Museum och berganläggningar

Här presenteras en lista över några av landets försvarsanläggningar som nu fungerar som museum och är öppna för allmänheten. Listan kommer att uppdateras med tiden, men detta utgör en startpunkt för de besöksmål som erbjuds i landet, från norr till söder.


Visningar arrangerade av bland annat Glömd Historia ser du på länken nedan:

Visningar


Aeroseum

IMG_4662De historiska anläggningarna i Säve består av två bergrum på 22 000 kvm respektiva 8000 kvm. Det större, som är Aeroseum har tillgång till idag, färdigställdes 1955 och ligger nära 30 meter under jord. Bergrummen byggdes vid dåvarande Göta Flygflotilj (F9) som skyddande berghangarer. Anläggningarna tillhör vårt nationella kulturarv och därför pågår en kulturminnesmärkning av området. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2024: juni – augusti (måndag – söndag 11:00-18:00), September – maj (tisdag – söndag 11:00-18:00)
Aeroseum

Arboga Robotmuseum

Detta unika museum är Sveriges enda robotmuseum. Här visas robot, flygmotor och radar/stridsledningens teknikhistoria från 1940-talet och framåt.

Museet innehåller bland annat ett 25-tal olika robottyper från armé, marin och flyg. Motorer från den första jetmotorn i svenska försvaret fram till Viggenmotorn samt radarluftbevakningens utveckling med fokus på “det kalla kriget“. Text och bild: Arboga Kommun

Öppettider 2024: måndag och torsdag 09:00 – 12:00, lördag 12:00 – 16:00 
Arboga Robotmuseum

 Batteri ArholmaBatteri Arholma

Strategiskt placerad vid havet på ön Arholmas norra spets ligger Batteri Arholma. Batteri Arholma byggdes för Kalla kriget och stod klar 1968 och är en stor kustförsvarsanläggning med en 10,5 cm tung kustartilleripjäs, tillhörande havsbandslinjen.

Här blickar den ståtliga kanonen ut över Ålands hav och i berget under gömmer sig en stor anläggning med logement, stridsledningslokal, kök, sjukvårdslokaler, kraftaggregatsrum etc. anläggningen var topphemlig och mobiliserade 340 man. Svenska officerare och värnpliktiga hade uppgiften att hejda Sovjetunionens landstignings- flotta och skydda Sverige mot en fientlig invasion. Bild:Glömdhistoria

Öppettider 2024: 22 juni – 5 juli (12:45, 14:00), 6 juli – 9 augusti (11:15, 12:45, 14:00, 15:15)
Batteri Arholma

ArmémuseumArmemuseum

Armémuseum, ett museum i centrala Stockholm, skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Autentiska föremål och dramatiska scener gestaltar krigets vardag. Bild:Armémuseum

Öppettider 2024: Öppettider – Armémuseum
Armémuseum

ArsenalenArsenalen

Skandinaviens största militärfordonsmuseum som visar den militära fordonsutvecklingen från 1900-talets början fram tills idag. Du bjuds på en hisnande historisk resa genom dessa årtionden. I museet ingår också en fantastisk utställning med tennfigurer samt ett soldattorp med anor från 1600-talet där en tillhörande utställning berättar om en svunnen tid. Bild: Arsenalen.se

Öppettider 2024: Onsdag – söndag (11:00 – 16:00)
Arsenalen

ArtillerimuseumArtillerimuseum

Föreningen Wendes Militärhistoriska Förening, WMF, bildades 1993 i samband med artilleriregmentet A 3 flytt till Hässleholm. Något regementsmuseum fanns ovanligt nog inte. Kanske sågs hela gamla Kristianstad som ett minnesmärke över A 3. Ett truppslagsmuseum för artilleriet saknades i landet. WMF beslut blev att försöka samla in artillerisystemet i sin helhet från slutet av 1700- talet till våra dagar. Text + Bild: Artillerimuseet.se

Öppettider 2024: 4 maj – 23 juni (tisdag och söndag kl 12:00 – 16:00), 25 juni – 11 augusti (tisdag – söndag 12:00 – 16:00), 13 augusti – 24 augusti (tisdagar 12:00 – 16:00)
Artillerimuseet

