Föredrag 02 kommer handla om försvaret av Stockholm från vikingatiden och framåt men med koncentration till perioden 1940 – 1995. Hur försvaret var tänkt att fungera, vilka förband som sattes upp och vilka uppgifter de hade. Talare blir Thomas Roth. Han har en lång karriär inom försvaret och en bred kunskap om militärhistoria. Kortfattad personalia nedan:

Militär bakgrund: GU på K 3 som jägarplutonchef, vpl fänrik vid P 7, Ro/Kapten vid I 1. Underrättelseadjutant, underrättelsechef, stridsledningschef och nu återaktiverad vid Mellersta militärregionen. Civila delen: studier i juridik och historia i Lund, historia på FHS, nu fil mag. Personalchefsbefattning vid Luftfartsverket – Bromma, Statens försvarshistoriska museer/Armémuseum sedan -88, nu förste intendent med mycket brett ansvarsområde. Har författat fyra böcker om försvaret under kalla kriget. Ledamot av Krigsvetenskapsakademin m m.
Vi kommer självklart att hålla till i ett bergrum på Skeppsholmen.
Kvällen börjar kl 1700 med mingel. Föredraget börjar 1800 och beräknas pågå ca en timme samt avslutas med frågestund i ca 30 min.

Anmälan sker som vanligt via mail till:
info@jvm.nu
Ni kommer sedan få all nödvändig information i mail.
Skriv “F02 Fo44” i ämnesraden.
Behöver namn och telefonnummer till samtliga deltagare!
Kostnad: 150 kr pp

Ytterligare information: Facebook – Hemliga Rum