Museum och berganläggningar

Här kommer en liten lista att finnas med besöksmål till några av landets försvarsanläggningar som idag kan besökas av allmänheten. Det kommer att fyllas på med tiden ,men detta är en start på vad som kan erbjudas i landet ,från norr till söder. 

Uppdaterad Januari 2017, bättre anpassad för smartphones.

 

Aeroseum

IMG_4662De historiska anläggningarna i Säve består av två bergrum på 22 000 kvm respektiva 8000 kvm. Det större, som är Aeroseum har tillgång till idag, färdigställdes 1955 och ligger nära 30 meter under jord. Bergrummen byggdes vid dåvarande Göta Flygflotilj (F9) som skyddande berghangarer. Anläggningarna tillhör vårt nationella kulturarv och därför pågår en kulturminnesmärkning av området. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2017: Juni – Augusti: öppet alla dagar 11-18
September – Maj: öppet tisdag – söndag 11-18

Aeroseum

Arboga Robotmuseum

Detta unika museum är Sveriges enda robotmuseum. Här visas robot, flygmotor och radar/stridsledningens teknikhistoria från 1940-talet och framåt.

Museet innehåller bland annat ett 25-tal olika robottyper från armé, marin och flyg. Motorer från den första jetmotorn i svenska försvaret fram till Viggenmotorn samt radarluftbevakningens utveckling med fokus på ”det kalla kriget”. Text och bild: Arboga Kommun

Öppettider 2017: Lördag 12:00 – 16:00 Måndag – fredag 09:00 – 12:00
Arboga Robotmuseim

 

 ArholmaBatteriArholma

Strategiskt placerad vid havet på ön Arholmas norra spets ligger Batteri Arholma. Batteri Arholma byggdes för Kalla kriget och stod klar 1968 och är en stor kustförsvarsanläggning med en 10,5 cm tung kustartilleripjäs, tillhörande havsbandslinjen.

Här blickar den ståtliga kanonen ut över Ålands hav och i berget under gömmer sig en stor anläggning med logement, stridsledningslokal, kök, sjukvårdslokaler, kraftaggregatsrum etc. anläggningen var topphemlig och mobiliserade 340 man. Svenska officerare och värnpliktiga hade uppgiften att hejda Sovjetunionens landstignings- flotta och skydda Sverige mot en fientlig invasion. Bild:BatteriArholma

Öppettider 2017: 21 Juni – 15 Aug (Kl 10.00, 11.15, 13.30, 14.45, 16.00)
Batteri Arholma

ArmémuseumArmemuseum

Armémuseum, ett museum i centrala Stockholm, skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Autentiska föremål och dramatiska scener gestaltar krigets vardag. Bild:Armémuseum

Öppettider 2017: September-maj: tisdag 11.00-20.00, onsdag-söndag 11.00-17.00. Juni-augusti: dagligen 10.00- 17.00.
Armémuseum

 

ArsenalenArsenalen

Skandinaviens största militärfordonsmuseum som visar den militära fordonsutvecklingen från 1900-talets början fram tills idag. Du bjuds på en hisnande historisk resa genom dessa årtionden. I museet ingår också en fantastisk utställning med tennfigurer samt ett soldattorp med anor från 1600-talet där en tillhörande utställning berättar om en svunnen tid. Bild:Arsenalen

Öppettider 2017:  29 Aug – 31 Maj: (Ons-Sön kl 11.00-1600) 1 Juni – 28 Aug: Alla dagar: (kl 10.00-17.00)
Arsenalen

ArtillerimuseumArtillerimuseum

Föreningen Wendes Militärhistoriska Förening, WMF, bildades 1993 i samband med artilleriregmentet A 3 flytt till Hässleholm. Något regementsmuseum fanns ovanligt nog inte. Kanske sågs hela gamla Kristianstad som ett minnesmärke över A 3. Ett truppslagsmuseum för artilleriet saknades i landet. WMF beslut blev att försöka samla in artillerisystemet i sin helhet från slutet av 1700- talet till våra dagar. Bild:Artillerimuseum

Öppettider 2017: Återkommer med öppettider.
Artillerimuseum

 

Batteri LandsortBatteriLandsort

En av invasionsförsvarets viktigaste anläggningar fanns under kalla kriget på Landsort, ett av de sex 12/70- eller de s k ERSTA-batterierna. Dessa byggdes under 1970-talet kring strategiska platser längs den svenska kusten syftande till att allvarligt försvåra för en fientlig landstigning att kunna nå svensk mark. Bild:Batterilandsort

Öppettider 2017: Jun – Aug (Tis-Sön kl 11.00 och kl 14.00)
Batteri Landsort

 

Beredskapsmuseum

BeredskapsmuseetBeredskapsmuseet är Sveriges enda museum i en bevarad underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget, det förr så hemliga Batteri Helsingborg. Följ med till ett spännande museum, ett besök som är både intressant och lärorikt, oavsett ålder. Bild:Beredskapsmuseum

