Den hemliga krutfabriken

Andra världskriget tog fart och Sveriges försvar ansågs inte vara starkt nog att hålla tillbaka en fiende. Försvaret påbörjade en upprustning och beredskapen blev allt bättre med tiden. Anläggningar av olika slag byggdes på markytan men även djupt inne i bergen. Denna underjordiska berganläggning utgjorde tillsammans med ovanjordsanläggningen en viktig del i det svenska försvaret.

Denna del av krutfabriken behövde ha sin aktivitet skyddad från eventuella fientliga styrkor och placerades därför inne i berget. Här i underjordsanläggningen skulle första steget i tillverkning av röksvaga krutet nitrocellulosamassa äga rum, för att därefter fraktas vidare ned mot Anläggning 1 placerad några kilometer bort (Uddautflykter, u.å). Utöver denna berganläggning planerades och konstruerades ett antal liknande gigantiska bergrum med samma funktion. Syftet med utbyggnaden av dessa anläggningar var den stora efterfrågan på ammunition under krigstiden som då behövde krutet i tillverkningsprocessen.

7E9A0127
 7E9A0153

Anläggning 2 – Berget

Bygget av krutfabriken startade i takt med andra världskrigets utbrott och ska ha tagits i drift 1940. Det finns däremot före detta anställda vid krutfabriken som medger sig ha börjat arbeta här redan 1938. Denna berganläggning kunde tillsammans med ovanjordsanläggningen leverera 18 500 kilogram krut i veckan, vilket är en gedigen volym. I berget skulle alltså själva massan tillverkas i flera steg innan processen var klar. Massan, som var en pappersmassa, fraktades från olika industrier till den lilla byn för att sedan tas omhand.

Bergrummet är som många andra rum ,utformat med flera olika “skepp” som löper parallellt med varandra och utgör en väldigt stor yta för att kunna rymma dom olika stationer som behövdes för tillverkningen. För att kunna arbeta effektivt och samtidigt få ut dom arbetande ur berget vid en olycka finns det en handfull ingångar i berget som går till dom olika “skeppen”.

När berget var aktivt så arbetade runt 70 personer i anläggningen men kunde dubbleras vid behov. Personalen transporterades med buss till anläggningen från dom närliggande orter som Hällefors, Vansbro och främst Fredriksberg. Dock var de flesta män upptagna med arbete på bruket i Fredriksberg. Även kvinnor jobbade på anläggningen och då främst på apteringen nere i dalen.

Hemlighetsmakeriet kring den här anläggningen var som hos dom flesta andra anläggningar ,rätt stor. Att placera ett bergrum som man inte kommer i närheten av ,utanför en liten by i dom stora skogarna vid en tidepok när det inte alls bodde mycket folk i området är riktigt bra om man vill hålla det hemligt. Det var dels det och den befintliga järnvägen som gick en bit ifrån som avgjorde platsen. Området ägdes och drevs av Hellefors Bruk, som även hade pappersmassafabriken i Fredsiksberg.

Hemlig militäranläggning
Innan man kommer upp till det stora bergrummet så passerar man detta hus. Grindarna in till området skymtas bakom huset. Skogen är riktigt tät runt om detta och fienden hade det sannerligen svårt att kunna lokalisera denna fabrik under 40-talet.
Tyfors
En välkomnande dörr visar vägen in i berget. Kortet är taget från en lång tunnel längst in i berget som binder samman alla skeppen. Här är reservförrådet som då användes till förvaring.
Idag ser det annorlunda ut vid berget, som står helt övergivet och förfaller sakta men säkert. Med tiden som går blir insidan på berget i allt sämre skick och fukten gör sig påmind lite överallt, främst på levande material som ruttnat. Möglet tittar fram på många ställen och luften är överlag rätt tung i anläggningen. Vad som är aktuellt med anläggningen i dagsläget är nog oklart. En fullständig plombering är riktigt dyr då allt måste saneras efter konstens alla regler. Det är nog den främsta orsaken till att berget får stå som det gör. Visserligen är mycket redan borttaget när det gäller stora cisterner och maskiner, men än idag finns utrustning kvar från tiden då aktivitet fanns på platsen.
Bergrum Militär
Det är fuktigt och dammet ligger som ett moln i luften. Det har börjat märkas rätt rejält på trappstegen och ventilationsrören.
Bergrum Militärt
En korridor inne i berget. Fukten har kommit för att stanna och medför mögel samt andra skadliga ämnen. Sakta men säkert så vittrar saker sönder härinne men än så länge så kan man gå omkring ganska säkert iallafall.
Bergrum ventilation Militär
God ventilation är alltid viktigt. Här finns ett enskilt inslag i berget som enbart är till för att få in den mängd luft som behövs.
Bergrum Fabrik Militär
Här stod dom avlånga syracisternerna. Totalt fanns sex stycken större cisterner och två mindre.
Bergrum MIlitärt
Utanför skeppet med syracisternerna finner man den lilla verkstadsdelen som skymtar till höger. Fortsätter man framåt längs tunneln kommer man till förkoket.
Bergrum Fabrik Militär
Väl inne i förkokningsdelen fanns en mängd behållare som stod på dom gjutna betongklumpar som finns.
Krutfabrik
Och blickar man åt andra hållet så ser man verkligen storleken på anläggningen. Det här skeppet sträcker sig iväg en bra bit innan man kommer fram till reservförrådet längst bort.
Bergrum MIlitärt
Transportvägen mellan förkoket och holländeriet.

 

Referenslista

Uddautflykter. (U.å) Krutfabriken – Tyfors 2 

https://uddautflykter.se/guide/dalarna/krutfabriken-tyfors-2/

Leave a Comment