Museum och berganläggningar

Här finns en lista med besöksmål till några av landets försvarsanläggningar som idag kan besökas av allmänheten, i form av museum. Det kommer att fyllas på med tiden ,men detta är en start på vad som kan erbjudas i landet ,från norr till söder. 

Uppdatering pågår: 2022-06


Visningar arrangerade av bland annat Glömd Historia ser du på länken nedan:

Visningar


Aeroseum

IMG_4662De historiska anläggningarna i Säve består av två bergrum på 22 000 kvm respektiva 8000 kvm. Det större, som är Aeroseum har tillgång till idag, färdigställdes 1955 och ligger nära 30 meter under jord. Bergrummen byggdes vid dåvarande Göta Flygflotilj (F9) som skyddande berghangarer. Anläggningarna tillhör vårt nationella kulturarv och därför pågår en kulturminnesmärkning av området. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2022: juni – augusti: måndag – söndag 11:00-18:00, september – maj: tisdag – söndag 11:00-18:00
Aeroseum

Arboga Robotmuseum

Detta unika museum är Sveriges enda robotmuseum. Här visas robot, flygmotor och radar/stridsledningens teknikhistoria från 1940-talet och framåt.

Museet innehåller bland annat ett 25-tal olika robottyper från armé, marin och flyg. Motorer från den första jetmotorn i svenska försvaret fram till Viggenmotorn samt radarluftbevakningens utveckling med fokus på “det kalla kriget“. Text och bild: Arboga Kommun

Öppettider 2022: måndag och torsdag 09:00 – 12:00, lördag 12:00 – 16:00 
Arboga Robotmuseim

 

 ArholmaBatteri Arholma

Strategiskt placerad vid havet på ön Arholmas norra spets ligger Batteri Arholma. Batteri Arholma byggdes för Kalla kriget och stod klar 1968 och är en stor kustförsvarsanläggning med en 10,5 cm tung kustartilleripjäs, tillhörande havsbandslinjen.

Här blickar den ståtliga kanonen ut över Ålands hav och i berget under gömmer sig en stor anläggning med logement, stridsledningslokal, kök, sjukvårdslokaler, kraftaggregatsrum etc. anläggningen var topphemlig och mobiliserade 340 man. Svenska officerare och värnpliktiga hade uppgiften att hejda Sovjetunionens landstignings- flotta och skydda Sverige mot en fientlig invasion. Bild:Glömdhistoria

Öppettider 2022: 24 juni – 14 augusti (Kl 10:45, 12.15, 13.30, 15.00, 16:15)
Batteri Arholma

ArmémuseumArmemuseum

Armémuseum, ett museum i centrala Stockholm, skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Autentiska föremål och dramatiska scener gestaltar krigets vardag. Bild:Armémuseum

Öppettider 2022: måndag – söndag (t.o.m. augusti): 10.00-17.00
Armémuseum

 

ArsenalenArsenalen

Skandinaviens största militärfordonsmuseum som visar den militära fordonsutvecklingen från 1900-talets början fram tills idag. Du bjuds på en hisnande historisk resa genom dessa årtionden. I museet ingår också en fantastisk utställning med tennfigurer samt ett soldattorp med anor från 1600-talet där en tillhörande utställning berättar om en svunnen tid. Bild:Arsenalen

Öppettider 2022: 1 juni – 31 augusti (onsdag – söndag kl 11:00-17:00) Fr.o.m 31 augusti (onsdag – söndag kl 11:00-17:00)
Arsenalen

ArtillerimuseumArtillerimuseum

Föreningen Wendes Militärhistoriska Förening, WMF, bildades 1993 i samband med artilleriregmentet A 3 flytt till Hässleholm. Något regementsmuseum fanns ovanligt nog inte. Kanske sågs hela gamla Kristianstad som ett minnesmärke över A 3. Ett truppslagsmuseum för artilleriet saknades i landet. WMF beslut blev att försöka samla in artillerisystemet i sin helhet från slutet av 1700- talet till våra dagar. Text + Bild: Artillerimuseum

