Visningar och arrangemang

Här under listas kommande visningar och event som arrangeras av GlömdHistoria. Till dessa kan man anmäla sig genom att klicka på den aktuella länken. Även event som arrangeras av annan arrangör kan komma att listas.


Aktuella visningar:

Drivmedelsanläggning i Nässundet

Ledningscentral Misteln – Hemliga besök

AW/ Pubkväll Stockholm – Hemliga besök

Specialguidning Rindö med f.d officer – Hemliga besök

Tur med Robotbåt Ystad – Hemliga besök

Urval av tidigare visningar:

HC Enköping

DC Kunsör

Stabsplats Duvan

DC Oxelösund

Femörefortet

RRGC Rockan


Har du tips på en plats/anläggning som skulle vara intressant att besöka, skicka gärna detta till kontakt@glomdhistoria.se.

  •  Individ ska vid delning av egna bilder och information ange GlömdHistoria som arrangör. Exempel: GlömdHistoria anordnar visning på objekt där individ tar kort för eget bruk. Delar individen dessa bilder på ex. Facebook, instagram ska Glömdhistoria skrivas med i textstycke som arrangör för besöket.