Om kriget kom till Stockholm

Under en av Stockholms centrala kyrkogårdar finns ett utav landets största skyddsrum med uppdrag att skydda befolkningen från en eventuell kärnvapendetonation uppe på markytan. Under 1950-talet konstruerades majoriteten av befolkningsskyddsrummen där man dimensionerade anläggningarna efter de två bomber som föll under andra världskriget. Långt ned i djupet möts man av detonationsportar på 35 ton, vilka ska försluta anläggningen från omvärlden. Anläggningen är uppdelad på två våningsplan och har inrymningsvägar från flera platser runt om i Klarakvarteren.


Vi stod nere i slutet av de stora inrymningstrapporna i bergrummet, blickade uppåt och kunde inte riktigt se slutet på dem. Vi stod tysta en stund och tittade fascinerande på trapporna och de tjocka ståldörrarna, tystnaden gjorde sig påmind. Våran uppmärksamhet avbröts av en lätt vibrerande känsla under våra fötter som succesivt kom att stiga i i intensitet. Vibrationerna kompletterades med ett dovt dånande ljud under några sekunder för att sedan upphöra. Vi insåg väl rätt snart att det var tunnelbanan som hördes ,men att stå här nere och uppleva känslan tillsammans med det dova ljudet var annorlunda mot om man befunnit sig på marknivå. Man kände sig ganska liten även då vi hade över 15 meter bergtak ovanför våra huvuden. I en skarp situation när tryckvågen söker sig ned i tunnlarna hoppas man att detonationsportarna klarar det syfte som de byggdes för.

IMG_9128

Det finns rykten som menar att man ska kunna ta sig ner till skyddsrummet under den stora trappan vid Sergelstorg. Man ska då alltså plocka bort sektioner av trappan och ingång mot underjorden ska blotta sig. Nog för att det finns flera stora ingångar i form av trappor till skyddsrummet, men detta rykte är något som inte stämmer överens med hänvisning till ritningar över anläggningen. En del folk säger sig även veta att skyddsrummet under Klara kyrka mynnar ut i de olika tunnelsystem som finns under Stockholms innerstad. Delar av regeringen sägs också skulle inhysas här som en tillfällig tillflyktsort under kalla kriget (Hjak.se, 2012). Stämmer detta är det nog inte omöjligt att det finns en separat gång mellan skyddsrummet och andra delar, dolt från vissa ritningar. Om detta sistnämnda stämmer är högst oklart.

Redan under andra världskriget påbörjades byggnation av större skyddsrum beläget under markytan. Hötorgets skyddsrum var ett utav de första större befolkningsskyddsrum som byggdes i Stockholm. Hötorgets skyddsrum var dock inte skyddad mot kärnvapen på samma sätt som de resterande fyra bergrumanläggningar som anlades med början på 50-talet.

Det var flera faktorer som resulterade i att man ville bygga på djupet i Stockholm på den tiden. Dels var parkeringsbristen i staden stor på grund av det stora antalet fordon som dagligen registrerades, men dels det faktum att kärnvapenhotet växte sig allt större och man kunde inte utesluta att Sverige kunde bli drabbad av en attack. Stockholm var en av städerna som befarades bli anfallet av de kraftfulla kärnvapnen som öst tillhandahöll (krisinformation.se, 2021).

För att kunna tillgodose de båda problemen byggdes alltså stora skyddsrum långt under markytan som i fredstid kunde tjäna som parkeringsgarage åt de bilar som annars blockerade gatorna på ytan. Finansieringen av anläggningen gjordes möjlig genom att använda utrymmet till garage i fredstid (krisinformation.se, 2021). Om höjd beredskap och krig skulle infinna sig kunde dessa enorma skyddsrum tillsammans kunna inhysa upp emot 50 000 personer samtidigt runt om i stadens centrum, beräknat på ytan per person som gällde vid den tid de byggdes.

Klara skyddsrum
Innanför stötvågsdörrarna vid en av trapporna. Rattarna används för att öppna dom tunga dörrarna. Till höger utanför bild finns gasdörrarna.

Klara Skyddsrum – fullträffsäker anläggning

Skyddsrummet under Klara kyrka stod klart år 1960 efter sex års byggnation. Anläggningen klassades som fullträffsäker mot bomber upp till 500kg. Anläggningen byggdes med fem inrymningsvägar där tusentals personer skulle rusa ned för att söka skydd bakom detonationsportarna. Skyddsrummet är uppdelat på två våningsplan och med en skyddsyta på 6 650 kvadratmeter och har idag kapacitet för upp till 8 000 personer, vilket gör denna anläggning till en av de största i Stockholm. När skyddsrummet stod klart 1960 var maxkapaciteten 15 000 personer, vilket berodde på att ytan per person var mindre. Skyddsrummet kunde även inredas för att husera mer permanent plats åt skyddssökande. I upp till en månad skulle 4 300 personer kunna bo i anläggningen. (Krisinformation.se, 2021).

“Befolkningsskyddsrum skall utföras så, att de motstår ett övertryck av minst 10 atmosfärer.”

