En mindre artilleribefästning

Norra Åbergsfästet

Likt de mesta andra fortifikationer som byggdes runt i Bodens Fästning så var Norra Åbergsfästet färdigt 1910. Konstruktionsmässigt så kan detta likna ett mindre fort då man valt att spränga sig in och sedan har en öppen yta innanför murarna. Idag är detta plomberat och förseglat med betong innanför dom dörrar som fortfarande finns kvar.Norra Åbergsfästet

Bestyckningen på detta fäste var fyra(4) stycken 8,4 centimeters kanoner. Dessa stod placerade bakom en vall där dom skulle samarbeta tillsammans med de soldater som skulle försvara området runt Åberget. Till dess hjälp så finns det större Södra Åbergsfortet med sina tunga kanoner som skulle bekämpa fienden på längre avstånd.

Här skulle totalt 27 artillerister och ytterligare en befästningsgevärspluton på 74 man  arbeta i ett högt tempo tempo då fienden låg och skjöt bara ett tiotal meter längre in i skogen. Det kan inte alls ha varit så roligt att behöva stå bakom den mur som bara skyddade dem upp till bröstet då dem stod upp och besvarade elden. Här uppe är idag allt övergivet och naturen har börjar ta tillbaka berget. Gräs och mossa växer lite varstans tillsammans med de klotter som olyckligtvis har hamnat på väggarna.

Från hjässan på fästet där eldställningarna fanns placerade, finns en tunnel som går ned till markplan och sedan in till de olika rum samt förläggningsutrymmena som bergrummet inhyste.

Norra Åbergsfästet utgick ur krigsorganisationen redan 1943 ,långt före resten av forten. Men om kriget verkligen hade kommit så hade man nog säkerligen använt befästningen till någon nytta. Anläggningen har används i mindre skala  och deltagit i övningar även efteråt.

Kolla gärna in resten av Bodens Fästning i de andra artiklarna.

Bodens Fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin

Bodens Fästning – Rödbergsfortet Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Gammelängsfortet Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Leåkersfästet Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet

Bodens Fästning – Sveriges guldreserv

Bodens Fästning – Södra Åberget Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Mjösjöfortet

Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern

Norra Åbergsfästet – Bilder

Norra Åbergsfortet
Huvudingången till Fästet som är försett med gallergrind.
Norra Åbergsfortet
En närmare titt på gallergrinden som leder in mot anläggningens insida.
Norra Åbergsfortet
Inne på gården finns dörrar som leder in i berget och denna grind som leder upp mot hjässan.
Norra Åbergsfortet
Bakom denna dörr ska det tidigare ha varit ett utrymme med betydelse för elkraften.
Norra Åbergsfortet
Inne i “Vallgraven” finns denna ingång som leder in i berget. Luckorna ovanför är skydd för ventilationen så att bl.a splitter inte skadar utrustningen.
Norra Åbergsfortet
Trappan upp mot hjässan.
Norra Åbergsfortet
Nedgången från hjässan har nu skydd av ett plåttak, som folk brutit upp.
Norra Åbergsfortet
Runt hela hjässan på anläggningen finns dessa murar där man skulle ta stridsställning vid ett eventuellt anfall.
Norra Åbergsfortet
Runt hela hjässan på anläggningen finns dessa murar där man skulle ta stridsställning vid ett eventuellt anfall.
Norra Åbergsfortet
Runt hela hjässan på anläggningen finns dessa murar där man skulle ta stridsställning vid ett eventuellt anfall.
Norra Åbergsfortet
En blick mot utgången på anläggningen med dess gallergrindar.
Norra Åbergsfortet
Huvudingången till anläggningen sedd från hjässan.
Leave a Comment