Bodens Fästning – Radiobunkern

Radiobunkern byggdes för att kunnda tillgodose radiokommunikationen inom Bodens Fästning då det fanns ett behov av kustradio till fartyg i bottenviken. Idag står denna mäktiga bunker och förfaller sakta men säkert. Denna anläggning utgick ur krigsorganisationen 1985 och har sedan dess inte används till någonting speciellt. På insidan finns fortfarande detaljer kvar från den tid då den var högaktiv.

Längs med Degerbergsvägen fanns tidigare många hemligheter. Idag står mycket övergivet eller är rivet då anläggningarna gått ur tiden. En bit in på den norra fronten finns avfartsvägen som leder fram till den bunkern. Grusvägen är bred och nylagd med nytt grus för att göra det mer framkomligt. En stor öppen yta tornar upp sig runt om bunkern med den som centrum. Man ser redan på håll att skicket på bunkern är ganska dåligt och att den har varit med i många år.

Radiobunker Boden

Armeringsjärn sticker ut lite överallt från bunkerns väggar, som troligtvis används till maskering av byggnaden under tiden då kriget härjade. Både fönstren och porten in till bunkern är förseglade med tjocka stålluckor som skulle skydda mot splitter från olika vapen. Rosten har börjat visa sig mer och mer och täcker dom stora bultar som genomborrar stålluckorna. Ovanpå betongtaket ligger ett grässkikt som växer vilt. Ett lager av tjära syns på taket, som användes till tätning och för att avleda regnvatten.

Beläget vid den Norra Fronten i fästningen ligger denna ovanjordsanläggning som är byggd helt i betong. Ett gemensamt beslut av militären tillsammans med den Kungliga Telegrafstyrelsen togs och lät bygget börja 1913. Officiellt öppnades bunkern 1916 och för allmän “trafik” 1919. Den första sändare som användes i bunkern var en långvågs gnistsändare, som också var den första typen av radiosändare.

Sändaren med sina 16Kw, tre höga master som mätte 108m samt anropssignalen BODEN RADIO/SAI så var bunkern förberedd på att sända samt ta emot signaler under ett bra tag framöver. Till en början så var det en stor mängd krigsfångetelegram som skickades via stationen. Senare började radiotrafik till och från fartygen att strömma in och efter kriget förekom trafik till gruvor och byggprojekt äga rum via telegramtrafik.

Kolla gärna in resten av Bodens Fästning i de andra artiklarna.

Bodens Fästning – Ett av Sveriges största militära byggnadsprojekt någonsin

Bodens Fästning – Rödbergsfortet Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Gammelängsfortet Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Leåkersfästet Inlägg pågång.

Bodens Fästning – Norra Åbergsfästet

Bodens Fästning – Sveriges guldreserv

Bodens Fästning – Södra Åbergsfortet

Bodens Fästning – Mjösjöfortet

Luftförsvarscentral LFC ÖN3 IllernRadiobunker Boden

 

Radiobunker BodenRadiobunker BodenRadiobunker BodenRadiobunker BodenRadiobunker Boden
Leave a Comment