Bergrummen

Civilförsvarsstyrelsen behövde precis som militären ett skyddat ställe att kunna spendera tid i utom fara för bomber och gaser. Just därför byggde man skyddade anläggningar runt om i Västerås där man skulle i krig kunna styra samhällets viktigaste funktioner.

Det finns givetvis olika storlekar på sådana anläggningar och skyddsklassen som anläggningarna har kan också variera kraftigt. Dom ligger/låg också nära till staden eller tillochmed inne i staden då dom arbetande måste kunna ta sig dit snabbt. Men platsen där dom byggdes på är nästan alltid skymd från vägen för att vara osynlig ,men undantag finns alltid.

Men det dom flesta anläggningarna har gemensamt är egenborrad brunn med vatten samt reservkraftverk som ska driva anläggningen med el om övriga elnätet slås ut. Skydd mot EMP finns också i vissa modernare anläggningar då man klädde in hela anläggningen i stål för att motverka att elektroniken skulle slås ut.

Många av landets ledningscentraler ligger skyddade djupt ner i Sveriges urberg och ska tåla en kärnvapenladdning med direktträff ,men naturligtvis finns undantag. Ofta hade man en lång tunnel som tryckvågen skulle slå ut sig själv i ,medans anläggningen byggdes i tvär vinkel åt antingen vänster eller höger. Väl därinne fanns en stötvågsgräns samt gasgräns där man var tvungen att passera innan man kunde kliva in i den gjutna byggnaden. Vissa hus byggdes ståendes på fjädrar för att motverka skakningar från berget vid detonation.

Finns inte berg i närheten så grävde man helt enkelt en stor grop i marken och byggde en bunker med samma likvärdiga skydd mot bomber och gaser som ett bergrum hade.

Nuförtiden så har dom flesta ledningscentraler tagits ur bruk p.g.a att hotbilder ser annorlunda ut och även för att kostnaderna för att driva dessa anläggningar är ganska dyra. Många centraler har sålts på auktion till privatpersoner eller företag som vill driva sin egen verksamhet därinne. Det finns dock fortfarande ett par som fortfarande är aktiva och som skall fungera som sin ursprungliga funktion. Vi fick möjligheten att följa med personal ned i berget.

Ledningscentral Ansgar

Vid porten till berget möts man av övervakningskameror och kodläsare. För att få tillträde till berget så behöver man alltså kod samt kort. Övervakningen sker via en central och nere i anläggningen kan man se varje precis vad som händer i berget. Anläggningen är bemannad 24h om dygnet ,alltså hela tiden.

En brant nedförsbacke sträcker sig nedåt mot stötvågsslussen som är det första effektiva skyddet mot en kärnladdning. Strax därefter kommer gasgränsen mot stridsgaser. Tunneln fortsätter en bit nedåt för att sedan passera den sista tjocka dörren som skulle hålla fienden borta.

Huset inne i berget är som sagt uppbyggt fristående och en stor del av anläggningen är skyddat mot EMP (elektromagnetisk puls) samt trycket från en kärnladdning. Utrustningen i berget ska alltså kunna stå emot solstormar och dyligt. 950 kvm golvyta utgör anläggningen och detta är uppdelat på två plan.

Egenborrad brunn samt kraftverk som har en generator med effekten på 165 KVA gör att anläggningen blir självförsörjande om elnätet slås ut.

Vissa bilder är censurerade på vissa delar ,dels p.g.a att man inte villa vara med på kort eller att det kanske inte är lämpligt att ha med vissa saker på bild offentligt.

Idag har berget en viktig roll i infrastrukturen ,både civilt som militärt.

 

Inslag
Ingångstunneln som leder in långt in i berget.

 

Stötvågsdörr
Efter att ha passerat flertalet stötvågsdörrar så kommer man fram till gasgränserna som skulle hålla borta stridsgaser.

 

Gasgräns
Den sista gasdörren innan man når det skyddade utrymmet i berget.

 

IMG_4665
Flertalet övertrycksventiler som ska öppnas om lufttrycket i anläggningen blir för högt.

 

UPS
Ett stort kraftskåp som hör till dom UPSer som ska driva anläggningen i första stadiet vid ett strömavbrott innan dieselmotorn slår igång.

 

UPS
Ett stort kraftskåp som hör till dom UPSer som ska driva anläggningen i första stadiet vid ett strömavbrott innan dieselmotorn slår igång.

 

Bergrum
Här ser man det fristående huset som är byggt inne i berget. Ett mellanrum på ett par meter. Dörren är nödutgång från husets översta våning

 

Stötvågstunnel
I en del av förbindelsetunneln finns nu bl.a arkiv.

 

Ledningscentral
Kontoret på den övre våningen i anläggningen. Här känns det som att komma in till vilket kontor som helst.

 

Ledningscentral
En annan del av övervåningen. Lägg märke till det välvda taket.

 

Ledningscentral
Det finns ett antal rum på övervåningen. Censureringen är p.g.a. att dom anställda inte vill vara med i bild.

 

Ledningscentral
Huvudkorridoren på övervåningen.

 

Ledningscentral
Matsalen som finns i berget. Alla bekvämligheter som man kan tänka sig att man behöver på en arbetsplats. Censureringen är p.g.a. att dom anställda inte vill vara med i bild.

 

Ledningscentral
Den understa våningen i anläggningen har blivit plats för servrarna. Hela våningen är EMP-säkert.

 

Ledningscentral
Den enda del i anläggningen som är i ursprungligt skick är nog bara trappan som kopplar ihop våningarna.

 

Stötvågsdörr
Från andra hållet löper ytterligare en lång tunnel ned i berget och ansluter in till anläggningen. Detta är den sista stötvågsdörren.

 

Ledningscentral
Översiktsplan samt stötvågstunneln som speglar sig.

 

Stötvågstunnel
I mitten av tunneln finns stötvågsbarriärer tillsammans med gasgräns. Lutningen på tunneln är rätt stor.

 

Övertrycksmätare
Övertrycksmätare. En visare för angivelse av lufttrycket inne i anläggningen.

 

Gasgräns
Gasluckor till förfiltersystemet som ska rena luften.

 

Olja
Uttag för överfyllnadsolja. Oljan behövs till kraftaggregaten (Kragg) för att fungera.

 

Gasgräns
Gasgränsen och luckorna till förfiltersystemet.

 

Gasgräns
Rör och elledningar som går in i systemet via gastäta kabelgenomföringar. Stötvågstunneln syns till höger som löper ner mot den skyddade delen.

 

Stötvågstunnel
Huvudtunnelns mynning med den branta vinkeln

 

Stötvågstunnel
I huvudtunnelns mitt måste man passera ett par barriärer innan man kan fortsätta nedåt i berget.

 

Mast Civilförsvar
Uppe på berget finns masten som berättar lite om vad som finns i berget. Civilförsvarets mast med militära Installationer.

 

Civilförsvar
Ett bord med elektronik från den forna tiden då berget hade en annan funktion.

 

Gasgräns stötvågstunnel
Gasgränsen vid huvudtunneln och förfiltren till vänster i bild.

 

Ledningscentral
Några arbetare på väg upp mot ytan.

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *