Bodens fästning – Norra Åbergsfästet

Norra Åbergsfästet Ett stenkast från Södra Åbergsfortet finns denna anläggning som tidigare hade den viktiga uppgiften att försvara terrängen mot en fiende från öst. Tillsammans med fyra stycken 8,4 cm kanoner skulle strax över hundra soldater vid Norra Åbergsfästet få stopp på fiendens framryckning. Från Sävastvägen slingrar sig en sämre […]

Read More

View More

Stationen i underjorden

Stockholms Underjord Våran huvudstad har ett stort system av tunnlar och passager under markytan som få vet om. Många säger att tunnelsystemen under Stockholm är lika stort som vad staden är ovan jord. Alla dess olika kloaker och vattentunnlar utgör ett stort nät under marken, lika så de utsprängda tunnelbanesträckor […]

Read More

View More

Ammunition i säkra händer

Bergförrådet Anläggningarna användes till flera olika ändamål och har varit en viktig del för att försvara området och inloppet om fienden från öst skulle komma. Placeringen kom att bli alldeles söder om Gustavsviks örlogsdepå och var operativ under en lång period. En häftig och spännande plats i norr som hade […]

Read More

View More

Omformarstation 03

Söderhamns stora bergrum Strax utanför stadskärnan finns berget med sina tydliga markeringar. Master och betongkonstruktioner syns på långt håll, men skvallrar inte uppenbart om vad som döljer sig under ytan. Under de oroliga säkerhetspolitiska tiderna efter andra världskriget konstruerades två stora anläggningar i berget, där omformarstationen var en av dessa. […]

Read More

View More

Omformarstation 01

Under 1940-talet påbörjades byggnation av anläggningen vars syfte var att förse järnvägen med elektricitet, även i kris- och krigssituationer. Anläggningen skulle med skydd från berget komma att bli en omformarstation där elnätets nätfrekvens på 50 Hz omvandlades till järnvägsnätets 16 2/3 Hz med hjälp av roterande omformare placerade på vagnar.  […]

Read More

View More

Kärnvapensäker Granattillverkning

Bergverkstaden i underjorden   Vi fick chansen att med kamera gå ner och titta i denna gigantiska anläggning som tidigare varit en viktig del inom försvarsindustrin. Med en storlek på ca 15000m² bedrevs här tillverkning och hantering av materiel inom flera kategorier som dessutom har ett skydd mot kärnvapen inte […]

Read More

View More

Det övergivna mentalsjukhuset

Det övergivna Mentalsjukhuset Den stora anläggningen var ämnad för rehabilitering till människor med olika psykiska besvär och låg placerad ett stenkast utanför samhället där det var omgivet av skog, vattendrag och åkermark. Valet av platsen hade sin grund i patientens rehabilitering då en lugn och harmonisk plats kunde bidra till en […]

Read More

View More

Hemsö fästning

Hemsö fästning Hemsö är en plats som tidigare haft flera hemligheter och där verksamhet bedrevs långt under markytan. Hotbilden från öst var allvarlig och krigsmakten ville därför bygga en försvarsspärr med syfte att sakta ned och försvaga fienden så pass mycket att det inte var lönsamt med ett anfall. Stora […]

Read More

View More

Omformarstation 02

Omformning i berget Längs med huvudlinjen Göteborg – Gävle byggdes omformarstationen skyddad av berget där elkraften skulle omvandlas och anpassas till järnvägsnätet. De två långa tunnlarna in i berget inhyste tidigare ett antal vagnar med mobil utrustning som vid behov kunde flyttas till en annan liknande plats. Efter anläggningen togs […]

Read More

View More

Ödehuset mitt i samhället

Villan – Förfallet och övergiven Ett snabbt besök till ett övergivet och förfallet hus som har sett bättre dagar. Växtligheten på tomten hade tagit över ganska rejält ,och det syntes att det var länge sen folk hade bott där. Men att stället har varit välbesökt den senaste tiden finns det iförsig […]

Read More

View More

De övergivna hyreshusen i Grängesberg

Övergivna stadsdelen Grängesberg har länge varit omtalat för att ha haft stort avtal övergivna byggnader och anläggningar. Öraberget är ett området en bit öster om stadskärnan och här fanns nio stycken hyreshus ,varav fyra av dem var helt övergivna sedan en tid tillbaka. Invånarna i området har sedan länge fruktat […]

Read More

View More

Aseas Bergverkstad

ASEA  Västerås Under andra världskriget började bergverkstäder att byggas för att kunna skydda de arbetande samt att kunna ha en fortsatt produktion av material medans kriget pågick utanför dörren. Det finns ett antal bergverkstäder runt om i landet där viktiga delar skulle ha tillverkats ,i första hand till försvaret. Texten […]

Read More

View More

Hålahults sanatorium

Folksjukdom och sjukhem Omgärdad av kuperad terräng och naturreservat ligger Hålahults sanatorium. Vårdhemmet invigdes år 1900 av kung Oscar II som ett jubileumssanatorium med kapacitet att ta emot över 100 patienter med sjukdomen lungtuberkulos. Stora sanatorier konstruerades runt om i riket, beläget på natursköna platser där förhållandena ansågs hjälpa läkandeprocessen […]

Read More

View More

Hemliga berget som skulle styra staden

Ledningscentralen Civilförsvarsstyrelsen behövde precis som militären ett skyddat ställe att kunna spendera tid i utom fara för bomber och gaser. Just därför byggde man skyddade anläggningar runt om i hela landet där man skulle i krig kunna styra samhällets viktigaste funktioner. Det finns givetvis olika storlekar på dessa typer av […]

Read More

View More

Bergrummen med många rykten

Mystiska dörrar i berget Många har nog sett dom stora portar som finns i bergväggarna längs landets vägar och undrat vad som döljs innanför. Många tänker nog direkt på militären och alla deras hemligheter. Tankarna kanske börjar fara omkring i huvudet på vad som kan finnas i berget ,man berättar […]

Read More

View More

Omformarstation 04

Omformarstationen Längs med sträckan Grängesberg – Oxelösund finns resterna av en fjärrblockeringscentral med tillhörande berganläggning. Vid tiden för byggnationen uppfördes bostadshus i direkt närhet där personalen skulle bosätta sig. Från mitten av 1950-talet och fram tills dess nedläggning ska denna fjärrblockeringscentral alltid varit bemannad. Numera är stora delar rivna och […]

Read More

View More

Kärnvapenskyddet under kyrkogården

Om kriget kom till Stockholm Under en av Stockholms centrala kyrkogårdar finns ett utav landets största skyddsrum med uppdrag att skydda befolkningen från en eventuell kärnvapendetonation uppe på markytan. Under 1950-talet konstruerades majoriteten av befolkningsskyddsrummen där man dimensionerade anläggningarna efter de två bomber som föll under andra världskriget. Långt ned […]

Read More

View More

Bodens fästning

Bodens fästning Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin var just byggandet av Bodens fästning. I media har Rödbergsfortet fått stor uppmärksamhet men fästningen som helhet desto mindre. Det blir allt mer imponerande när storleken framhålls med faktumet att fästningen innehöll tusentals olika objekt och anläggningar i Boden. 1. Boden […]

Read More

View More