Scroll to Content
Bodens Fästning

Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin var just byggandet av Bodens fästning. Många som hör eller läser om just “Bodens Fästning” tänker direkt på Rödbergsfortet då det fortet har fått mest tid och uppmärksamhet i media. När man inser att Bodens fästning är uppbyggt av tusentals fortifierade objekt börjar man förstå hur omfattande detta projekt var.

Bodens Fästning
Sjöflyghangaren vid Norra fronten. Landningsbanan skulle vara i Buddbyträsket. Hangaren byggdes i mitten på 1930-talet och ersatte två äldre hangarer. Härifrån flög Röda korset samt ambulansens flyg.

 

Området i och runt Boden har fullt med små hålor och bunkrar som byggdes tillsammans med dom fem stora fort som utgjorde det fasta försvaret om fienden från öst skulle komma på besök. Fästningen var uppdelat på fyra olika fronter som omger staden, norra-, södra-, västra- och östra fronten. På varje front fanns ett stort antal fortifierade installationer bl.a batterier ,skansar ,skyttevärn  och bunkrar. För att skydda alla dessa fronter från fiendens fordon och stridsvagnar så byggde man över 40km pansarhinder med 75 000 stenar som skulle förhindra deras framfart mot Boden. I mitten av dessa områden fanns då Boden och dom regementen som var placerade här. Idag finns endast två regementen kvar av alla dom som en gång var placerade i Boden.

Redan vid år 1824 fanns planer på att skydda Boden och Norrbotten från kränkning av en fiende. Man kände vikten redan då av att övre delen av landet behövde skyddas i form av ett fast försvar. Det dröjde dock ett bra tag innan besluten togs till att ordna upp situationen med ett starkare försvar, men 1897 beviljades byggandet av Fästningen av dåvarande riksdagen.

Bodens Fästning
En bild från den närliggande flygbasen inom Garnisonen.

I början på 1900-talet hade järnvägen tagit sig upp mot Sveriges norra delar och stambanan skulle komma att passera just Boden.Tillsammans med stambanan fanns ytterligare en viktig järnvägslinje som slingrade sig från malmfälten i väst till Luleå på östkusten, också den via Boden. Man märkte att denna järnvägskorsning var en viktig del av infrastrukturen och ville därför skydda den till varje pris. Man började planera och kom fram till att fem fort skulle anläggas i en cirkel runt om staden. Invånarna i Boden trodde från början att det var en ny gruvaktivitet som skulle äga rum i Boden och att antalet lediga jobb skulle öka.

“Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden, dit vill jag aldrig mer.

Man ville skynda på arbetet med Fästningen och flera stora arbetslag kallades till orten för att genomföra arbetet med dess objekt som skulle anläggas. Detta var ingen lätt match med dåtidens teknik och utrustning som fanns, sakta med säkert började forten tillsammans med dess tillhörande installationer ta form. Medans bergen urholkades utanför stadens centrum så byggdes även ett antal kaserner nere i staden där soldaterna skulle stationeras. År 1904 stod Boden-Karlsborgs Artilleriregemente klart och inflyttning kunde ske. Mycket hände i Boden inom loppet av några år och byggnationer ägde rum lite överallt runt omkring i området. Fler regementen upprättas och olika viktiga installationer byggs för att kunna tillgodose olika behov inom Fästningen. År 1911 stod havremagasinet klart tillsammans med bageri, kvarn och slakteri.

Man delade upp Fästningen i olika områden, s.k Fronter, som var och en hade minst ett tungt artillerifort och en stor del andra mindre fortifikationer som tillsammans utgjorde Fästningen.

Norra fronten

Området norr om Boden där idag Pagla skidstadium finns. På detta område fanns många anläggningar av varierande storlek och ett antal skjutbanor. Norra fronten omgavs av ett pansarhinder mot fordonsbundna fiender. Här ligger också Degerbergsfortet ,radiobunkern och Anläggning 8 som kallas för “stabsfortet” i folkmun. Ett bergrum för ArtilleriStaben finns också i denna front ,en bit från Degerbergsfortet. Här låg också ett stort drivmedelsberg där man förvarade olika sorters drivmedel. Vid Buddbyträsk anlades en sjöflyghangar där flygambulansen var stationerad. Med hjälp av skidor och pontoner kunde flygplanen verka i både snö och vatten. Ballonghallen och Vätgasverket finns placerade bara ett stenkast ifrån Anläggning 8.

På ett utav bergen i den norra fronten inom Bodens fästning finns 2. Art-skansen Stab där artilleristaben en gång i tiden hade sin uppehållsplats. På bergets hjässa hittar man rester av kommunikationsutrustning och gamla trästolpar som har fungerat som master. Kablar från denna anläggning går även mot en närliggande berganläggning med omfattande ledningsfunktioner. Tidigare fanns stormhinder runt bergrummet tillsammans med observationsvärn och skyddsrum.

Rälsen finns fortfarande kvar från tiden då sprängstenen skulle fraktas ur grottan och detta dumpades precis utanför anläggningens inslag vilket formade tre stora platåer. Vid senare konstruktioner av berganläggningar är det ofta sällsynt att man lägger all sprängsten utanför anläggningens inslag då detta syns väldigt väl och kan röja platsen för en fiende.

Enligt uppgift ska man ha flyttat ut ur denna berganläggning på 50-talet för att dela utrymmen med andra funktioner i ett större bergrum.

