Övergivna stadsdelen

Grängesberg har länge varit känt och omtalat för att ha haftIMG_3361 så mycket övergivna byggnader och kvarter ,och detta är ett av dom. Området är Öraberget och här finns nio stycken hyreshus ,varav fyra av dom är helt övergivna sedan en tid tillbaka. Även i dom hus som är i “bruk” kan man skymta tomma lägenheter och fönster.

Året var 2003 och det var då man trodde att Grängesbergs räddning hade kommit. En affärsman som hade stora visioner om detta område tänkte göra om dess och renovera lägenheterna i väntan på norska semesterfirare som helt enkelt skulle semestra här. Tyvärr så gick inte planen som den var tänkt då han gick i personlig konkurs redan efter ett år och det enda alternativet som fanns var att just lämna allt och låta någon annan ta hand om husen. Ekonomin som behövs för att ta hand om detta projekt måste vara enorm. Pengar som han tyvärr inte hade.

När folk kom på att det inte var någon aktivitet runt området så blir man väl säkert nyfiken på vad som dolde sig på insidan av tegelfasaden. Till följd av detta så började givetvis förstörelsen och olika sorters skadegörelse att äga rum i de övergivna hyreshusen. I dag så var är det lättare att räkna dom få fönster som fortfarande finns oskadda ,än dom hundratals som är förstörda. Koppar- och vitvarutjuvar har härjat runt och tagit det som fanns av värde ,medans annat folk har vänt uppochner på hela lägenheterna.

Öraberget och skadegörelsen

*Väl inkommen på området så är “ödekänslan” stor. Växter och ohyra börjar sakta men säkert ta över asfalten som sträcker sig mot de hus som finns. Det är fyra stycken hyreshus som står tomma och övergivnaÖraberget. Väl inne i lägenheterna finns inte alls mycket kvar. Det mesta är som sagt sönderslaget ochlämnat åt ödet.

Skyltar med texten “Kamera-Övervakning” syntes på ett par håll. Detta är p.g.a den stora skadegörelse som blivit på området. Bebodda hyreshus finns precis granne med dessa, så man befarade säkerligen att någon skulle påbörja en skadegörelse även där. Jag kan tro att nya nyfikna människor kom hit dagligen för att titta på de övergivna husen på Öraberget. Mycket bilder finns att hitta på nätet om övergivna platser i Grängesberg och detta område.

Tryck här för att komma till ytterligare en artikel om det övergivna Grängesberg.

The abandoned neighborhood

Grängesberg has long been known and renowned for having so much Abandoned building/övergivet husabandoned buildings and neighborhoods, and this is one of them. The area is Öraberget and there are nine apartment buildings, four of them are completely abandoned some time ago. Even in those houses that are in “use” you can just glimpse empty apartments and windows.

It was 2003 and that was when it was thought that Grängesbergs salvation had come. A businessman who had great visions of this area was going to do about it and renovate the apartments in anticipation of Norwegian vacationers who would simply holiday here. Unfortunately, the plan did not went as it was intended when he went into personal bankruptcy within a year and the only option available was to just leave everything and let someone else take care of the houses.

When people notised that there was no activity around the area they became certainly curious to see what was hidden inside the brick facade of the abandoned buildings. As a result of this, of course, the destruction began and different kinds of vandalism take place in the abandoned apartmements. Today, it is easier to count the few windows that are still unharmed, than those hundreds that are destroyed. Copper and appliance thieves have ravaged around and took what was of value, while other people have turned upside down the whole apartments.

Öraberget and the great vandalism

Well Arrived on the field , the “fate feeling” was great. Plants and vermin is slowly but surely taking over the asphalt that extends towards the houses. There are four apartment buildings that stand empty and abandoned on Öraberget. Once inside the apartments there is not much left. Most of it is as I said torn apart and left to fate.

Posted “CCTV” appeared on a couple of quarters. This is because of the great damage that has been in the area. Inhabited apartment building is right next door to these, so it was feared surely someone would begin a damage there too. I believe that new curious people come here daily to watch the abandonedhouses on Öraberget. Many pictures can be found online about abandoned places in Grängesberg and this area.

Grängesberg övergivet/abandoned
Kan vara lite svårt att se gångvägen till porten ,men den finns där nånstans där under gräset. Här ser man också hur mycket glas som är förstört.
Grängesberg övergivet/abandoned
Köket. När man till och med har börjat slita ner kaklet från väggarna så går det nästan till en överdrift ,att man tar sig tid att göra något sånt ens..

Grängesberg övergivet/abandoned
En bakväg för att komma in till lägenheten ,eller det kanske bara är ett fönster som är krossat och öppnat?
Grängesberg övergivet/abandoned
En annan lägenhet och ett kök som ser lika ommöblerat ut som dom andra rum.
Grängesberg övergivet/abandonet
En liten vy ut över husen. Det blir en häftig syn när man står mitt i ett sånt här området där allt är övergivet.
Grängesberg Övergivet/abandoned
Vardagsrummet med en soffa som konstigt nog har fått stått orörd tillsammans med fönstren som också är helt intakta. Designen på soffan tillsammans med tapeten och golvet gör att man får en syn på vad som var retro några årtionden tillbaka.
Grängesberg Övergivet/abandoned
Öppet mellan lägenheterna ,bara att springa emellan och besöka grannarna!

Grängesberg Övergivet/abandoned
Aftonbladet 24 Juni 1993 ,liggandes i källaren.
Grängesberg Övergivet/abandoned
Avslutar med en annan vinkel på området. Återstå att se om man kommer tillbaks hit ,eller om husen rivs innan.

Leave a Comment