Ovanjorda Depån

En känt övergiven plats i Västerås som folk ofta besöker av Bergrumolika anledningar. Riktigt förfallet och nedklottrat samt att olika hyresgäster ständigt flyttar in och ut. Känslan av att det är övergivet är stor och även känslan att vistas här är ganska häftig när mörkret börjat lägga sig. Detta låg nere vid Västerås oljehamn tillsammans med de andra stora industrifastigheterna

Västerås har haft en ganska omfattande depå gällande lagring av olika drivmedel. Lagringen har då gjords i cisterner på markytan men även i stora bergrum i anslutning till hamnen. Transporten av drivmedel kom vanligtvis till hamnen med fartyg men tåganslutning fanns tillgängligt. Det har funnits flera stora företag som huserat på området ,bl.a OKQ8 som berättar att deras kapacitet är 80.000 m3. Nynäs, NB och Preem är tre andra företag som har verksamhet på området.

I Västerås oljehamnen fanns en övergiven fastighet med en huvudbyggnad som innehöll ett par stora rum där man hade förråd ,samt en kontorsdel i två plan. En stor asfaltsplan med lastbilspåfyllning som omger framsidan på huset och på baksidan fanns sex cisterner av olika storlekar som också står övergivna till stor del.

Detta har använts tillsammans med cisternerna som tillhör fastigheten för bl.a oljelagring åt staden. Beredskapsdepån i ett gigantiskt bergrum ligger inte långt ifrån denna övergivna plats, där man förvarade olika drivmedel främst under kalla kriget. Bergrummet är idag i drift.

 

Övergiven

Den stora övergivna byggnaden på området innehöller endast skräp och skrot. Taket hade på många ställen börjat givit vika och isolering hängde ner, inte en sån säker plats trots allt. Rörstumpar och kabelisolering låg lite varstans, koppartjuvar som säkerligen varit i farten.

Det mesta på byggnaden var förstört på något sätt. Där inne såg man olika tecken på att någon tidigare har bott. Det måste vara riktigt hemskt då det inte längre fanns något fönster och kylan trängde sig på, som inte kan vara så lockande. Det ena besöket gjordes i november och temperaturen sjunkte rätt lågt när solen inte tittade fram. När någon hyresgäst ville vara för sig själv så använde man en kätting och tygtrasor i ett försök att få lås på dörren.

Mellan allt ogräs som börjat växa upp genom asfalten på körplanen fanns det ett antal stationer med röranslutningar där lastbilarna skulle fördela petroleumet eller additiverna (vilket är tillsatserna som behövs) . Här låg också en stor skylt med företagstexten till fastigheten. Det mesta av husets fasad var täckt av klotter som folk genom åren har målat.

Baksidan av tomten var lika övergiven och igenvuxen med buskar och annan vegetation. Ett par av de stora cisternerna som tillhörde fastigheten användes fortfarande till olika ändamål medans majoriteten stod helt tomma. Ekot som uppstod inne i de tomma cisternerna var enormt och ljudet hördes länge upp med väggarna. Från området gick långa rör ner mot vattnet och de kajplatserna för båtar som kom med oljeleverans. Men denna fastighet var bara en bråkdel av vad som fortfarande finns kvar i hamnen.

Idag är denna övergivna plats rivet sedan en liten tid tillbaka. Vad som kommer ske nu på platsen är oklart men med tanke på att beredskapstänket är åter tillbaka så finns nog möjligheten att någon nyare anläggning med liknande funktion byggs på platsen. Besöket gjordes för några år sedan, en stund innan man tagit beslut om att riva fastigheten. Man har redan byggt nya cisterner på området och tagit bergrummet i drift igen.

—02/11 Ett nytt besök

English

A famous place in Västerås that people frequently visit for various reasons. Rather dilapidated and scribbled as well as different tenants are constantly moving in and out.

In the area, there is a building with a few large rooms where they had storage, as well as an office area on two levels. A large asphalt plan with truck filling pipes surrounding the front of the house and at the back there are six tanks of different sizes.

This has been used in conjunction with cisterns belonging to the property for storing oil to the city. Preparedness depot in gigantic caverns located not far from this place, where they kept different fuel and oil during the cold war.

Leave a Comment