Bodens Fästning – Ballonghallen Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Leåkersfästet Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Sveriges guldreserv

Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern

Bodens Fästning
Ett kamouflerat bergrum/bunker som hade en viktig funktion en gång i tiden till den närliggande ballonghallen. Två stora infarten för lastbilar finns för transport. Idag är den i civil ägo och övervakas.

Södra fronten

Detta område är inte fullt så stort som den norra fronten och innehåller inte lika många större militära installationer. Pansarhindren finns självklart utplacerade även här ,tillsammans med infanteriskansar och bunkrar för olika ändamål. Här ligger Södra Åbergsfortet som moderniserades under kalla kriget för att kunna klara av kärnvapen(till viss mån) och även stridsgaser. Det mindre systeranläggningen ,Norra Åbergsfästet ligger en bit bort och är bestyckat med 4st 8,4cm kanoner. Även under kalla kriget bygdes en hemlig ledningscentral i Sävast som skulle skydda viktiga personer tillhörande civilförsvaret och denna anläggning är helt konstruerad för att klara kärnvapen. Granne med Civilförsvarets central finns en upplagsplats i berget där man man skulle arbeta i säkerhet med omvandlingen av järnvägens ström. Här på denna Front finns också de gamla regementen, A8 och Ing3/4.

A8

Ing3

Bodens Fästning – Civilförsvarets Ledningscentral

Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet

Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet

Västra fronten

Den front som har mest aktivitet idag. Bodens södra skjutfält finns på detta område tillsammans med Rödbergsfortet och Slumpberget. Skjutfältet är klassat som skyddsobjekt med tillträdesförbud under den tid då övning pågår. Fortet har guidade visningar under sommartid. Det finns några lämningar kvar sedan tiden då närförsvaret var bättre än vad det är idag. Flertalet infanteriskansar, s.k “korvar” finns utspridda runt om Rödberget och Slumpberget. Från Rödbergsfortet har man en riktigt fin utsikt ut över Boden med all natur som finns runtomkring, väl värt ett besök.

Bodens Fästning – Rödbergsfortet Inlägg pågång.

Östra fronten

Här finns två större fort belägna ,Mjösjöfortet och Gammelängsfortet. Runt dessa två anläggningar som förmodligen skulle få kontakt med fienden först fanns ett stort närskydd o form av bunkrar och värn. Luftvärnsställningar fanns som understöd. Mot Svartbyträsket finns Svedjebergsbatteriet som var utrustat med 6st 7,5cm kanoner samt 75 artillerister. Härifrån skulle man försvara fiendens framryckning mellan Svartbyträsket och Lule älv.

Bodens Fästning – Gammelängsfortet

Bodens Fästning – Mjösjöfortet

Idag ser det annorlunda ut i Fästningen. Man har ändrat organisationen inom Försvarsmakten flera gånger sedan uppbyggnaden och nya försvarsbeslut har orsakat stora  objekt har byggts samtidigt som äldre installationer har skrotats p.g.a moderniseringar i omgångar. Man märkte att redan några år efter färdigställande av fästningen blev den snabbt omodern. Förslag fanns om att avveckla men man avvaktade då man såg att det fortfarande fanns potential då eldkraften var så stor från fästningen att en fiende inte skulle ta sig mödan att anfalla.

Redan vid 1978 avvecklades Mjösjöfortet då man ansåg att berget inte höll de mått som man behövde för säkerhetsskäl. Efter att spionen Stig Bergling avslöjat en stor del av fästningen tillsammans med ett antal andra viktiga försvarsanläggningar var man tvungen att göra stora ombyggnationer i området. Det stora bergrummet som inhyst Militärstaben och Luftförsvarscentralen fick tillslut stängas då man byggt ett nyare anläggning. Södra Åbergsfortet moderniserades med både stötvågs- och gasgränser för att bättre kunna ta emot smällen från ett kärnvapen. Det var dock också det enda fort som moderniserades på det viset.

Det sista skottet som sköts från Bodens Fästning ägde rum på nyårsafton 1997. Ungefär 15.000 personer besökte Rödbergsfortet den dagen för att bevittna saluten som skulle äga rum, men även för att deltaga på visningen av fortet. Den visningen var nämligen den första visning för allmänheten. Rödbergsfortet var det sista utav de fem(5) fort som klev av sin verksamhet och det är också även det enda bevarade fort i dagsläget. De resterade bergfort är tömda och stängda. Södra Åbergsfortet tackade för sig nu 2016 då det sanerades och därefter plomberades.

Bodens Fästning
Vy mot Rödbergets fort en Januaridag. Snörekord på många ställen i Norrland men än så syns kanontornen på hjässan. Den gula fyrkanten åt höger på berget är en utav som stora skyddsobjekt skyltar som var placerade vid varje större infart till Boden.
Bodens Fästning
Vägen upp till ett f.d beredskapslager av drivmedel i bergrum. Beläget i Norra fronten och har två gigantiska bergrum som granne till denna anläggning. Dom är dock aktiva fortfarande.
Bodens Fästning
Här kommer ett par dagsfärska bilder ifrån min senaste övning någonstans i Norrland. Ett kompani på runt 100man övernattade här ,härlig stämning!

Bodens Fästning

 

Kolla gärna in resten av Bodens Fästning i de andra artiklarna.

Bodens Fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin

Bodens Fästning – Rödbergsfortet Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Gammelängsfortet Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Leåkersfästet Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet

Bodens Fästning – Sveriges guldreserv

Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet

Bodens Fästning – Mjösjöfortet

Luftförsvarscentral LFC ÖN3 Illern

Leave a Comment