Regler för medlemskap

 •  Medlemmen får inte använda bilder eller text tillhörande GlömdHistoria utan tillstånd.
 •  Medlemmen ska vid delning av egna bilder och information ange GlömdHistoria som arrangör. Exempel: GlömdHistoria anordnar visning på objekt där individ tar kort för eget bruk. Delar individen dessa bilder på ex. Facebook, instagram ska Glömdhistoria skrivas med i textstycke som arrangör för besöket.
 •  Framkommer det att medlemmen överträdit något av följande nekas medlemskap:
  • Utfört åverkan på objekt för tillträde utan tillstånd.
  • Överträdit privata förbudsskyltar, tomtgränser utan tillstånd.
  • Överträdit förbudsskyltar, staket, tomtgräns till objekt omgärdat av skyddslagen (2010:305).
  • Brutit mot övriga förbud som regleras av skyddslagen (2010:305).

Vid bristande lojalitet mot organisationen Glömd Historia men även lagar och förordningar avslutas medlemskapet.