Post Tagged with: "försvar"

Den övergivna krutfabriken

Den övergivna krutfabriken

Det övergivna Andra världskriget tog fart och Sveriges försvar var inte starkt nog att kunna hålla tillbaka en fiende. Man började rusta upp och beredskapen blev allt bättre och bättre ,byggde anläggningar av olika slag både ovan mark men även djupt nere i bergen. Detta berg tillsammans med anläggningen ovan […]

Read More

Det enda skyddet om bomben föll

Det enda skyddet om bomben föll

MARIABERGETS BERGRUMSANLÄGGNING Står man utanför huvudporten till anläggningen så ser det kanske inte värst imponerande ut. Men innanför plåtdörren så finns en helt annan värld som är unik i sitt slag. Längs den långa nedåtsluttande tunneln skulle man i panik rusa ner och inte veta vad som var påväg att […]

Read More

Minstationen

Minstationen

Minstationen Kustförsvaret har alltid varit viktigt för att kunna skydds oss mot en invasion via vattnet. Försvaret som är uppbyggt kring kusten var riktigt stort och antalet anläggningar och militära installationer var  många. Från det minsta skyttevärn till stora fasta kustartillerianläggningar (KA) med flera pjäser byggdes upp längs kustremsan riktat mot […]

Read More

Den hemliga Bascentralen

Den hemliga Bascentralen

BasC Varje flygbas behövde en säker(fortifikatorisk) plats där det mesta skulle kunna skötas ifrån i ofred. Detta var en Bascentral (BasC) till en av landets alla militära flygplatser. Det är vid utbyggnaden av Bas90 systemet som en fortifikatorisk skyddad central som på tal för att ta hand om Basbataljonen och dess […]

Read More

Bodens fästning – Sveriges guldreserv

Bodens fästning – Sveriges guldreserv

Degerbergsfortet var en del av Bodens Fästning och togs i bruk 1908. Fortet var byggt för att klara en längre belägring. Här fanns logement och mässar, eget kraftverk, en djupborrad brunn och sjuksalar till den drygt 500 man stora besättningen. Bestyckningen utgjordes av tolv kraftfulla kanoner med en kaliber på […]

Read More