Skyddsrummet är självförsörjande vad gäller elkraft och vattenförsörjning. En djupborrad brunn för dricksvatten finns tillgodo för att kunna förse de skyddssökande med rent vatten. Om det ordinarie elnätet bryts finns fem kraftaggregat som vardera levererar 80 kilowatt effekt. Ett stort förråd med eldningsolja om 97 999 liter byggdes i ett separat utrymme som ska förse reservkraftaggregaten med drivmedel. Åtta stycken luftaggregat trycker in 24 000 m3 luft i timmen till skyddsrummets två våningar. Denna kapacitet är fullt nödvändig då en stor mängd människor i ett begränsat utrymme skapar oerhörda mängder värme (Hjak.se, 2012). Skyddsrummet fick en luftreningsanläggning som kunde återcirkulera luften i utrymmet utan att behöva ta in luft från utsidan (krisinformation.se, 2021). Lagringsutrymmen för 145 000 kg is kompletterades till ventilationsanläggningen som ska hjälpa till med nedkylningen.

Anläggningen moderniserades så sent som 1992 för att kunna tillgodose de nya skyddskraven som ställdes. Ett kärnvapen med dagens kraft skulle med stor sannolikhet rasera det mesta i sin väg, även konstruktionen på detta skyddsrum. Skyddet mot kemiska stridsmedel och gaser som skyddsrummet har bör i teorin idag fungera precis som det var tänkt när anläggningen byggdes.

Läs även: Sveriges största skyddsrum

Läs även: Hötorgets skyddsrum

Läs även: Kärnvapenskyddet under kyrkogården

Läs även: Katrineholms atomskydd

 

Klara skyddsrum
1. Station T-Centralen, 2. Inrymning från Drottninggatan, 3. Inrymning från Vasagatan, 4. Bilramp, 5. Maskinhus, 6. Skyddsrummet, 7. Hiss. Foto: http://norrmalm.myor.se/studier/skyddsrum-under-norrmalm.html

Stötvågsrunnel
Infartstunneln med infart till de båda våningsplanen. Efter den branta tunneln tar vägen en skarp sväng.
 
Här är två av dom detonationsportar som finns på det övre planet. 35 ton stycket väger dom breda betongfyllda portarna. Till höger i bild ser man en bit utav stötvågstunneln som ska ta upp det mesta av kraften från ett kärnvapen.
Här är två av de detonationsportar som finns på det övre våningsplanet. 35 ton stycket väger de breda betongfyllda portarna. Till höger i bild ser man en bit utav stötvågstunneln som ska absorbera merparten av kraften från en luftstötvåg.
Viktigt! Vid beredskap eller när anläggningen är i skyddsdrift så finns utvalda portar som "eftersläntare" kan ta sig in genom med hjälp av en gassluss på andra sidan.
När anläggningen är i skyddsdrift finns utvalda “eftersläntarslussar” som skyddssökande kan använda för att ta sig in i skyddsrummet.

 

En utan dom enorma trapporna som sträcker sig upp till ytan. Högst upp i början av trappan syns ingenting förutom en vägg ,som ska demonteras i kris och göra trappan användbar.
En utan de enorma evakueringstrapporna som sträcker sig upp till ytan. Högst upp finns en vägg som ska demonteras vid höjd beredskap och därigenom göra trappan användbar.
Hiss finns tillgängligt för att ta sig upp och ner i berget. Här är den korridor som leder in till en utav stötvågstunnlarna på översta planet.
Hiss finns tillgängligt för att ta sig upp och ner i berget. Här är den korridor som leder in till en utav stötvågstunnlarna på övre våningsplanet.
Givetvis ska gasdörr samt stötvågsdörr finnas mellan hiss och skyddat utrymme. Stötvågsdörr närmast i bild.
Tunneln mellan hissen och det skyddade utrymmet avgränsas av stötvågs- och gasgränser. Stötvågsdörr närmast i bild.
Gasdörrarna på rad på nedersta planet. På andra sidan finns stötvågsdörrarna. Det finns ett antal gasdörrar ,lägg märke till numreringen.
Gasdörrar på rad på nedre våningsplanet. På den bortre sidan finns stötvågsdörrarna. Notera numreringen på dörrarna.
Trappor ned till översta planet. Här var det mäktigt att befinna sig och tystnaden var överlägsen ,tills tunnelbanan gjorde sig märkt. Trapporna är byggda ovanpå varandra ,alltså så ser våningen under lika ut som denna.
Trappor ned till övre våningsplanet i skyddsrummet med stötvågsgräns. Det var mäktigt att befinna sig i denna del av anläggningen. Under denna avsats finns trappor och stötvågsgräns till det nedre våningsplanet.
Självförsörjande anläggning ,och därmed vatten som är riktigt rent direkt från borrad brunn.
Anläggningen är självförsörjande och kan därför förse de skyddssökande med vatten direkt från den borrade brunnen.
Innanför stötvågsdörrarna vid en av trapporna. Rattarna används för att öppna dom tunga dörrarna. Till höger utanför bild finns gasdörrarna.
Innanför stötvågsgränsen vid en av trapporna. Rattarna i betongen används för att öppna de tunga dörrarna. Till höger utanför bild finns gasgränsen.
Ett gäng gamla övertrycksventiler som har gjort sitt. Dom ser ut att vara i rätt dåligt skick..
Ett gäng gamla övertrycksventiler som fick lämna plats åt de nya, troligtvis vid renoveringen 1992.
Evakueringstrapporna till understa våningen. Över denna går en trappa som leder in i översta våningen.
Evakueringstrapporna till nedre våningplanet. Över denna går en trappa som leder in i övre våningplanet.

Källor

Hjak. (2012). “atomgaraget under Klarakyrkan”. Atomgaraget under Klarakyrkan | Kalla krigets historia (hjak.se)

Krisinformation. (2021). “följ med ned i ett av Sveriges största skyddsrum”. Följ med ner i ett av Sveriges största skyddsrum – Krisinformation.se

Leave a Comment