Ledningscentralen Arthur

Ledningscentralen Arthur Allmänt Det finns givetvis olika storlekar på dessa typer av anläggningar och skyddsklassen som anläggningarna hade kunde också variera kraftigt. Dem ligger/låg ofta nära till staden eller till och med inne i staden då personalen var tvungen att ta sig dit snabbt. Men platsen där dessa byggdes är nästan alltid […]

Read More

View More

Framskjuten enhet för civilförsvaret

Framskjuten enhet (FE) Under 1970-talet infördes en ny typ av anläggningar där räddningspersonal skulle kunna uppehålla sig vid  krävande situationer. Dessa anläggningar byggdes numera som betongkonstruktioner men äldre varianter fanns insprängda i berg. Tanken var att i ofred lämna de ordinarie anläggningarna och istället fördelas ut på de skyddade anläggningarna […]

Read More

View More

Det underjordiska sjukhuset

Södersjukhusets bergrum Under andra världskrigets utbrott projekterades och påbörjades byggnationen av Södersjukhuset på Södermalm i Stockholm. Detta skulle komma att bli nordens största sjukhus vid färdigställandet och ha kapacitet för 1000 ambulerande patienter per dygn. I och med det oroliga omvärldsläget valde man att spränga ut ett enormt bergrum som […]

Read More

View More

Upplagsplats 01

Den övergivna upplagsplatsen En liten titt i ett utav vårat lands Upplagsplatser/omformarstationer som ligger skyddad i ett berg och vid krig är tanken att elen till järnvägen ska komma från just dessa platser. Här inne omvandlas elnätets 50 Hz till 16 2/3 Hz med hjälp av den nyare generationen med […]

Read More

View More

Kommandocentralen

Kommandocentralen Inom planen för utbyggnaden av flygvapnet som kom via försvarsbeslutet 1958 beslutades att en kommandocentral skulle finnas till varje bas. Kommandocentralen skulle ansvara för den minutoperativa verksamheten till flygbasen. Från början anlades kommandocentralen i en barack utan något vidare skydd för personalen, de skulle dock få ett skyddsrum intill. […]

Read More

View More

Skyddsrumstunnel

 Skyddsrum Detta är då ett utav alla våra skyddsrum som finns i Sverige. Denna är lite annorlunda än resterande som oftast finns i hyreshus och källarlokaler. Mitt i city under en fyra-filig väg leder denna tunnel som i ofred ska kunna anordnas med stötvågs- och gasbarriärer. En intressant lösning på […]

Read More

View More

Skyddsbunkern

Västerås – Hässlö Ett skyddsrum beläget på området runt en gammal flygflotilj som ligger hyfsat dolt. Det finns två ingångar till skyddet med tre ståldörrar vardera som agerar stötvågsdörr och gasdörr. Ingångarna är riktade från riskområdet för att inte dörrarna ska ta emot den största smällen. Väl inne i bunkern […]

Read More

View More

Skyddsrum ångkraftverket

 Övergivna bergrummet Bergrummet byggdes under 1940-talet placerad mellan det för tiden viktiga ångkraftverket och regementet. Anläggningens syfte var att agera skyddsrum åt personal och driftvärn vid industrin under en kris- eller krigssituation. Via tre ingångar i berget sträcker sig trappor ned i djupet med skydd mot bombanfall. Idag är anläggningens […]

Read More

View More

Kjula flygbas

Kjula flygbas Kjulabasen var tidigare en utav försvarsmaktens alla flygbaser som låg avskiljt ute i skogarna. Basen utgjorde en del av det nya Bas90-systemet som var toppmodernt när det togs i bruk.Under årens gång moderniserades flygbasen och två nya kortbanor anlades tillsammans med huvudbanan. Under en kort period testades även […]

Read More

View More

Cisternrummet

Cisternrummet Inte långt från stadskärnan finns detta komplex gjutet flera våningar under marknivå. Industrin och företaget som huserade på platsen tidigare har under lång tid varit känd på marknaden. Idag ser det lite annorlunda ut och det mesta på området tillhör nu flera mindre företag men flera lokaler står även tomma, […]

Read More

View More

Kungl Västmanlands Flygflottilj (F1)

