Om kriget kom till Stockholm

Ett bergrum under en av Stockholms centrala kyrkogårdar med uppdrag att kunna skydda befolkningen från kärnvapen på markytan. Genom en lång brant tunnel tar man sig ner i berget och mötts tillslut av detonationsportar på 35 ton. Anläggningen är uppdelad på två våningsplan och har ett flertal inrymningsvägar. Här ska man kunna leva försluten från omvärlden.


Vi stod vid dom stora inrymningstrapporna på översta plan ,blickade uppåt och kunde inte riktigt se slutet på dem. Tystnaden var total ,inte ett ljud kunde höras. Efter en kort stund så började hela berget skaka ,ett dånande ljud tog upp våran uppmärksamhet men upphörde efter bara några sekunder.

Nu var det som tur va bara tunnelbanan som hördes ,men känslan var lite annorlunda när man stod där nere. Ändå fast man har över 15 meter bergtak ovanför sitt huvud så kände man sig ganska liten. Om det vore allvar och en tryckvåg söker sig ner i tunnlarna så hoppas man verkligen att man sitter i säkerhet innanför detonationsportarna.

IMG_9128

Det finns rykten som säger att man ska kunna ta sig ner till skyddsrummet via den stora trappan vid Sergelstorg. Man skulle alltså då plocka bort sektioner av trappan och bakom skulle en ingång mot underjorden blotta sig. Det finns visserligen en del större ingångar till skyddsrummet, men detta låter som ett för stort projekt att snabbt kunna få till om en katastrof skulle inträffa. Många säger sig också veta att detta stora skyddsrum mynnar ut i många utav de olika tunnelsystem som finns under Stockholms stad. Med tanke på att en del av regeringen skulle kunna inhysas här under en kortade tid så är det nog inte omöjligt att det finns en separat gång mellan skyddsrummet och andra delar.

Man började redan under andra världskriget med att bygga större skyddsrum beläget under markytan. Hötorgets skyddsrum var ett utav de första större skyddsrum som byggdes i Stockholm. Denna var dock inte skyddad mot kärnvapen på samma sätt som de resterande fyra(4) bergrum som anlades med början på 50-talet. Det var många faktorer som resulterade i att man valde att bygga på djupet i Stockholm på den tiden. Dels så var det parkeringsbrist i staden då ett stort antal fordon registrerades dagligen vilket medförde smått kaos på vägarna. Den andra stora faktorn var att kärnvapenhotet växte sig allt större och större och man befarade att Sverige kunde bli drabbad av en attack.

För att försöka tillgodose de båda problemen så byggdes alltså stora skyddsrum långt under markytan som i fredstid kunde agera parkeringsgarage åt de bilar som annars blockerade gatorna på ytan. Om det väl skulle bli krig så skulle dessa enorma skyddsrum tillsammans kunna inhysa upp emot 50.000 personer samtidigt runt om i stadens centrum.

Ett annat problem som stadsdelen Norrmalm hade var att skicket på fastigheterna i området började bli dåliga och en större renovering var nödvändig. Just detta skyddsrum var något nyare och stod klart i början på 60-talet tillsammans med Skravelbergets skyddsrum som då är några hundra Kvm större än det i denna artikel.

Klara skyddsrum
Innanför stötvågsdörrarna vid en av trapporna. Rattarna används för att öppna dom tunga dörrarna. Till höger utanför bild finns gasdörrarna.

Klara Skyddsrum – Fullträffsäker anläggning

Skyddsrummet stod klart 1960 och klassades som fullträffsäker mot bomber upp till 500kg. Via fem inrymningsvägar tar man sig ner till skyddet där flera tusen personer skulle kunna känna sig säkra. Uppdelat på två plan och med en skyddsyta på 6300kvm gör denna anläggning till en av de större i denna stad.

Anläggningen moderniserades så sent som 1992 för att kunna tillgodose de skyddskrav som ställs idag. En atombomb med dagens storlek och kraft skulle säkerligen slita sönder allt i sin väg ,även här nere. Men skydd mot kemiska stridsmedel och gaser duger skyddsrummt mycket bra till. Som sagt så väger detonationsportarna 35 ton vardera och är säkerligen över en meter breda. Nya övertrycksventiler och gummilister till gasdörrarna finns i anläggningen.

Befolkningsskyddsrum skall utföras så, att de motstår ett övertryck av minst 10 atmosfärer.

