Post Tagged with: "Lurbo"

Den Militära Stabsplatsen

Den Militära Stabsplatsen

Försvarsområde/Militärområde. Militärområde Redan på tidigt 1800-tal började det planeras att dela in försvaret i olika militärområden och år 1833 fastställdes beslutet om att fem distrikt skulle skapas. Varje område ledes av en Militärbefälhavare. Över tiden omorganiserades dessa områden och namnen ändrades. Under hela 1800-talet såg det snarlika ut angående antalet […]

Read More