Öppettider 2022: 1 maj – 21 juni (tisdag och söndag kl 12:00-16:00) 28 juni – 14 augusti: (tisdag – söndag 12:00-16:00) 16 augusti – 28 augusti: (tisdag och söndag 12:00-16:00) 30 augusti – 27 september: (tisdagar 12:00-16:00)
Artillerimuseum

 

Batteri LandsortBatteriLandsort

En av invasionsförsvarets viktigaste anläggningar fanns under kalla kriget på Landsort, ett av de sex 12/70- eller de s k ERSTA-batterierna. Dessa byggdes under 1970-talet kring strategiska platser längs den svenska kusten syftande till att allvarligt försvåra för en fientlig landstigning att kunna nå svensk mark. Bild:Batterilandsort

Öppettider 2022: juni – augusti (tisdag – söndag kl 11:30 och kl 13:30)
Batteri Landsort

 

Beredskapsmuseum

BeredskapsmuseetBeredskapsmuseet är Sveriges enda museum i en bevarad underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget, det förr så hemliga Batteri Helsingborg. Följ med till ett spännande museum, ett besök som är både intressant och lärorikt, oavsett ålder. Bild:Beredskapsmuseum

Öppettider 2022: 20 juni – 23 juni (måndag – söndag kl 10.00-18.00) 26 juni – 14 augusti (måndag – söndag 10.00-18.00) 16 augusti – 21 augusti (måndag – söndag 11.00-17.00) Ytterligare tider uppdateras på museets hemsida.
Beredskapsmuseum

Bodens Fästning

Bodens FästningBodens Fästning! En av Sveriges mest påkostade försvarshemligheter genom tiderna. Den topphemliga fästningen har tjänsgjort som ett “lås i Norr” under två världskrig och det kalla kriget. Nu har ni chans att besöka ett av artilleriforten i fästningen, Rödbergsfortet. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2022: 22 Jun – 16 Aug. (Kl 11.00, 12.00, 13.00, 14.00) För tillfället har Rödbergsfortet inga ordinarie öppettider. 
Bodens fästning (Rödbergsfortet)

 

Bodens Försvarsmuseum

Försvarsmuseum Boden är ett modernt museum som sätter Sverige och Bodens fästning i ett större perspektiv. I museets basutställning, Norrlands lås, gör du en resa i svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet till idag, genom fred och krig ur flera perspektiv. Bild:Glömdhistoria

Öppettider 2022: Sommarens öppettider: tisdag – söndag (kl 11:00-16:00) 
Bodens Försvarsmuseum

 

Bohusläns Försvarsmuseum

BohuslänsFörsvarsmuseumBohusläns Försvarsmuseum, vackert belägen i Regementsparken, vilar idag som minne av regementets nedläggning. Bild + text: Bohusläns Försvarsmuseum

Öppettider 2022: torsdagar 10:00-15:00. v.24 – v.32 tisdag – fredag. (Se hemsida för aktuella tider)
Bohusläns Försvarsmuseum

 

Brigadmuseum

Brigadmuseum är ett militärt upplevelsemuseum för alla! Utställningen handlar om kalla kriget, alltså tiden 1945-1991. Hos oss finns få montrar och det mesta får man röra vid och utforska med alla sina sinnen. Text/bild: Brigadmuseum.se
Öppettider 2022:  tisdag – fredag  (kl 10:00-16:00) lördag – söndag (11:00-16:00)
Brigadmuseum

Femörefortet

Det till år 2003 topphemliga kustartilleribatteriet på Femöre i Oxelösund är nu ett museum över epoken det kalla kriget. Föreningen Femörefortet ansvarar för verksamheten vid Femörefortet och hyr även ut den närbelägna Fyrvaktarbostaden. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2022: 14 maj19 juni: (lördag – söndag kl 11:00-14:30) 29 juni – 14 augusti: (måndag – söndag kl 11:00-15:00) 20 augusti – 9 oktober: (lördag – söndag kl 11:00-14:30)
Femörefortet

 

Flygmuseum F21

FlygmuseumF21Flygmuseet F 21:s samlingar finns utställda i de båda byggnadernas markplan samt i fd. underofficersmässens nedre plan. Total utställningsyta inomhus är cirka 500 kvadratmeter. Utomhus är utställningsytan ca 3 000 kvadratmeter där ett antal flygmaskiner står uppställda.