Anläggningen är också självförsörjande ,alltså så har den egen brunn och dricksvatten. Till elförsörjningen finns fem kraftaggregat som kan leverera 80 Kw vardera. Ett stort oljeförråd samt bränsle på 93m3 finns installerat för att kunna driva aggregaten. Åtta stycken luftaggregat trycker in 24.000 m3 luft i timmen till dom två våningarna. Det blir väldigt varmt när tusentals personer vistas i samma utrymme, därför behövs frisk och sval luft som tillgodoser att klimatet är godkänt i skyddsrummet. Till detta har man därför stora lagringsutrymmen för 145.000 kg is som skulle hjälpa till med kylningen.

Läs även: Sveriges största skyddsrum

Läs även: Hötorgets skyddsrum

Läs även: Kärnvapenskyddet under kyrkogården

Läs även: Katrineholms atomskydd

 

Klara skyddsrum
1 Station T-Centralen, 2 Inrymning från Drottninggatan, 3 Inrymning från Vasagatan, 4 Bilramp, 5 Maskinhus, 6 Skyddsrummet, 7 Hiss. Foto: http://norrmalm.myor.se/studier/skyddsrum-under-norrmalm.html

Stötvågsrunnel
Infartstunneln med infart till båda våningsplanen. Efter den branta tunneln tar vägen en skarp sväng ,som då syns i bilden.
 
Här är två av dom detonationsportar som finns på det övre planet. 35 ton stycket väger dom breda betongfyllda portarna. Till höger i bild ser man en bit utav stötvågstunneln som ska ta upp det mesta av kraften från ett kärnvapen.
Här är två av dom detonationsportar som finns på det övre planet. 35 ton stycket väger dom breda betongfyllda portarna. Till höger i bild ser man en bit utav stötvågstunneln som ska ta upp det mesta av kraften från ett kärnvapen.
Viktigt! Vid beredskap eller när anläggningen är i skyddsdrift så finns utvalda portar som "eftersläntare" kan ta sig in genom med hjälp av en gassluss på andra sidan.
Viktigt! Vid beredskap eller när anläggningen är i skyddsdrift så finns utvalda portar som “eftersläntare” kan ta sig in genom med hjälp av en gassluss på andra sidan.

 

En utan dom enorma trapporna som sträcker sig upp till ytan. Högst upp i början av trappan syns ingenting förutom en vägg ,som ska demonteras i kris och göra trappan användbar.
En utan dom enorma trapporna som sträcker sig upp till ytan. Högst upp i början av trappan syns ingenting förutom en vägg ,som ska demonteras i kris och göra trappan användbar.
Hiss finns tillgängligt för att ta sig upp och ner i berget. Här är den korridor som leder in till en utav stötvågstunnlarna på översta planet.
Hiss finns tillgängligt för att ta sig upp och ner i berget. Här är den korridor som leder in till en utav stötvågstunnlarna på översta planet.
Givetvis ska gasdörr samt stötvågsdörr finnas mellan hiss och skyddat utrymme. Stötvågsdörr närmast i bild.
Givetvis ska gasdörr samt stötvågsdörr finnas mellan hiss och skyddat utrymme. Stötvågsdörr närmast i bild.
Gasdörrarna på rad på nedersta planet. På andra sidan finns stötvågsdörrarna. Det finns ett antal gasdörrar ,lägg märke till numreringen.
Gasdörrarna på rad på nedersta planet. På andra sidan finns stötvågsdörrarna. Det finns ett antal gasdörrar ,lägg märke till numreringen.
Trappor ned till översta planet. Här var det mäktigt att befinna sig och tystnaden var överlägsen ,tills tunnelbanan gjorde sig märkt. Trapporna är byggda ovanpå varandra ,alltså så ser våningen under lika ut som denna.
Trappor ned till översta planet. Här var det mäktigt att befinna sig och tystnaden var överlägsen ,tills tunnelbanan gjorde sig märkt. Trapporna är byggda ovanpå varandra ,alltså så ser våningen under lika ut som denna.
Självförsörjande anläggning ,och därmed vatten som är riktigt rent direkt från borrad brunn.
Självförsörjande anläggning ,och därmed vatten som är riktigt rent direkt från borrad brunn.
Innanför stötvågsdörrarna vid en av trapporna. Rattarna används för att öppna dom tunga dörrarna. Till höger utanför bild finns gasdörrarna.
Innanför stötvågsdörrarna vid en av trapporna. Rattarna används för att öppna dom tunga dörrarna. Till höger utanför bild finns gasdörrarna.
Ett gäng gamla övertrycksventiler som har gjort sitt. Dom ser ut att vara i rätt dåligt skick..
Ett gäng gamla övertrycksventiler som har gjort sitt. Dom ser ut att vara i rätt dåligt skick..
Evakueringstrapporna till understa våningen. Över denna går en trappa som leder in i översta våningen.
Evakueringstrapporna till understa våningen. Över denna går en trappa som leder in i översta våningen.

Leave a Comment