Batteri LandsortBatteriLandsort

En av invasionsförsvarets viktigaste anläggningar fanns under kalla kriget på Landsort, ett av de sex 12/70- eller de s k ERSTA-batterierna. Dessa byggdes under 1970-talet kring strategiska platser längs den svenska kusten syftande till att allvarligt försvåra för en fientlig landstigning att kunna nå svensk mark. Bild: Batterilandsort.se

Öppettider 2024: juni – augusti (tisdag – söndag 11:30 och 13:30)
Batteri Landsort

Beredskapsmuseet

BeredskapsmuseetBeredskapsmuseet är Sveriges enda museum i en bevarad underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget, det förr så hemliga Batteri Helsingborg. Följ med till ett spännande museum, ett besök som är både intressant och lärorikt, oavsett ålder. Bild: Beredskapsmuseum

Öppettider 2024: April (lördagar 11:00 – 16:00), maj (lördagar 11:00 – 17:00), 1 juni – 16 juni (lördagar 11:00 – 17:00), 23 juni – 11 augusti (måndag – söndag 10:00 – 18:00), 12 augusti – 1 september (onsdag, torsdag, fredag, lördag 11:00-17:00) Ytterligare tider uppdateras på museets hemsida.
Beredskapsmuseum

Bodens fästning

Bodens FästningBodens Fästning! En av Sveriges mest påkostade försvarshemligheter genom tiderna. Den topphemliga fästningen har tjänsgjort som ett “lås i Norr” under två världskrig och det kalla kriget. Nu har ni chans att besöka ett av artilleriforten i fästningen, Rödbergsfortet. Bild: GlömdHistoria

Öppettider 2024: 5 maj – 16 juni (lördag – söndag 11:00 – 15:00), 24 juni – 18 augusti (dagligen 11:00 – 15:00). Ytterligare tider uppdateras på museets hemsida.
Bodens fästning (Rödbergsfortet)

Bodens Försvarsmuseum

Försvarsmuseum Boden är ett modernt museum som sätter Sverige och Bodens fästning i ett större perspektiv. I museets basutställning, Norrlands lås, gör du en resa i svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet till idag, genom fred och krig ur flera perspektiv. Bild:Glömdhistoria

Öppettider 2024: Tisdag – söndag (11:00 – 16:00). Avvikande öppettider förekommer, se hemsida. 
Bodens försvarsmuseum

Bohusläns Försvarsmuseum

BohuslänsFörsvarsmuseumBohusläns Försvarsmuseum, vackert belägen i Regementsparken, vilar idag som minne av regementets nedläggning. Bild + text: Bohusläns Försvarsmuseum

Öppettider 2024: Avvikande öppettider förekommer, se hemsida. 
Bohusläns försvarsmuseum

Brigadmuseum

“Brigadmuseum är ett militärt upplevelsemuseum för alla! Utställningen handlar om kalla kriget, alltså tiden 1945-1991. Hos oss finns få montrar och det mesta får man röra vid och utforska med alla sina sinnen” (Brigadmuseum, u.å). Bild: Glömdhistoria
Öppettider 2024:  tisdag – fredag  (10:00 – 16:00), lördag – söndag (11:00 – 16:00)
Brigadmuseum

F11 museum

“Nästan all modern flygspaningsteknik och taktik utvecklades på F 11 i Nyköping under dessa år. I museets byggnader finns spaningsplanen Tunnan, Lansen, Draken och Viggen, två artilleriplan, en framdel av Draken, motorerna till planen, samt smakprov från det mesta inom spaningsflyg. Museet speglar även regionens civilflyghistoria” (F11museum, u.å).

