Scroll to Content

Cisternrummet

Inte långt från stadskärnan finns detta komplex gjutet flera våningar under marknivå. Industrin och företaget som huserade på platsen tidigare har under lång tid varit känd på marknaden. Idag ser det lite annorlunda ut och det mesta på området tillhör nu flera mindre företag men flera lokaler står även tomma, precis som denna.

Området känns igen på den vegetation och skadegörelse som syns när man passerar på den närliggande vägen. En mindre byggnad finns inne på det f.d stängda området där en hel del el- och teknikskåp fanns placerade. Efter alla år som tomten stått tom och övergiven har skadegörelsen ökat markant. Ofta används detta som övningsplats för de personer som vill uttrycka sin kreativitet genom sprayburkar.

Längs med ena långsidan på ovanjordsbyggnaden finns dörren som leder ner mot underjorden. Bakom plåtdörren och nedför trappan når man det övre planer av bunkern och även till det som finns här nere. Två stora cisterner visar upp sig bredvid varandra nere i mörkret. Med en diameter på upp emot fyra(4) meter och en längd på mellan tio(10) till 15 meter utgör dom en stor yta och kan förvara en hel del. Ett stålgaller fördelar övre plan mot de undre,

Vad som förvarats här nere är för mig lite oklart ,men det rör sig troligtvis om gas eller vätska av något slag. Det skulle även kunna vara en depå till järnvägen som går precis utanför detta. En person hittades död här nere för några år sedan, orsaken var oklar varför.

Urban exploration
Trappan ner till översta våningen. Mycket klotter bjuds det på.
The stairs down to the top floor. A lot of graffiti put on it.
Urban exploration
Väl nere finns det en dörr till höger som leder in till cisernernas ovandel ,samt en trappa till undervåningen.
Once down, there is a door to the right that leads into cisernernas uppers, and a staircase to the lower floor.
Urban exploration
Inne i själva rummet så finner man två stora tankar/behållare.
Inside the room itself, you find two large tanks / containers.
Urban exploration
Trappan ner till den undre våningen. Väl därnere så är vattennivån runt 1 dm ,men blir torrare längre in i bunkern.
The stairs down to the lower floor. Once down there is water around 1 dm, but becomes drier further into the bunker.
Urban exploration
En ventil till den större utan dom två cisterner.
A valve to the larger but the two cisterns.
Urban exploration
Genom gallret kan man se en kundvagn på bottenvåningen. Detta ställe har blivit besökt av många olika individer genom åren.
through the floor, you can see a shopping cart on the ground floor. This site has been visited by many different individuals over the years.
Urban exploration
En inspektionslucka uppe på ena cisternen och en stege som går ner i den. Hålet i betongen har nog antagligen en uppgift till luckan.
An inspection hatch on top of one tank and a ladder that goes into it. The hole in the concrete has enough probably one task to cover.
Urban exploration
Röranslutningar ner till bunkern.
Pipe down to the bunker.
Urban exploration
En massa skrot och rördelar finns slängda på nedersta våningen.
A lot of scrap and fittings are thrown on the bottom floor.
Urban exploration
Dessa T-kopplingar av grövre storlek samt pumpar finns liggandes.
These T-type coarser size and pumps are lying.
Urban exploration
En blick uppåt mot ett trasigt ljusrör.
A glance upwards towards a broken fluorescent lamps.
Urban exploration
Hydralarmar fanns också slängda överallt på bottenvåningen.
Hydraulic arms were also thrown everywhere on the ground floor.
Urban exploration
Stegen som går hela vägen upp till en hydda ovan mark. Man kan säga att detta är “nödutgången”.
The steps that go all the way up to a hut above ground. You can say that this is “emergency exit”.
Urban exploration
Och sedan är det bara att ta sig upp mot ytan igen.
And then it’s just to get up to the surface again.

The tank room

In the middle of the town there this complex casted several floors below ground level. The bunker is right next to a former major industry and certainly has a connection to it. The bunker and industrial area shall be linking via pipe connection. What kept down here for me is a little unclear, but it is possibly fuel of some kind. It could also be a fuel depot to the railroad that runs just outside it. A few years ago a man was found dead down here ,but I don´t know the reason.

Leave a Comment