Norra Åbergsfästet

Ett stenkast ifrån det stora fortet på Åberget finns denna anläggning som tidigare hade den viktiga uppgiften att försvara terrängen mot en fiende från öst. Fyra 8,4 cm kanoner tillsammans med strax över hundra soldater skulle man från Norra Åbergsfästet få stopp på fiendens framryckning.

Från Sävastvägen slingrar sig en asfaltsväg upp mot Åberget och passerar en hel del gamla lämningar längs med. En bit upp övergår asfalten till grus och en fyrvägskorsning uppenbarar sig. Fortsätter man rakt fram kommer man tillslut till Södra Åbergsfortet och till höger leder den igenvuxna vägen till Gruppanskansen. Tar man vänster och följer vägen ett hundratal meter kan man skymta en ingång i bergväggen och detta är Norra Åbergsfästet.

Läs även: Södra Åbergsfortet

Runt om inslaget i berget finns staket som skyddar mot fallskador och vid tunnelmynningen finns en stabil grind som vid byggnationen såg till att obehöriga skulle hållas ute. Strax innanför finns ytterligare en grind och tillsammans bildar dessa en sluss med syfte att öka säkerheten. När man passerat andra grinden står man inne i den tio meter höga vallgrav som sprängdes ut, ungefär som vallgraven till de stora forten. Härifrån vallgraven byggde man tunnlar in i berget där förläggning och skyddsrum fanns. Även utrymmen för ammunition och på senare tid, elförsörjning.

Norra Åbergsfortet
Huvudingången till Fästet som är försett med gallergrind.

Via en lång trappa som leder upp mot bergets hjässa och pjäsplatserna i öppen vall. Skicket på anläggningen var vid besöket inte särskilt bra då man inte tar hand om detta lika frekvent som tidigare. Naturen börjat ta sig igenom det tjärbeklädda berget och folk har även klottrat en del häruppe. Man ser tydligt vart pjäsplatserna är och soldaterna hade även flera olika nivåer att stå på mot muren, olika trappsteg.

1. En mindre artilleribefästning

Likt de mesta andra fortifikationer som byggdes runt i Bodens Fästning stod Norra Åbergsfästet färdigt 1910. Konstruktionsmässigt så kan detta likna ett mindre fort då man valt att spränga sig in och sedan har en öppen vallgrav. Förläggning och skyddsrum anlades inne i berget i utsprängda tunnlar. Idag är dessa tunnlar förseglade med betong innanför de järndörrar som fortfarande finns kvar.

Norra Åbergsfästet utgick ur krigsorganisationen redan 1943 ,långt före majoriteten av fästningen. Men om kriget verkligen hade kommit så hade man nog säkerligen använt befästningen till någon nytta. Anläggningen har används i mindre skala  och deltagit i övningar även efteråt.

1.1 Bestyckning

Bestyckningen på detta fäste var fyra stycken 8,4 centimeters kanon m/94-06 i hjullavett. Dessa kanoner stod placerade en öppen vall där de tillsammans med infanterisoldaterna skulle försvara området runt Åberget och i riktning österut över fältet mot gruvberget. Till dess hjälp fanns det större Södra Åbergsfortet med sina tunga kanoner som skulle bekämpa fienden på längre avstånd.

En strålkastarställning fanns belägen ungefär 100 meter nordöst om anläggningen. Denna stålkastare med en diameter på 90 cm skulle belysa upp fältet och underlätta bekämpningen av fienden.

1.2 Bemanning

Här skulle totalt 27 artillerister och ytterligare en befästningsgevärspluton på 74 man arbeta i ett högt tempo om fienden framryckte från öster mot Åberget.. Det kan inte alls ha varit så roligt att behöva stå bakom den mur som bara skyddade dem upp till bröstet då dem stod upp och besvarade elden. Här uppe är idag allt övergivet och naturen har börjar ta tillbaka berget. Gräs och mossa växer lite varstans tillsammans med de klotter som olyckligtvis har hamnat på väggarna.

Läs även mer om anläggningarna i Bodens Fästning:

Bodens Fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin
Bodens Fästning – Anläggning 8/ Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern
Bodens Fästning – Rödbergsfortet
Bodens Fästning – Gammelängsfortet
Bodens Fästning – Leåkersfästet
Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet
Bodens Fästning – Sveriges guldreserv
Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet
Bodens Fästning – Mjösjöfortet
Bodens Fästning – Radiobunkern
Bodens Fästning – Ballonghallen

Norra Åbergsfästet – Bilder

Norra Åbergsfortet
En närmare titt på gallergrinden som leder in mot anläggningens insida.
Norra Åbergsfortet
Inne på gården finns dörrar som leder in i berget och denna grind som leder upp mot hjässan.
Norra Åbergsfortet
Bakom denna dörr ska det tidigare ha varit ett utrymme med betydelse för elkraften.
Norra Åbergsfortet
Inne i “Vallgraven” finns denna ingång som leder in i berget. Luckorna ovanför är skydd för ventilationen så att bl.a splitter inte skadar utrustningen.
Norra Åbergsfortet
Trappan upp mot hjässan.
Norra Åbergsfortet
Nedgången från hjässan har nu skydd av ett plåttak, som folk brutit upp.
Norra Åbergsfortet
Runt hela hjässan på anläggningen finns dessa murar där man skulle ta stridsställning vid ett eventuellt anfall.
Norra Åbergsfortet
Runt hela hjässan på anläggningen finns dessa murar där man skulle ta stridsställning vid ett eventuellt anfall.
Norra Åbergsfortet
Runt hela hjässan på anläggningen finns dessa murar där man skulle ta stridsställning vid ett eventuellt anfall.
Norra Åbergsfortet
En blick mot utgången på anläggningen med dess gallergrindar.
Norra Åbergsfortet
Huvudingången till anläggningen sedd från hjässan.
Källa: Broschyr "Bodens Fästning" av SFV.

Leave a Comment