Öppettider 2024: Tisdagar (09:00 – 12:00), söndag (11:00 – 16:00)

F11 museum

Femörefortet

Det till år 2003 topphemliga kustartilleribatteriet på Femöre i Oxelösund är nu ett museum över epoken det kalla kriget. Föreningen Femörefortet ansvarar för verksamheten vid Femörefortet och hyr även ut den närbelägna Fyrvaktarbostaden. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2024: 18 maj16 juni: lördag – söndag (11:00 – 14:30), 26 juni – 18 augusti: måndag – söndag (11:00 – 15:00), 24 augusti – 6 oktober: lördag – söndag (11:00 – 14:30). För ytterligare tider, se hemsida.
Femörefortet

Flygmuseum F21

FlygmuseumF21Flygmuseet F 21:s samlingar finns utställda i de båda byggnadernas markplan samt i fd. underofficersmässens nedre plan. Total utställningsyta inomhus är cirka 500 kvadratmeter. Utomhus är utställningsytan ca 3 000 kvadratmeter där ett antal flygmaskiner står uppställda.

Öppettider 2024: 4 januari – 20 juni: Helgfria torsdagar (12:00-16:00), 25 juni – 4 augusti: tisdag -söndag (11:00 – 17:00).
Flygmuseum F21

Flygvapenmuseum

I museets utställningar kan du botanisera i en unik samling militärflygplan och andra föremål med koppling till flygets hundraåriga historia. Eller så kan du kliva rakt in i tidstypiska svenska hem från andra halvan av förra seklet i den stora utställningen om kalla kriget. En tid när hela världen bävade inför ett krig som aldrig bröt ut. Text: Flygvapenmuseum.se, Bild: Glömdhistoria.se

Öppettider 2024: Varierande öppettider förekommer, se hemsida.
Flygvapenmuseum

Galleri Bockeberget

Galleri Bockeberget

Galleri Bockeberget ligger insprängt i ett bergsrum i Bockeberget alldeles intill kiosk och minigolfbana i Sydhamnen. Här visas konst, foto och konsthantverk av lokala och nationella konstnärer, fotografer och konsthantverkare.  Här visas utställningen “Lilla Malta”, en utställning om batteri Dyrön (DY). Galleriet är främst öppet sommartid. Text: https://www.dyron.se/se-gora/galleri-bockeberget/ Bild: https://www.facebook.com/GalleriBockberget/
För mer information: Galleri Bockeberget

Gotlands FörsvarsmuseumGotlandsFörsvarsmuseum

Gotlands Försvarsmuseum visar Gotlands försvarshistoria för armé, flyg och marin från forntid till nutid. Museets huvuddel finns i centrala Tingstäde i fyra byggnader med arméföremål. 

Öppettider 2024: 13 juni – 28 juni: torsdag – fredag (10:00 – 16:00), 1 juli – 17 augusti: måndag – fredag ( 10:00 – 17:00), lördag (10:00 – 15:00). För ytterligare tider, se hemsida.
Gotlands försvarsmuseum

Hemsö fästning

Utanför Härnösand på Hemsön vid Ångermanälvens mynning ligger fästningen, tidigare en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Huvudanläggningen (HÖ1) är insprängd i det 140 m höga Storråberget med milsvid utsikt över kust, hav och öar. Fästningen var kustförsvarets största anläggning och den enda bevarade i sitt slag. Bild: Glömdhistoria

Öppettider 2024: Se hemsida för information.
Hemsö fästning 

Krigsflygfält 16

“Upptäck området som var frontlinjen i Sverige under andra världskriget. Se naturen, åk bandvagn eller gör en flygtur i flygsimulator!” (krigsflygfält16, u.å).

Öppettider 2024: Se hemsida för information.

Krigsflygfält 16

Marinmuseum

“Mitt i den historiska miljön på ön Stumholmen i Karlskrona sträcker sig Marinmuseums vackra och omtalade byggnad på en pir ut i vattnet. Här har både stora och små chansen att uppleva den svenska marinens händelserika historia på en plats som i flera hundra år tillhört försvarsmakten” (Marinmuseum, u.å.).

