Södersjukhusets bergrum

Det är ofta man hör folk prata om jättelika sjukhus som ligger belägna djupt nere i bergen runt om i landet. Tyvärr stämmer inte detta helt och hållet ,men ibland till en viss del. När man spränger ut stora bergrum som man vill hålla hemligt för allmänheten och främst för fienden så säger man oftast att anläggningen har en annan funktion än vad den egentligen har. Detta gör man för att det ska verka mindre intressant för fienden att fortsätta snoka information om.

Täckmantel

Det man brukar säga är alltså att det är ett sjukhus. Tanken var att folk från allmänheten som vet om detta kommer därför inte att sprida detta vidare med p.g.a på att det här är platsen som dom kommer att få behandling om någonting skulle hända i ofred. Och ett sjukhus är någonting som fienden inte prioriterar i första taget med tanke på att det finns viktigare funktioner att slå ut först. Men det finns givetvis mindre varianter av sjukhus belägna i e.x. större militäranläggningar som ska hjälpa dom sårade i och runt anläggningen.

Disaster Emergency Center, DEMC

Under Södersjukhuset finns detta f.d krigssjukhus som var tänkt användas i ofred. Idag är alltså detta ett akut- och katastrofmedicinskt centrum (Disaster Emergency Center, DEMC). Bakom en vanlig diskret branddörr i en utav sjukhusets korridorer döljer sig nedförsbacken som tar en ned till det skyddade utrymmet bakom tjocka dörrar och ett tiotal meter berg. Bergrummet sprängdes ut i samband med byggnationen av Södersjukhuset och stod klart med sina 4.700kvm ungefär samtidigt . Men då kriget tog slut så stannade verksamheten av här nere. Under många år har bergrummet agerat förråd och det togs inte riktigt om hand som det från början var tänkt. Det nya bergrummet är i bra skick och innehåller det mesta som behövs för att klara av svensk sjukvård. Det som inte finns nere i berget kan snabbt flyttas ner från sjukhuset ovan jord. Bergrummet invigdes 1994 och kan idag ta in 160 patienter som ett Krigssjukhus eller 270 patienter i fred. Anläggningen kan även agera skyddsrum och är godkänd för 3.200 personer. Som det brukar vara vid moderna bergrum likt detta så har berget en egen brunn med vatten tillsammans med reservverk för el och ventilation. Detta gör att berget blir självförsörjande från omvärlden. Södersjukhusets bergrum har även Sveriges första saneringsstation för patienter som är kontaminerade med kemikalier.

Södersjukhusets Bergrum
Huvudtunneln i berget med dess 19 kammare fördelade på sidorna.
Södersjukhusets Bergrum
En översiktskarta på anläggningen. Huvudingång till vänster på skissen och ner till SJs gamla räls till höger. Ambulansinfart med saneringsslussarna är den övre delen.

Södersjukhusets Bergrum
En skulptur på ena bergväggen i huvudtunneln.
Södersjukhusets Bergrum
Då berget idag används till utbildning så finns lektionssalar och materiel för att kunna undervisa.

Södersjukhusets Bergrum
Här är en av dom salarna ,beläget i ett utav skeppen. Bakom den röda väggen fortsätter tunneln till ytterligare ett klassrum.

Södersjukhusets Bergrum
In till kammare 16 och Centralförrådet till berget.
Södersjukhusets Bergrum
Utrymningsväg från huvudtunneln. Bakom branddörren finns Gasdörr och Stötvådsdörr som ska skydda berget ,därav skyltarna.
Södersjukhusets Bergrum
Utrustning till sjukvården.
Södersjukhusets Bergrum
Inrymningstrappan från SJs gamla räls. Långt där nere finns en dörr som leder ut till järnvägen. Bakom kameran finns stötvågsdörren
Södersjukhusets Bergrum
Stötvågsdörren in anläggningen från järnvägen.
Södersjukhusets Bergrum
En annan vy av huvudtunneln.
Södersjukhusets Bergrum
Sareringsslussarna in till anläggningen från ambulansinfarten. Den sista gasgränden till vänster i bild.

Södersjukhusets Bergrum
En närmare titt på gasslussen. Bakom kameran leder en lång tunnel ned mot anläggningen.
Södersjukhusets Bergrum
Stötvågsdörren vid första inpasseringen till saneringsslussarna. När i golvet så vattnet kan rinna undan utan att man ska bli dyngsur om fötterna.
Södersjukhusets Bergrum
Saneringsdusch i saneringsutrymmet. Enbart kallvatten för att täppa till porerna i kroppen.
Södersjukhusets Bergrum
Indikeringslamporna vid gasdörrarna som visar statusen om dörren är öppen eller stängd.

Södersjukhusets Bergrum
Sängarna står uppradade för att kunna ta emot patienter ,eller i nuläget studerande som ska öva på sin utbildning.
Södersjukhusets Bergrum
Inzoomat i huvudtunneln. Den sträcker sig ett par tundra meter med lite lutning ned mot “SJ’s” ingång.
Södersjukhusets Bergrum
Från huvudentrén till bergrummet möts man av en stötvågsdörr innan man kan fortsätta in i sjukhuset.

Leave a Comment