Kungl Västmanlands Flygflottilj (F1) Den militära flygverksamheten i Västerås tog fart i mitten på 1920-talet och skulle vara framträdande fram till 1983. Från att ursprungligen ha bedrivits vid vattenbrynet under Första Flygkåren inom Viksängs kaserner, flyttades verksamheten till Hässlö där flottiljen senare etablerades. Flytten och byggnation av nya faciliteter på […]

Read More

View More

Övergivna bensinstationen

Västerås En övergivet mack sedan några år tillbaka. OKQ8 höll till här innan det slog igen. Det finns många “gör det själv” hallar och en butiksdel. Bensinmacken hade funnits på platsen sedan lång tid tillbaka i Västerås. Det var bara till för några år sedan som den togs ur bruk […]

Read More

View More

Säters fasta paviljong

Del av Säters mentalsjukhus En bit in i landet ligger det som en gång var en plats där personer med svåra psykiska svårigheter samlades, Säters hospital. Längs med den fina sjön Ljustern finns en bit historia som sedan lång tid varit övergiven. Säters sjukhus finns dock än kvar och har […]

Read More

View More

Kustspaningsradarstationen

Kustspaningsradarstation – KSRR Fåret (Gruvan) Beläget ute i Karlskronas skärgård hade denna kustspaningsradarstation en viktig roll under andra halvan av 1900-talet. Berganläggningen benämndes Fåret men kom att få smeknamnet Gruvan av personalen på platsen. Runt detta centralt placerade stridsledningsorgan fanns en stor mängd andra viktiga hemligheter som skulle möta anfallet […]

Read More

View More

Försöksanläggningen i Grängesberg

Försöksanläggning Försöksanläggningen i Grängesberg byggdes för studier gällande lagring av naturgas. Verksamheten upphörde inte långt efter försöken genomförts där slutsatsen gav varierande resultat. Berganläggningen byggdes i slutet av 1980-talet och har på senare tid stått orörd och sakta låtits förfalla. Efter att behovet av naturgas ansågs öka i Norden, växte […]

Read More

View More

Grängesbergs övergivna

Staden som övergavs Grängesberg, en liten ort där livet en gång i tiden flödade men som nu består av en stor mängd övergivna byggnadskomplex. Orten med sina 3500 invånare har minskat kraftigt sedan gruvdriften lades ned 1989. Här har man brutit malm sedan 1500-talet men så sent som 1970 började man […]

Read More

View More

Sveriges största kärnvapensäkra skyddsrum

Katarinagaraget – atomskyddsrummet Under 1900-talets andra hälft tog utvecklingen av skyddsrum ett nytt kliv där nya hotbilder ställde större krav på konstruktionen. Det befarades att en atombomb kunde detonera i huvudstaden och skyddsrummen var tvungna att dimensionerades för scenariot. Långt ned i urberget på Södermalm placerades detta skyddsrum med ett […]

Read More

View More

Hötorgets undre värld

Andra världskriget och skyddet Ned för en av trapporna på Hötorget i Stockholm ligger ett av stadens större skyddsrum kombinerat med parkeringshus. Via glasskjulet leder trappan ned till garaget med dom tjocka ståldörrarna som är överdimensionerade än vad som vanligtvis behövs i ett garage. Det är inte många som tänker på […]

Read More

View More

Hemsö fästning – Mätstationen

Träskjulet gömde den hemliga anläggningen Innanför det oansenliga skjulet fanns mätstationen som stod klar år 1970. Detta var den sista militära enheten som byggdes på ön. Vid mätstationen säkerställdes eldledningen för pjäserna vid de två batterierna på Hemsön. Under markytan sträcker sig anläggningen ned fyra våningar och innehöll allt som […]

Read More

View More

Bodens fästning – Norra Åbergsfästet

Norra Åbergsfästet Ett stenkast från Södra Åbergsfortet finns denna anläggning som tidigare hade den viktiga uppgiften att försvara terrängen mot en fiende från öst. Tillsammans med fyra stycken 8,4 cm kanoner skulle strax över hundra soldater vid Norra Åbergsfästet få stopp på fiendens framryckning. Från Sävastvägen slingrar sig en sämre […]

Read More

View More