Framskjuten Enhet (FE)

Civilförsvaret behövde skyddade platser att kunna uppehålla sig vid som låg centralt i städerna som blev berörda. Dessa byggdes både som en bunker men även utsprängt i berg. Man ville komma snabbt till dom drabbade områdena men då vägar och annan viktig infrastruktur kunde ta skada vid ett attentat behövdes dessa finnas utplacerade centralt med personal från räddningstjänsten som snabbt kunde agera.

Härifrån skulle man leda och samordna uppgifter som i en krissituation skulle kunna kräva. Det finns flertalet olika varianter på Framskjutna Enheter där storleken och funktion kan variera. Det finns stora bergrum där räddningstjänsten har placerat flertalet av sina fordon för skydd mot eventuella attacker.

Exempel på större enheter som kan vara värda att nämna är Pionen på Södermalm och Liljan som är placerad i Bromma. Där har man fordonsskydd  för flertalet brandbilar samt en skyddad Ledningscentral där man kunde arbeta med ett skapligt skydd mot stötvågor samt gasattacker.

När det gäller denna Enhet så är den endast byggd som en diskret bunker med en ingång som inte utmärker sig värst mycket alls. Den har samma likvärdiga skydd mot attacker likt ett bergrum som var krävet vid byggnationen. Taket till bunkern är gjutet i flera lager och har en tjocklek på 1,6m ,vilket är rätt mycket. När brandstationen som ligger i närheten byggdes tillsammans med sin egna nya Central så har denna inte används lika mycket.

Tack till Richard och Fortifikation-Väst som anordnade denna visning.

 

Civil Defence had fortifieded places to dwell on that was central in cities who became involved. These were built as both a bunker but also blasted into the mountain. They wanted to come quickly to judgment affected areas then roads and other critical infrastructure could be damaged in an attack needed these are deployed centrally with staff from the emergency services that could quickly take action.

From here, they would lead and coordinate tasks thay a crisis situation would require. There are several different variants of the advanced units where size and performance may vary. There are large caverns where emergency services have placed the majority of their vehicles for protection against possible attacks.

Examples of larger units that may be worth mentioning is Pionen in Södermalm and Liljan, which is located in Bromma. There they have vehicle protection for the majority of fire trucks and a protected Command center where you could work with a reasonable protection from shock waves and gas attacks.

As for this unit, it is only built as a discrete bunker with an entrance that does not stand out very much at all. It has the same equivalent protection against attacks like a rock shelter that was the requirement in the construction. The roof of the bunker is cast in multiple layers and has a thickness of 1.6 m, which is quite a lot. When the fire station located nearby was built with his own new Central as this one  ,it is not used as much.

 

Bunker Framskjuten Enhet
Den lilla matsalen med sin blåa färg som ska ge en mer lugnare närvaro i anläggningen
Bunker Framskjuten Enhet
Saneringsutrymme och gasgräns innan man tillträder anläggningen.

Bunker Framskjuten Enhet
Logementsdelen i Bunkern. Här är det bäddat med tre på höjden och förankrat med gummiförankringar i tak för att kunna absorbera kraften från en stöt.
Bunker Framskjuten Enhet
Köket med sin typiska 70-tals färg. I skåpen finns fortfarande artiklar kvar obrutna i sin förpackning.
Bunker Framskjuten Enhet
Övertrycksmätare med ventil på väggen alldeles invid gasslussen. I skyddsdrift skall det vara ett övertryck i anläggningen.
Bunker Framskjuten Enhet
Pappershanddukar liggandes i ett utav skåpen i köket. Fint att se det så orört.

Bunker Framskjuten Enhet
En del av ventilationsanläggningen. Bra skick på samtliga delar och inget större slitage som fanns synligt.
Bunker Framskjuten Enhet
Innanför denna lilla skrubb finns dom tre övertrycksventiler som ska öppna sig när trycket i anläggningen passerat maxgränsen.
Bunker Framskjuten Enhet
Propplösare är alltid bra att ha när det kärvar lite i avloppet!
Bunker Framskjuten Enhet
Saneringsduschen i gasslussen innan man får passera in i anläggningen.
Bunker Framskjuten Enhet
Stötvågsdörren in till det skyddade utrymmet.
Bunker Framskjuten Enhet
Efter denna första stötvågsdörr finns ytterligare en till som även har skydd mot gaser.
Bunker Framskjuten Enhet
Ytterligare envy över matsalen.
Bunker Framskjuten Enhet
Nödutgång i logementsdelen. Här går ett schakt upp till markytan.
Bunker Framskjuten Enhet
Man jobbar i skift och när ena hälften av personalen är i tjänst ska resten vila. Att försöka ta vara på den lilla tid som finns till att sova är viktigt.

Bunker Framskjuten Enhet
Klädhängare och krokar i matsalen där ytterkläderna ska hängas upp. Om dom nu inte har blivit kontaminerade.
Bunker Framskjuten Enhet
I handboken för den Framskjutna Enheten finns mycket intressant att kika på.

IMG_4495

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *