krigsberedskapssjukhus i kris och krig, med möjlighet till akut krigssjukvård (Mentalvårdsmuseet, u.å).

Läs även: Södersjukhusets krigssjukhus

Södersjukhusets krigssjukhus
Krigssjukhuset i berget under Södersjukhuset byggdes med skydd mot kärnvapen. Idag är detta ett centrum med fortsatt beredskap.

Säters hospital idag

Sinnessjukvården övergick till att bli mentalvård 1959. Termen som mentalvård slopades år 1966 och övergick därefter till att benämnas som psykiatrisk vård. När beslut togs att lägga ned mentalvården i Sverige övergick byggnaderna till landstinget och psykiatrin tog över (Mentalvårdsmuseet – psykiatrihistoria, u.å). Mentalsjukhusen tömdes och konsekvensen blev att en stor del byggnader stod tomma under en lång tid.

Det finns fortfarande aktivitet på det gamla sjukhusområdet, dock inte alls i samma omfattning som förr. Idag finns det en rättspsykiatrisk regionvårdsenhet i området, placerat direkt norr om det Medicinska centrat. Den nya enheten öppnades 1989 och har väldigt sträng säkerhet för att hantera de intagna där miljön är att likna säkerheten på ett fängelse. Huskroppen är utformat som en stor kvadrat där innergården blir tillika rastgård. Denna utformning gör att rymningsförsök blir betydligt svårare.

Utöver rättspsykiatriska enheten finns Säters vårdcentral och tandläkare på området, som huserar i de gamla byggnaderna alldeles intill vattnet. Det finns även en skola, Dahlanders kunskapscentrum, placerat intill Säters sjukhus och rättspsykiatrin.

Det övergivna mentalsjukhuset
Ta gärna en titt på det övergivna mentalsjukhuset som är lite större än Säters fasta paviljong och som faktiskt var lite obehagligt att beträda insidan hos.
Så här ser dom flesta rum ut. Tapeten har lossnat på dom flesta ställen och fönstren är trasiga.
Så här ser de flesta rum ut. Tapeten har lossnat på de flesta ställen och fönstren är trasiga.
 Säters Mentalsjukhus
Säters mentalsjukhus
Dom duscharna som fanns inklämda i källaren. Kanske var till personalen som jobbade här ,eller till dom boende.
Säters Mentalsjukhus
Toaletten vid receptionen. Färgen man valde var ganska stark ,men det var väl modernt på den tiden då det byggdes eller renoverades.
Säters Mentalsjukhus
Rummet bredvid toan på första plan. Tapeter och tidningspapper som suttit under tapeten är det ni ser i högar på golvet
Säters Mentalsjukhus
Storleken på rummen varierar.
Säters Mentalsjukhus
Ett större rum ,kanske använt som matsal eller liknande?
En annan vy av det rum som är ovanför.
En annan vy av det rum som är ovanför.
Säters Mentalsjukhus
Och större än såhär var dom inte. kraftigt galler och tjockt glas som skydd.
Toaletten utanför vårdrummen. Ett fågelbo och äggskal hittades i toaletten ,men vet inte om det syns så tydligt.
Toaletten utanför vårdrummen. Ett fågelbo och äggskal hittades i toaletten ,men vet inte om det syns så tydligt.
Samma med all vandalism ,men sånt kommer man aldrig ifrån verkar det som..
Samma med all vandalism ,men sånt kommer man aldrig ifrån verkar det som..

Säters Mentalsjukhus

Säters Mentalsjukhus
Säters Mentalsjukhus
Den långa korridoren som löper genom sjukhusets våningar. Våningarna ser nästan identiska ut gällande utformning.
Vissa partier i huset är verkligen slitna ,som här där bruket som täckt väggarna har släppt.
Vissa partier i huset är verkligen slitna ,som här där bruket som täckt väggarna har släppt.
Säters Fasta Paviljong, Säters Mentalsjukhus
Badrummet ,med karet i mitten. Var detta för att personalen snabbt skulle få kontroll på någon patient som fick för sig att göra någonting dumt kanske?

Referenslista

Mentalvårdsmuseet. u.å. Psykiatrihistoria. Region Dalarna. https://www.regiondalarna.se/mentalvardsmuseet/historik/psykiatrihistoria/

Mentalvårdsmuseet. u.å. Sinnessjukhusen var stora statliga satsningar. Region Dalarna. https://www.regiondalarna.se/mentalvardsmuseet/historik/sjukhusarkitektur/#

https://satersmentalhospital.com/saters-fasta-paviljong/

2 Comments

Leave a Comment