Försvar

Kungl Västmanlands Flygflottilj (F1)

Kungl Västmanlands Flygflottilj (F1) Den militära flygverksamheten i Västerås tog fart i mitten på 1920-talet och skulle vara framträdande fram till 1983. Från att ursprungligen ha bedrivits vid vattenbrynet under Första Flygkåren inom Viksängs kaserner, flyttades verksamheten till Hässlö där flottiljen senare etablerades. Flytten och byggnation av nya faciliteter på […]

Read More

View More

Kustspaningsradarstationen

Kustspaningsradarstation – KSRR Fåret (Gruvan) Beläget ute i Karlskronas skärgård hade denna kustspaningsradarstation en viktig roll under andra halvan av 1900-talet. Berganläggningen benämndes Fåret men kom att få smeknamnet Gruvan av personalen på platsen. Runt detta centralt placerade stridsledningsorgan fanns en stor mängd andra viktiga hemligheter som skulle möta anfallet […]

Read More

View More

Hemsö fästning – Mätstationen

Träskjulet gömde den hemliga anläggningen Innanför det oansenliga skjulet fanns mätstationen som stod klar år 1970. Detta var den sista militära enheten som byggdes på ön. Vid mätstationen säkerställdes eldledningen för pjäserna vid de två batterierna på Hemsön. Under markytan sträcker sig anläggningen ned fyra våningar och innehöll allt som […]

Read More

View More

Bodens fästning – Norra Åbergsfästet

Norra Åbergsfästet Ett stenkast från Södra Åbergsfortet finns denna anläggning som tidigare hade den viktiga uppgiften att försvara terrängen mot en fiende från öst. Tillsammans med fyra stycken 8,4 cm kanoner skulle strax över hundra soldater vid Norra Åbergsfästet få stopp på fiendens framryckning. Från Sävastvägen slingrar sig en sämre […]

Read More

View More

Ammunition i säkra händer

Bergförrådet Anläggningarna användes till flera olika ändamål och har varit en viktig del för att försvara området och inloppet om fienden från öst skulle komma. Placeringen kom att bli alldeles söder om Gustavsviks örlogsdepå och var operativ under en lång period. En häftig och spännande plats i norr som hade […]

Read More

View More

Kärnvapensäker Granattillverkning

Bergverkstaden i underjorden   Vi fick chansen att med kamera gå ner och titta i denna gigantiska anläggning som tidigare varit en viktig del inom försvarsindustrin. Med en storlek på ca 15000m² bedrevs här tillverkning och hantering av materiel inom flera kategorier som dessutom har ett skydd mot kärnvapen inte […]

Read More

View More

Hemsö fästning

Hemsö fästning Hemsö är en plats som tidigare haft flera hemligheter och där verksamhet bedrevs långt under markytan. Hotbilden från öst var allvarlig och krigsmakten ville därför bygga en försvarsspärr med syfte att sakta ned och försvaga fienden så pass mycket att det inte var lönsamt med ett anfall. Stora […]

Read More

View More

Aseas Bergverkstad

ASEA  Västerås Under andra världskriget började bergverkstäder att byggas för att kunna skydda de arbetande samt att kunna ha en fortsatt produktion av material medans kriget pågick utanför dörren. Det finns ett antal bergverkstäder runt om i landet där viktiga delar skulle ha tillverkats ,i första hand till försvaret. Texten […]

Read More

View More

Bodens fästning

Bodens fästning Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin var just byggandet av Bodens fästning. I media har Rödbergsfortet fått stor uppmärksamhet men fästningen som helhet desto mindre. Det blir allt mer imponerande när storleken framhålls med faktumet att fästningen innehöll tusentals olika objekt och anläggningar i Boden. 1. Boden […]

Read More

View More