Ledningscentralen Arthur

Civilförsvarsstyrelsen behövde precis som militären ett skyddat ställe att kunna spendera tid i utom fara för bomber och gaser. Just därför byggde man skyddade anläggningar runt om i hela landet där man skulle i krig kunna styra samhällets viktigaste funktioner.

IMG_3439

 Det finns givetvis olika storlekar på sådana anläggningar och skyddsklassen som anläggningarna har kan också variera kraftigt. Dom ligger/låg också nära till staden eller tillochmed inne i staden då dom arbetande måste kunna ta sig dit snabbt. Men platsen där dom byggdes på är nästan alltid skymd från vägen för att vara osynlig ,men undantag finns alltid.

Men det dom flesta anläggningarna har gemensamt är egenborrad brunn med vatten samt reservkraftverk som ska driva anläggningen med el om övriga elnätet slås ut. Skydd mot EMP finns också i vissa modernare anläggningar då man klädde in hela anläggningen i stål för att motverka att elektroniken skulle slås ut.

 

Många modernare LC ligger skyddade djupt ner i Sveriges urberg och ska tåla en kärnvapenladdning med direktträff ,men naturligtvis finns undantag. Ofta hade man en lång tunnel som tryckvågen skulle slå ut sig själv i ,medans anläggningen byggdes i tvär vinkel åt antingen vänster eller höger. Väl därinne fanns en gassluss man var tvungen att passera innan man kunde kliva in i den gjutna byggnaden ståendes på fjädrar för att motverka skakningar från berget vid detonation.

Finns inte berg i närheten så grävde man helt enkelt en stor grop i marken och byggde en bunker med samma likvärdiga skydd mot bomber och gaser som ett bergrum hade.

Nuförtiden så har dom flesta ledningscentraler tagits ur bruk p.g.a att hotbilder ser annorlunda ut idag ,och även för att kostnaderna för att driva dessa anläggningar är ganska dyrt. Många centraler säljs på auktion till privatpersoner eller företag som vill driva sin egen verksamhet därinne ,men det finns fortfarande ett par som fortfarande är aktiva.Den här anläggningen ligger beläget en bit ut i skogen och har ett gott skydd mot vapen av många olika styrkor samt skydd mot gasattacker ,som anläggningar av denna typ ska klara av.

Nyköping

Detta är då Huvudcentralen för Civilförsvaret i Nyköpings kommun och byggdes 1958 till en atomsäker anläggning ca 20 meter under Långbergets hjässa. Granne med detta är stadens vattentorn.

1987 byggdes ytterligare en ingång i berget för att göra säkerheten bättre för dom arbetande ifall en attack skulle blockera en utav tunnlarna. Anläggningen följer den standardkonstruktion som dom flesta Ledningscentraler byggda i berg har.

Videoklipp där reservkraften testas.

Gassluss
Duscharna som används för att spola av partiklar och farliga ämnen från kroppen som inte ska med in i anläggningen. Kallvatten används då det får bl.a porerna att dra ihop sig så att inte det skadliga ska tränga in i kroppen.

HC Nyköping
Väl inne i anläggningen finns en lite reception och lite kontrollknappar till anläggningen
Ledningscentral Arthur
Telefonerna står uppradade bredvid OP-rummet.
Ledningscentral
Kontrollpanel för b.l.a VMA.
Bergrum
En äldre kontrollpanel.
Civilförsvar
Inredningsskiss över anläggningen.
Ordersal
I ledningsrummet finns utrymme och materiell till att kunna ge olika ordrar och kunna leda verksamheten.
Toalett Bergrum
Hygienutrymmen i flertalet måste finnas för att snabbt kunna tillgodose dom behov som finns.
Kök Bergrum
Det lilla köket som ligger intill matsalen. Det var tänkt att man skulle få mat från utsidan av berget ,därför är köket inte större dimensionerat.
Civilförsvaret
En karta hängandes i Ordersalen med olika scenarion över Bl.a Stockholm.
Ledningscentral
I ordersalen finns även här flertalet telefoner ståendes redo.
Ledningscentral
In mot gasslussen i den äldre ingången till anläggningen.
Civilförsvaret ledningscentral.
Luckan leder in till rummet för drivmedel. Den stora dörren till höger längre bort leder in till kraftaggregatet och följer man korridoren hela vägen så kommer man slutligen in till Huset.
Ledningscentral
Den ena stötvågsdörren in till Ledningscentral från den äldre ingången.
Övertrycksmätare
En övertrycksmätare ligger i sin kartong.
Under jord Ledningscentral
En tablå över anläggningen vid entrévåningen.
Ledningscentral Civilförsvaret
Dom olika lamporna som visar situationläget just nu.
ledningscentral Civilförsvaret.
Efter grovsaneringen med dusch kommer man in till själva gasslussen vid den nya ingången. Övertrycksventiler och gasdörr.
Gassluss
Blickar ner mot själva anläggningen från gasslussen med den sista skyddande dörren. Luckan till vänster används till att trycka in ren luft i slussen så att den orena luften tillslut är ute ur slussen.

Nyköping bergrum
Grovsaneringen innan man kommer in i gasslussen. Bakåt i bild fortsätter tunneln mot utgången och markytan.
Stötvågstunnel
Stötvågsgränsen i den nya ingången till anläggningen. Bakom i bild är grovsaneringen samt första dörren till gasslussen.

Leave a Comment