Scroll to Content

ASEA  Västerås

Under andra världskriget började bergverkstäder att byggas för att kunna skydda de arbetande samt att kunna ha en fortsatt produktion av material medans kriget pågick utanför dörren. Det finns ett antal bergverkstäder runt om i landet där viktiga delar skulle ha tillverkats ,i första hand till försvaret.

Asea bergrum Västerås
Från bergets hjässa. Det ligger en kolonilott nedanför som man säkerligen skulle kunnat maskerat en ingång till berget.

Texten och bilderna kanske inte är dom mest spännande ,men är man bosatt i Västerås  ,gillar att läsa om krigstiden eller om vad Sverige hade för tankar kring alla dom skyddade och hemliga anläggningar som finns idag ,så är det här en liten sak som kan vara värd att nämnas.

Asea ville likt dom större företagen som tex. SAAB ,ha sin verkstad under jord för att kunna skydda verksamheten från det kommande Kalla Kriget samt kärnvapenhotet. Därför planerades det att byggas en stor bergverkstad för Aseas produktion av material för krigsändamål på Rocklundaåsen i Västerås.

Man studerade hur andra berganläggningar var byggda och man ville få idéer på hur man skulle kunna göra denna till den ultimata. Tyvärr så fanns det tydligen för många hinder i vägen för bygget ,där förmodligen kostnaderna spelade den stora rollen. Runt området där infarten skulle ha varit är det inte mycket plats ,då det ligger kolonilotter vägg i vägg med berget. Men hade man verkligen velat bygga detta så skulle problemen alltid kunnat ha lösts och man skulle kunna haft infarten i berget en bit bort.

Gamla Asea har ett annat bergrum i staden som agerat bl.a arkiv till företaget. Det är ett bergrum med en skaplig storlek och är skyddat mot både gaser samt olika stridskrafter. Granne med detta bergrum som agerat arkiv finns ytterligare en anläggning som har en yta på flera tusen kvm, riktigt häftigt.

Granattillverkning bakom kärnvapensäkra dörrar hittar du på denna länk.

The underground workshop of Asea

During World War II the underground workshops began to be built in order to protect workers and to be able to have a continued production of materials while the war was going on outside the door. There are a number of underground workshops around the country, where important parts could be manufactured, primarily for defense.

The text and pictures may not be the most exciting, but do you live in Västerås and like to read about war or about what thoughts Sweden had about all of the protected and secret facilities available today, this is a small article that can be worth mentioning.

Asea wanted like the other major companies as such. SAAB have their workshop under ground to protect the business from the upcoming Cold War and the nuclear threat. Therefore, it was planned to build a large underground workshop for Asea and thier production of material for war purposes on Rocklunda ridge in Vasteras.

They studied how other undergound facilities were built and they wanted to get ideas on how they could make this the ultimate. Unfortunately there were obviously too many obstacles in the way of construction, where the costs probably played the major part. Around the area where the entrance would have been, it is not much space, due to the _ allotments that lies next to the mountain. But if they really wanted to build this, the problem would have been resolved and they would have had the entrance to the mountain some distance away.

Old Asea has another underground shelter in the city who acted archives to the company. It is a undergound shelter with a decent-sized, and is protected against both gases and combat forces. Next door to the facility that  acted archive is an additional facility which has an area of several thousand square meters, really cool.

Asea bergrum västerås
Bilvägen där den planerade ingången i berget skulle vara.
Asea bergrum västerås
Rocklundaåsen är tillräckligt stor för att kunna ge ett gott skydd åt vapen och bomber
Asea Bergrum Västerås
En översiktsbild över åsen. En bit ner i mitten av bilden kan ett utloppsrör skymta från ett befintligt ledningssystem. Någon liknande lösning på bergrummets inslag kanske hade varit aktuellt iochmed att det är mer osynligt att ha ingången på den sidan av den stora vägen.

Leave a Comment