Öppettider 2022: 13 januari – 30 juni: (Helgfria torsdagar 12.00-16.00) 5 juli – 14 augusti: (Tis-Sön 11.00-17.00) 17 Aug – 19 Dec: (Helgfria torsdagar 12.00-16.00)
Flygmuseum F21

Flygvapenmuseum

I museets utställningar kan du botanisera i en unik samling militärflygplan och andra föremål med koppling till flygets hundraåriga historia. Eller så kan du kliva rakt in i tidstypiska svenska hem från andra halvan av förra seklet i den stora utställningen om kalla kriget. En tid när hela världen bävade inför ett krig som aldrig bröt ut. Text: Flygvapenmuseum.se, Bild: Glomdhistoria.se

Öppettider 2022: Onsdag – söndag (kl. 10:00-16:00) 20 juni – 21 augusti: onsdag – söndag (kl. 10:00-17:00) 
Flygvapenmuseum

 

Galleri Bockeberget

Galleri Bockeberget

Galleri Bockeberget ligger insprängt i ett bergsrum i Bockeberget alldeles intill kiosk och minigolfbana i Sydhamnen. Här visas konst, foto och konsthantverk av lokala och nationella konstnärer, fotografer och konsthantverkare.  Här visas utställningen “Lilla Malta”, en utställning om batteri Dyrön (DY). Galleriet är främst öppet sommartid. Text: https://www.dyron.se/se-gora/galleri-bockeberget/ Bild: https://www.facebook.com/GalleriBockberget/
För mer information: Galleri Bockeberget

 

Gotlands FörsvarsmuseumGotlandsFörsvarsmuseum

Gotlands Försvarsmuseum visar Gotlands försvarshistoria för armé, flyg och marin från forntid till nutid. Museets huvuddel finns i centrala Tingstäde i fyra byggnader med arméföremål. 

Öppettider 2022: 19 maj – 2 juli: (torsdag – lördag 10:00-16:00) 5 juli – 13 augusti: (tisdag – lördag 10:00-17:00) 18 augusti – 3 september: (torsdag – lördag 10:00-16:00). Ytterligare tider uppdateras på museets hemsida.
Gotlands Försvarsmuseum

Hemsö Fästning

Utanför Härnösand på Hemsön vid Ångermanälvens mynning ligger fästningen, tidigare en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Huvudanläggningen (HÖ1) är insprängd i det 140 m höga Storråberget med milsvid utsikt över kust, hav och öar. Fästningen var kustförsvarets största anläggning och den enda bevarade i sitt slag. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2022: 11 Jun – 23 juni: (Alla dagar 11.00-17.00) 25 juni – 20 augusti (kl.11:00-16:00)
Hemsö Fästning

 Marinmuseum

“Mitt i den historiska miljön på ön Stumholmen i Karlskrona sträcker sig Marinmuseums vackra och omtalade byggnad på en pir ut i vattnet. Här har både stora och små chansen att uppleva den svenska marinens händelserika historia på en plats som i flera hundra år tillhört försvarsmakten.” (Marinmuseum, u.å.)
 

På bilden syns torpedbåten HMS Västervik vid Marinmuseum, vilken sjösattes 1974 med huvuduppgift att bedriva torpedanfall mot fientliga örlogsfartyg. Hotbilden ändrades med tiden och under 1980-talet utrustades HMS Västervik med åtta sjömålsrobotar med längre räckvidd än torpederna.