Öppettider 2024: 1 januari – 30 april: tisdag – söndag (10:00 – 16:00), 1 maj – 31 maj: dagligen (10:00 – 16:00), 1 juni – 31 augusti: dagligen (10:00 – 17:00), 1 Oktober – 31 december: tisdag – söndag (10:00 – 16:00)
Marinmuseum

Museum för rörligt kustartilleri (KA2)

På den natursköna ön Aspö i Karlskrona skärgård ligger Museum för rörligt kustartilleri. Museet visar upp en unik samling av det rörliga kustartilleriets förbandsmaterial. Text/bild: www.ka2.se

Öppettider 2024: 24 juni – 1 september: måndag – söndag (10:00 – 16:00)
Museum för rörligt kustartilleri (KA2)

Oscar II Fort

Oscar II FortSkyddet för hamninloppet och Göteborg behövde förstärkas och man tog beslut att bygga en ny anläggning. Oscar II Fort stod klart 1907 och hade med sina stora pjäser järnkoll ut över vattnet. Bild: Glömdhistoria

Öppettider 2024: 4 maj, 6 juni, 3 augusti, 7 september (11:00 – 17:00)

Oscar II Fort

Per-Albin linjen

“Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per Albin Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs den södra kusten” (Länsstyrelsen, u.å). 
Mer information: Länsstyrelsen Skåne

Siaröfortet

Siknäsfortet

Siknäsbatteriet var det största fortet i Kalixlinjen, är 4 våningar djupt och har än idag ett fullt utrustat kök och fungerande ventilation och värmesystem. Idag kan man endast komma ner under jord under de två dubbelpipiga kanonerna som är kvar där, resten är låst. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2024: xx juni – xx augusti: onsdag – söndag (12:00 – 16:00)

Siknäsfortet

Skans 211, Särna

“Under andra världskriget, när tyskarna ockuperade Norge, byggdes försvars-anläggningen väster om Särna. Skans 211 är med sina drygt 170 värn en av de större i Dalarna” (Särna hembygdsförening, u.å).
Mer information: Skans 211, Särna

Söderhamns flygmuseum

F15 flygmuseum

“Flygmuseet drivs ideellt av F15 kamratförening. Museet ligger i en gammal hangar inne på f.d. F15 flottiljområde. I flygplanhallen visas bl.a. alla krigsflygplan som varit stationerade på F15. I de mindre rummen visas olika scenarier från flottiljens dagliga verksamhet” (Söderhamnsflygmuseum, u.å). Bild: Soderhamnflygmuseum.se

Öppettider 2024: Måndag – söndag (10:00 – 16:00)
Söderhamnflygmuseum

Teknikland

“Teknikland är en retroteknisk värld av militärhistoria, fordon och annan kul gammal teknik. Här väcks minnen till liv hos den som upplevt vår 1900-talshistoria. För oss är besökare i alla åldrar lika viktiga och vi har därför byggt lekmiljöer för barnen i alla utställningar” (Teknikland, u.å).

Öppettider 2024: Se hemsida för information.
Teknikland

Västerås flygmuseum

Flygmuseum_collage_svenskVerksamheten startades 1999. Den fantastiska hangaren där verksamheten bedrivs byggdes på 1930-talet för Flygvapnets räkning. Den otroliga träkonstruktionen gör den till ett museum i sig självt. Samlingarna omfattar i dagsläget drygt 25 flygplan. Dessa är till största delen i flygande skick. På söndagarna får man ofta uppleva brummande eller tjutande flygplan i rörelse.

I slutet av maj varje år brukar flygplanen rullas ut efter vinterförvaringen som inkluderar även många gästande flygplan. Evenemanget kallas Rollout. Bild: Västeråsflygmuseum

Öppettider 2024: Söndagar (11:00 – 16:00)
Västerås flygmuseum

Ängelholms flygmuseum

Ängelholmsflygmuseum

Med materiel, filmer och miljöer visar vi de anställdas och värnpliktigas vardag under flottiljens 62-åriga historia. Målsättning är att varje besök skall vara en positiv upplevelse för alla åldrar. Bild och text: engelholmsflygmuseum.se

Öppettider 2024: 1 juni – 31 augusti: Tisdag – söndag (10:00 – 16:00), september – maj: lördag – söndag (10:00 – 16:00). 
Ängelholms flygmuseum