Ingången till högra inslaget. Här syns en provisorisk port som har monterats. Spåren in till berget är nästan helt igenväxta ,men dom finns kvar än. Här ser man tydligt höjden på porten.

Leave a Comment