Öppettider 2022:  1 juni – 31 augusti: (dagligen 10:00-17:00) Sep: (Dagligen) Okt – Dec(Tis-Sön 10.00-16.00)
Marinmuséum

 

Museum för rörligt kustartilleri (KA2)

På den natursköna ön Aspö i Karlskrona skärgård ligger Museum för rörligt kustartilleri. Museet visar upp en unik samling av det rörliga kustartilleriets förbandsmaterial. Text/bild: www.ka2.se

Öppettider 2022: 27 juni – 4 september: (måndag – söndag 10:00-16:00)
Museum för rörligt kustartilleri (KA2)

 

Oscar II Fort

Oscar II FortSkyddet för hamninloppet och Göteborg behövde förstärkas och man tog beslut att bygga en ny anläggning. Oscar II Fort stod klart 1907 och hade med sina stora pjäser järnkoll ut över vattnet. Bild: GlömdHistoria

Öppettider 2022: 1 maj, 6 juni, 6 augusti, 3 september, 1 oktober: (11.00-17.00)

Oscar II Fort

 

Per-Albin linjen

Våra speciella visningsobjekt utgörs av ett kulsprutevärn, ett rörskyddsrum och ett större skyddsrum för upp till 24 personer. Därtill berä¤ttar vår kunnige guide Bertil Börck om historiken. Anekdoter och kuriosa utlovas! Text och bild: http://påljungen.se/arkiv/category/falsterbovarnen
Per-Albinlinjen

 

Siaröfortet

 

Siknäsfortet

Siknäsbatteriet var det största fortet i Kalixlinjen, är 4 våningar djupt och har än idag ett fullt utrustat kök och fungerande ventilation och värmesystem. Idag kan man endast komma ner under jord under de två dubbelpipiga kanonerna som är kvar där, resten är låst. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2022: Öppet endast vid förhandsbokning, se hemsida.

Siknäsfortet

 

Skans 211, Särna

Under andra världskriget, när tyskarna ockuperade Norge, byggdes försvars-anläggningen väster om Särna. Skans 211 är med sina drygt 170 värn en av de större i Dalarna. Text: http://www.sarnahembygdsforening.se/forsvarsmuseum/
Skans 211, Särna

Söderhamns flygmuséum

SK37a

Flygmuseet drivs ideellt av F15 kamratförening. Museet ligger i en gammal hangar inne på f.d. F15 flottiljområde.I flygplanhallen visas bl.a. alla krigsflygplan som varit stationerade på F15. I de mindre rummen visas olika scenarier från flottiljens dagliga verksamhet. Foto: Soderhamnflygmuseum.se

Öppettider 2022: onsdag – söndag (kl.10:00-16:00)
Söderhamnflygmuséum

Teknikland

Teknikland är en retroteknisk värld av militärhistoria, fordon och annan kul gammal teknik. Här väcks minnen till liv hos den som upplevt vår 1900-talshistoria. För oss är besökare i alla åldrar lika viktiga och vi har därför byggt lekmiljöer för barnen i alla utställningar. Text: Teknikland.se

Öppettider 2022: 27 juni – 21 augusti (måndag – söndag Kl. 10:00-16:00)
Teknikland

Västerås flygmuseum

Flygmuseum_collage_svenskVerksamheten startades 1999. Den fantastiska hangaren där verksamheten bedrivs byggdes på 1930-talet för Flygvapnets räkning. Den otroliga träkonstruktionen gör den till ett museum i sig självt. Samlingarna omfattar i dagsläget drygt 25 flygplan. Dessa är till största delen i flygande skick. På söndagarna får man ofta uppleva brummande eller tjutande flygplan i rörelse.

I slutet av maj varje år brukar flygplanen rullas ut efter vinterförvaringen som inkluderar även många gästande flygplan. Evenemanget kallas Rollout. Foto:VästeråsFlygmuseum

Öppettider 2022: Söndagar (Kl. 11.00-16.00)
Västerås Flygmuseum

Ängelholms flygmuseum

Ängelholmsflygmuseum

Med materiel, filmer och miljöer visar vi de anställdas och värnpliktigas vardag under flottiljens 62-åriga historia. Målsättning är att varje besök skall vara en positiv upplevelse för alla åldrar. Bild och text: engelholmsflygmuseum.se

Öppettider 2022: 15 juni – 31 augusti: måndag – söndag (kl.10:00-17:00)
Ängelholmsflygmuséum