Övergivna bergrummet

Bergrummet som förmodligen byggdes någon gång på 40-talet ligger beläget en bit utanför citykärnan ,invid ett gammalt regemente som nu är nedlagt sedan lång tid tillbaka. En tidigare viktig industri fanns även på området och detta bergrum ska ha agerat skyddsrum åt personalen under en större kris. Idag är skicket för bergrummet betydligt sämre än tidigare.

Invid den större vägen skymtar betongväggarna som leder in mot ingången till berget. Vegetationen är tät här på sommaren och det är inte helt lätt att lägga märke till inslagsdelen om man inte är uppmärksam. Innanför den betongvägg som nu har ersatt dörren finns en trappa som leder ner i berget. Tillsammans med den finns även en typ av hiss för att kunna frakta ner materiel av olika sorter som är för tungt för att hanteras via trappan. Förutom denna finns ytterligare ett par ingångar som är stora nog att få in en stor mängd folk under kort tid.

En bit upp i skogen syns spåren av den stig som leder upp mot den andra stora ingången till berget. Man känner den unkna doften redan på avstånd, lukten av mögel och instängd blöt sten. Trappan här sträcker sig långt ner i mörkret innan en liten stötvågstunnel tar vid. På denna nivå finns ståldörrar som leder in mot de övre våningsplanet som är skapligt stort och som kan inrymma en större mängd människor. Ventilationsaggregaten står kvar, rostiga och i ett dåligt skick. Men dom fungerar att veva igång och ett dånande ljud tar vid runt om i bergrummet. Längre bort på detta våningsplan finns flera rum som tidigare varit dass för de skyddssökande.

Utöver de så består det av en stor lokal som är anpassad för att få in så mycket folk som möjligt från den stora industrin i närheten. Bergrummet är skyddat av tjockare ståldörrar in mot vardera våningsplan. Innanför finns gasgränser med ytterligare ståldörrar som är utrustad med gummilister för att motverka stridsgaser att ta sig in i skyddade delen av berget. Övertrycksventiler tyder även på att man valde att säkra berget mot stridsgaser.

Går vi tillbaka till den lilla stötvågstunneln och de ståldörrar som fanns. Bergrummet fortsätter nämligen ned ytterligare en våning via breda trappor, som löper ner mitt emot ståldörrarna. Fyra(4) meter breda trappor leder ner ytterligare en våning där man ska vara i skydd från bomberna som regnar på ytan. Tyvärr är detta våningsplan fullt av vatten så det man ser är endast trappan och några rör som slingrar sig ner i djupet. Troligtvis är det vattenfyllda våningsplanet lika stort som det övre, runt 600Kvm. Kanske kan man i framtiden se hur undre våningen ser ut ,om den någonsin töms på vatten vill säga. Enligt flera källor ska en brandslang varit ansluten från en närliggande bensinstation till den närmsta ingången till bergrummet under en lång tid, vilket kan tyda på att man försökt fylla utrymmet. Andra rykten säger även att det ska vara flera våningar som är vattenfyllda.

Många tecken tyder på att bergrummet byggdes någon gång under tiden då andra världskriget härjade och då man verkligen började rusta upp totalförsvaret. Det finns ingenting i bergrummet som visar på en kärnvapensäker konstruktion och därför bör den ha byggts på senast 40-talet. Flera försök och sökningar har gjorts efter dokument som skulle kunna avslöja mer ingående information om bergrummet, men utan resultat.

Bergrum
Här står vi i korsningen mellan våningarna. blickar man vänster i bild ser man en lika bred trappa som leder ner mot den vattenfyllda våningen ,som förmodligen utgör den större delen av detta bergskyddsrum.

Bergrum
Mittengången som leder ner i anläggningen. Ett försök till plombering ,men inte med lyckat resultat. Innanför så finns branta trappor som skulle leda ned folket mot skyddet.
Bergrum
Men blickar vi vänster efter första trappan så kommer vi fram till första skyddsdörren in till bergets första våning som sedan följs av en en gasdörr och sedan en lång mörk korridor med förråd och toaletter på höger sida.
Bergrum
Hyfsat stort och fuktigt berg. Här är vi inne i den korridor som löper genom anläggningens första våning. Bakom kameran fortsätter huvudkorridoren vidare en bit in i berget.
Bergrum
Handdriven ventilation ,fast i ett ganska dåligt skick ,men den fungerade faktiskt!
Bergrum
Ett rum i anslutning till den långa korridor som finns. Förmodligen använt som förråd och förvaring av något slag.
Bergrum
Det finns som sagt många mindre rum för olika ändamål i berget. Notera bultarna i taket som ska göra berget stabilare.
Bergrum
I slutet av huvudkorridoren på första våningen ,blickar mot torrdassen och fortsätter man förbi dom så kommer man slutligen till inslag/ingång nr 3.
Elskåp av äldre modell med telefonuttag. Man måste ju ha kontakt med omvärlden när man sitter fast nere i ett berg då kriget bryter ut på ytan.
Kedjerökning? Verkar vara många som kommer ner och lämnar sina saker och går vidare.
Självförsörjande med vatten och egen brunn.
Mot lilla ingången/utgången.
Bild tagen från lilla ingången (nr 3) inåt mot själva skyddsutrymmet.
Stora korridoren sett från andra hållet med ventilationsaggregat mitt i bild.
Ventilation och vattenränna i golvet. Nu idag står delar av våningen under vatten.

Leave a Comment