Bergrummet

En liten titt i ett utav vårat lands Upplagsplatser/omformarstationer som ligger skyddad i ett berg och vid krig är tanken att elen till järnvägen ska komma från just dessa platser. Här inne omvandlas elnätets 50 Hz till 16 2/3 Hz med hjälp av den nyare generationen med roterande omformare. Antalet anläggningar som den här finns lite överallt i landet och storleken varierar också beroende på hur järnvägsnätet såg ut.

Detta rum ligger i ett spännande område där man mycket pengar lades ner på försvaret/civilförsvaret och byggandet av gigantiska underjordiska anläggningar i berg med varierande storlek och funktion. Just denna anläggning har inte en extrem storlek ,endast en centraltunnel finns. En orsak till att denna inte är så stor kan vara för att ytterligare en anläggning finns ett par mil ifrån denna. Djupt in i berget finner man anläggningen som har ett gott skydd från bomber ovanifrån med sitt höga bergtak. Spåret som tog omformarvagnarna in i anläggningen finns fortfarande kvar ,men även detta kommer bli återförenat med naturen.
 
Mer text kommer.

 

Upplagsplats Bergrum
Ingångstunneln till anläggningen. Skicket är rätt bra ,inga klottrare som har hittat hit än så länge. Eftersom att portarna står på vid gavel så sipprar luft in och ut hela tiden ,vilket gör att fukten i anläggningen blir minimal

 

Elcentral inne i anläggningen ,förmodligen bara till belysning och dyligt.
Elcentral inne i anläggningen ,förmodligen bara till belysning och dyligt.
Dessa yttre portar är gigantiska ,säkerligen runt 4 våningar höga. När man stod nedanför dom så kändes man verkligen liten. Det var dom här portarna som skulle ta emot den största smällen om en bomb detonerade utanför bergrummet.
 
 

 

Tunneln försvinner iväg in i mörkret. Lastkaj på vänster sida för underlättande när man ska hoppa ombord på vissa av vagnarna som skulle stå här.
Tunneln försvinner iväg in i mörkret. Lastkaj på vänster sida för underlättande när man ska hoppa ombord på vissa av vagnarna som skulle stå här.
Här ur en annan vinkel ,mot ugången. Takhöjden är rätt stor och det är mycket p.g.a all den värme som alstras från transformatorvagnarna.
Här ur en annan vinkel ,mot ugången. Takhöjden är rätt stor och det är mycket p.g.a all den värme som alstras från transformatorvagnarna.
Och för att få bort den värme som blir samt att få in ny fräsh luft i bergrummet så behövs ett par rejäla fläktar som trycker ut luften från anläggningen. På toppen av berget finns ventilation med stenfilter där luften sipprar igenom ,in i anläggningen och vidare ut genom dom gigantiska stenfilterportarna i huvudtunneln.

 

De stora betongportarna som skulle skärma av och skydda mot eventuella bombangrepp.
De stora betongportarna som skulle skärma av och skydda mot eventuella bombangrepp.
Vajertrådarna som sitter upphängda mellan ventilationshuset och marken. Ovanpå detta så skulle kamouflagenät fästas och tanken var att ventilationen skulle smälta ihop med vegetationen så att fienden inte skulle se detta från luften.
 

 

Upplagsplats bergrum
Rätt häftigt att se en port tona upp sig en bit in i skogen. Man vet aldrig riktigt vad som kan dölja sig på andra sidan.

Leave a Comment