Post Tagged with: "minstation"

Minstationen

Minstationen

Minstationen Kustförsvaret har alltid varit viktigt för att kunna skydds oss mot en invasion via vattnet. Försvaret som är uppbyggt kring kusten var riktigt stort och antalet anläggningar och militära installationer var  många. Från det minsta skyttevärn till stora fasta kustartillerianläggningar (KA) med flera pjäser byggdes upp längs kustremsan riktat mot […]

Read More