Öppettider 2017: April – Söndagar (kl 11.00-18.00)
Beredskapsmuseum

Bodens Fästning

Bodens FästningBodens Fästning! En av Sveriges mest påkostade försvarshemligheter genom tiderna. Den topphemliga fästningen har tjänsgjort som ett ”lås i Norr” under två världskrig och det kalla kriget. Nu har ni chans att besöka ett av artilleriforten i fästningen, Rödbergsfortet. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2017: 27 Jun – 14 Aug. (Kl 11.00, 12.00, 13.00, 14.00)
Bodens fästning (Rödbergsfortet)

 

Bodens Försvarsmuseum

FörsvarsmuseumFörsvarsmuseum Boden är ett modernt museum som sätter Sverige och Bodens fästning i ett större perspektiv. I museets basutställning, Norrlands lås, gör du en resa i svensk försvarshistoria från slutet av 1800-talet till idag, genom fred och krig ur flera perspektiv. Bild:Försvarsmuseum

Öppettider 2017: Onsdag – söndag (kl 11-16)
Bodens Försvarsmuseum

 

Bohusläns Försvarsmuseum

BohuslänsFörsvarsmuseumBohusläns Försvarsmuseum, vackert belägen i Regementsparken, vilar idag som minne av regementets nedläggning. Bohusläns Försvarsmuseum, vackert belägen i Regementsparken, vilar idag som minne av regementets nedläggning. Bild: Bohusläns Försvarsmuseum

Öppettider 2017: Tis – tors  (kl 11.30-15.30 helgfria veckor.)
Bohusläns Försvarsmuseum

 

Femörefortet

FemöreFortetDet till år 2003 topphemliga kustartilleribatteriet på Femöre i Oxelösund är nu ett museum över epoken det kalla kriget. Föreningen Femörefortet ansvarar för verksamheten vid Femörefortet och hyr även ut den närbelägna Fyrvaktarbostaden. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2017: 13 Maj8 Okt (13 Maj – 18 Juni Lör-Sön)
Femörefortet

 

Flygmuseum F21

FlygmuseumF21Flygmuseet F 21:s samlingar finns utställda i de båda byggnadernas markplan samt i fd. underofficersmässens nedre plan. Total utställningsyta inomhus är cirka 500 kvadratmeter. Utomhus är utställningsytan ca 3 000 kvadratmeter där ett antal flygmaskiner står uppställda.

Öppettider 2017: 12 Jan – 29 Jun (Helgfria torsdagar 12.00-16.00) Därefter avvikande öppettider.
Flygmuseum F21

Gotlands FörsvarsmuseumGotlandsFörsvarsmuseum

Gotlands Försvarsmuseum visar Gotlands försvarshistoria för armé, flyg och marin från forntid till nutid. Museets huvuddel finns i centrala Tingstäde i fyra byggnader med arméföremål. 

Öppettider 2017: Återkommer med öppettider.
Gotlands Försvarsmuseum

Hemsö Fästning

 

Hemsö FästningUtanför Härnösand på Hemsön vid Ångermanälvens mynning ligger fästningen, tidigare en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Huvudanläggningen (HÖ1) är insprängd i det 140 m höga Storråberget med milsvid utsikt över kust, hav och öar. Fästningen var kustförsvarets största anläggning och den enda bevarade i sitt slag. Bild:GlömdHistoria

Öppettider 2017: 6 Jun – 4 Sep (11.00-17.00)
Hemsö Fästning

 

Oscar II Fort

Oscar II FortSkyddet för hamninloppet och Göteborg behövde förstärkas och man tog beslut att bygga en ny anläggning. Oscar II Fort stod klart 1907 och hade med sina stora pjäser järnkoll ut över vattnet. Bild: GlömdHistoria

Oscar II Fort

 

Siknäsfortet

StötvågstunnelSiknäsbatteriet var det största fortet i Kalixlinjen, är 4 våningar djupt och har än idag ett fullt utrustat kök och fungerande ventilation och värmesystem. Idag kan man endast komma ner under jord under de två dubbelpipiga kanonerna som är kvar där, resten är låst. Bild:GlömdHistoria
Siknäsfortet

 

Västerås flygmuseum

Flygmuseum_collage_svenskVerksamheten startades 1999. Den fantastiska hangaren där verksamheten bedrivs byggdes på 1930-talet för Flygvapnets räkning. Den otroliga träkonstruktionen gör den till ett museum i sig självt. Samlingarna omfattar i dagsläget drygt 25 flygplan. Dessa är till största delen i flygande skick. På söndagarna får man ofta uppleva brummande eller tjutande flygplan i rörelse.

I slutet av maj varje år brukar flygplanen rullas ut efter vinterförvaringen som inkluderar även många gästande flygplan. Evenemanget kallas Rollout. Foto:VästeråsFlygmuseum

Öppettider 2017: Sön (Kl. 11.00-16.00)
Västerås Flygmuseum